Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
23.02.2011

Emīls Kremers
„Atvērtās acis”

1.turpinājums
Sātana vara un viltība.
    Kāpēc tik daudzi cilvēki ir kā apstulboti un apmānīti? Tādēļ, ka tie netic patiesam Dieva Vārdam, netic sātana un dēmonu realitātei. Sātans prot ar savu viltību apstulbot. Par to variet lasīt 2. Korintiešiem 4:4. Cilvēki paļaujas uz moderno teoloģiju un zinātni, bet netic sātana personībai. Viņi domā, ka tā ir tāda tumšo viduslaiku persona. Tādēļ daudzi cilvēki katru, kurš līdzīgi Jēzum un apustuļiem tic sātana un dēmonu eksistencei, uzskata par neizglītotu tumsoni. Viņi ir sašutuši, ja mēģinām ar Bībeles un personīgo piedzīvojumu liecībām pierādīt sātana eksistenci. Tādējādi sātans šos, pat ticīgos cilvēkus, padara padevīgus savam prātam. (Efez. 2: 1-2) Viņa viltība ir liela, viņš piemāna īsteni ticīgos un apstulbo viņu acis tā, ka tie neredz tumsības varas darbošanos un iekrīt velna saitēs.
    Daudzi mācītāji, vai nu nezināšanas, vai baiļu dēļ, neatklāj to sātana varu, kura darbojas uz okultisma pamata. Bieži vien viņi paši ir šo spēku varā saistīti. Citi neļaujas sevi pamācīt (Lūk. 7; 29 – 30), bet vēl citi baidās, ka sludinot par sātana varu, kļūs smieklīgi. Galvenais iemesls tomēr ir tas, ka sludinot, atklājot un pārliecinoši nostājoties pretī tumsības varai, Dieva vīri sevi pakļauj tiešai sātana atriebībai un atmaksai. Šī cena daudziem sludinātājiem liekas pārāk augsta, tādēļ tie labāk ietur neitrālu pozīciju.
    Nekur nevalda tāda apstulbošana, kā tieši māņticības un burvestību lietās. Pravietis Hozeja saka: „Un mana tauta iznīkst kopā ar viņiem aiz atziņas trūkuma, un tā negrib neko mācīties. Ja tu, priesteri, esi atmetis Dieva Vārdu, tad es atmetīšu arī tevi.” (Hoz. 4; 6)
    Bībelē, 510 vietās un 1240 pantos, Dievs savu tautu brīdina no okultiem grēkiem, tādēļ, ka caur tiem cilvēks nokļūst sātana varā un, neskatoties uz daudzkārtīgo Dieva Vārda klausīšanos, netiek pie patiesas Dieva atzīšanas, bet nonāk tiesā.
    Pateicoties daudzu Dieva vīru piedzīvojumiem dvēseļu kopšanas darbā, no sātana saitēm atbrīvoto liecībām, mums ir iespēja atklāt šos okultos grēkus to visdažādākajos veidos ar visām to briesmīgajām sekām, tādējādi pasargājotot no krišanas velna valgos.
    Lūk, īsi norādījumi, ka laika vairs nav daudz:
    „Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas.” (Efez. 5:16)
    „Un laika vairs nebūs…” (Atkl. 10:6)
”Jo velns nonācis pie jums lielās dusmās, zinādams, ka tam maz laika atlicis.” (Atkl. 12:12)
Mīļā dvēsele, gatavojies ieiet Tā Jēra kāzās, jo Tas Kungs nāks drīzi un pēkšņi – kā zaglis naktī. (1. Tes. 5:2. un 4:16 – 17)
„Tie, kuri bija gatavi, iegāja kāzās un durvis tika aizslēgtas.” (Mat. 25:10)
„Bet tiem bailīgiem, neticīgiem un elku kalpiem un visiem melkuļiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā…” (Atkl. 21:8 un 22:15)
Nepaklausība Dieva Vārdam atver sirdi maldu gariem un velna varai, (Efez. 6; 12) velk arvien dziļāk elku dievībā – burvībās, māņticībā. Tā cilvēks nonāk pilnīgā atkarībā no dēmoniskiem spēkiem.
Tumsības vara.
Tumsības vara savu darbu iesāk tad, ja cilvēks palīdzību nemeklē vairs pie dzīvā Dieva, bet pie paša izvēlētiem „palīgiem” (Jer. 17; 5) Burvība, māņticība, elku dievība – Dieva acīs tā ir liela negantība.
Māņticība.
Tā izskatās nevainīga, jo daudzi to nemaz neuztver nopietni, bet it kā jokojot. Lietas būtību tas nemaina, un, neatkarīgi no tā, vai tas darīts apzināti, vai neapzināti, noved cilvēku dēmoniskās varas iespaidā, kas turpmāk vada viņa ikdienas dzīvi un iespaido arī dvēseles dzīvi (Efez. 2; 1 – 3) Māņticības un burvības grēki vairāk vai mazāk ieved sātana valgos, par to liecina tūkstošiem piedzīvojumi un Dieva Vārds.
Rīkstīte.
Ķīnā, 2000 gadus pirms Kristus, šī vicīte, ar kuru meklē apakšzemes ūdens āderes, tika nosaukta par „burvības vicīti”. Mūsu laikos rīkstītes ir divējāda veida – viena nogriezta no parasta augoša koka, otra līdzīga, tikai izgatavota no metāla.
Cilvēkam, nostājoties uz šīm ūdens āderēm, vicīte rokās sāk griezties. Šis paņēmiens tautā ir sen zināms un tiek uzskatīts par nevainīgu. Tomēr, caur šādu cilvēku darbojas tumša,  dēmoniska vara. Gan koka, gan metāla vicīte darbojas uz tumsības spēku pamata. Šāda veida darbošanās Dieva Vārdā ir uz stingrāko aizliegta, jo tā ieved cilvēkus velna valgos. Pravietis Hozeja saka: „Mana tauta prasa dzīves padomu savam koka tēlam un liek tam pateikt nākotni; stibai viņa ir jāuzrunā un jāpamāca.” (Hoz.4; 12)
Burvji, vārdotāji un zīlnieki.
Pret šiem cilvēkiem Dievs vēršas ar visstingrāko bardzību. „Burvi neatstāj dzīvu, saka Dievs”. (2. Moz. 22:17. un 3. Moz. 20:6 - 27) Šis sods ir domāts tādiem, kas to dara. Arī tiem, kas burvjus uzmeklē, lai saņemtu palīdzību slimībās vai dzīves samezglojumos. Viņi visi nokļūst zem dēmoniskas varas un iekrīt drausmīgos velna valgos. (Eceh. 14:3 – 11)
Šis grēks ir šausmīgi liels. Kas to redz savā ģimenē, draudzē un apkārtnē, un paiet vienaldzīgi garām, nevienu par to nebrīdinot, dara sevi līdzvainīgu un atbildīgu Dieva priekšā. (Ec. 3:18) Lietu nezināšana tomēr nepasargā cilvēku no krišanas velna valgos un atbildības Dieva priekšā.
Cilvēki iet pie zīlniekiem, lai uzzinātu nākotni, nesaskatot tur lielas briesmas. Daudzreiz to dara jokodamies, it kā laiku kavējot. Bet tā ir spēlēšanās ar tumsības spēkiem. Daudzu liecības pierāda, ka visi tie, kas bijuši saistīti ar šīm lietām, bieži pat neapzināti ir iekrituši sātana tīklā, nonākuši zem viņa iespaida un tikuši saistīti.
Apstulbošana ar lietu piepildīšanos.
„Jā, tiek palīdzēts!” „Tiešām, tā notika!” Jā,  sātans var daudz ko izdarīt. Viņš ar viltus spēkiem, lielām zīmēm un brīnumiem, ar dažāda veida pievilšanu liek cilvēkiem iztrūkties. Viņš var veselus ciemus, pilsētas, zemes un tautas ar savu lielo spēku un viltību pakļaut savai varai. (Ap.d. 8; 9 – 11)
Daudzi teic, ka viņiem ir palīdzējušas 6. un 7. Mozus grāmatas.  Bet tie ir vistīrākie sātana meli. Šīm grāmatām nav nekā kopēja ar Mozus grāmatām. To izcelsme ir Indijā un tās tiek sauktas arī par „Burvības grāmatām”.
 Zīlēšana.
Šis gars, kas darbojas saskaņā ar spiritiskiem gariem, šis pasaules kungs tiešām var daudz pateikt par pagātni un tagadni, tas var atklāt nākotni, kas atbilst patiesībai un arī piepildās, ja vien tam tic. Tomēr, tanī pat laikā tas ieved tumsības valgos neskaitāmus cilvēkus, kuri meklē tik vien kā palīdzību un padomu. (Ap. d. 16:16 – 22) Tie tad un top par ieročiem pret patieso ticību Dievam. (Ap. d. 13:8)
Kurš ir saskāries ar spiritismu - šķīvīša griešana, galdiņa dancināšana, mirušo garu iztaujāšana, Jaungada laimes liešana – nešaubīgi iekrīt dziļos velna valgos.
(Turpinājums sekos)Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.