Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
19.02.2014 Autors: :LNB

„BĪBELE - GAISMA, DZĪVĪBA UN DIEVA SPĒKS!”
Liepājas Kristīgās misijas mācītājs Voldemārs Zveja
Sarakstīts 2013.gada jūlijā”
(Nobeigums)
 
Bībele arīdzan savā veidā sadzīvē ienes šķelšanos. Jēzus savā laikā sacīja: „Vai jums šķiet, ka Es esmu nācis mieru nest virs zemes? Nebūt nē! Es jums saku, bet šķelšanos! Jo no šī laika pieci vienā namā sašķelsies: trīs pret diviem, un divi pret trim, tēvs pret dēlu, dēls pret tēvu, māte pret meitu un meita pret māti, vīramāte pret vedeklu un vedekla pret vīramāti.” /Lūk.12:51-53/
Kādi savādi, pasaules cilvēkiem neizprotami, Jēzus vārdi! Tas nozīmē, ka neticīgā ģimenē, kāds no ģimenes locekļiem, lasot Dieva vārdu, atrod pestīšanu un grēka piedošanu, viņš vairs nepeldēs līdzi grēka straumei, un tas izsauks līdzcilvēkos šķelšanos. Kā jau rakstīju, K. Zingeru no mājām vecāki izraidīja tieši šī iemesla dēļ. Šādi gadījumi ir neskaitāmi. Bībelei nav kompromiss ar grēku un grēcīgu dzīves veidu. Tāpēc notiek šķelšanās. Apustulis Pēteris dod īsu paskaidrojumu, kāpēc tas notiek: „Jo pietiek, ka pagājušā laikā ir izpildīta pagānu griba, kad esot dzīvojuši baudās, kārībās, vīna skurbumā, dzīrēs un nosodāmā elku kalpošanā. Par to viņi brīnās, ka jūs nepeldat līdzi tanī pašā posta dzīves straumē, un zaimo jūs. Tiem būs jādod atbildība Tam, kas drīzi tiesās dzīvus un mirušus.” /1.Pēt.4:3-5/
Bībele skaidri norāda - ja mēs dzīvosim pēc tās vadlīnijām un būsim patiesi, jaunpiedzimuši kristieši, mūs gaida apsmiekls, nopēlumi, lamāšana. Tas tāpēc, ka nepeldam līdzi grēka straumei. 
Jaunajā Derībā Jēzus parādīja, kā var cīnīties pret velna varu, kā palīdzēt cilvēkiem, kuri nonākuši velna valgos un kurus moka dēmoni. Jēzus dod skaidru norādījumu: „Manā vārdā jūs ļaunus garus izdzīsiet.” /Mr.16:17/. Šo pilnvaru Viņš šodien atstājis Saviem kalpiem.
Dieva vārds tumsā ienes gaismu. Mūsu senči ilgi dzīvoja garīgā tumsā, līdz viņiem uzausa evaņģēlija gaisma, un vācu garīdznieks Gliks pārtulkoja Bībeli latviešu valodā. Par cilvēku, kurš savā dzīvē nekad nelasa Svētos Rakstus, var teikt, ka viņš dzīvo tumsā. Ja viņam pajautātu: „Kur tu būsi pēc nāves, kur pavadīsi mūžību?” Atbilde būtu gaužām bēdīga: „To jau nevar zināt, kā Dievs būs lēmis.” Bībele turpretim skaidri norāda, ka paties kristietis zina, kur pavadīs mūžību, jo Dieva vārds viņam to garantē! 
Man vēlreiz jāatgriežas pie jautājuma, kāda gan šodien izskatītos mūsu pasaule un sabiedrība, ja nebūtu nācis Jēzus un nebūtu uzrakstīti četri evaņģēliji, apustuļu darbi un apustuļu vēstules? Jēzus Kalna svētrunā, kuru var izlasīt Mateja evanģēlija 5., 6. un 7. nodaļā, ir apkopota visa Kristus mācība! Ja spējam to izdzīvot, tad mūžīgā dzīvība mums garantēta! 
Pēdējais jautājums, ko tad Bībele īsti māca? Tā māca, kā cilvēkam jādzīvo sava īsā mūža laikā, lai viņš var droši skatīties nāvei acīs un bez bailēm nomirt. 
Vācu jaunatnes mācītājs Vilhelms Bušs reiz saviem klausītājiem uzdeva jautājumu: „Vai var dzīvot bez Dieva?” Kā tu mīļais draugs domā? Atbilde ir gaužām vienkārša – var! Jo neskaitāmi miljoni šodien dzīvo bez Dieva un Viņa vārda, ignorē baušļus, vēl ļaunāk - min tos ar kājām. Bet mācītājs Bušs turpina, uzdodot nākošo jautājumu: „Dzīvot var bez Dieva. Bet kā tu bez Dieva nomirsi?” Lielais angļu rakstnieks un Dieva zaimotājs Voltērs nāves brīdī izsaucies: „Es taisu lēcienu tumsā!” Par Krievijas revolūcijas vadoni Ļeņinu saka, viņš nāves agonijā uz grīdas esot tvēries pie galda kājas, jo nebija Dievs pie kā tverties. 
Strādājot ilgus gadus Padomju Savienībā, piedzīvoju ko līdzīgu. Kāds Otrā Pasaules kara karotājs gulēja nāves agonijā, un frontes biedrs viņu mudināja: „Turies, turies!” Viņš jautāja: „Pie kā lai es turos? Ļeņina, Staļina vairs nav pie kā turēties. Viņu vārdā es gāju karā, bet Dievu nepazīstu!” Kāds šausmīgs dzīves gals un noslēgums! Vai tikai šim frontes cīnītājam? Šāda atbilde būtu miljoniem cilvēku viņu nāves brīdī, jo dzīves laikā Dieva vārdu tie nav ņēmuši vērā! 
Apustuļa darbos mēs lasām ļoti nopietnus un vērā ņemamus vārdus: „Bet Dievs, atstādams neievērotus nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem. Jo Viņš nolicis dienu, kurā Viņš pasauli taisnīgi tiesās caur kādu Vīru, ko Viņš izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodinādams To no mirušiem!” /Ap.d.17:30-31/
Vai tu pazīsti šo Vīru? Vai tu zemojies šī Vīra priekšā, atzīdams un izsūdzēdams savus grēkus? Ievēro, Viņš būs vienīgais pasaules tiesnesis, kurš cilvēci taisnīgi tiesās! 
Lasīju kādā grāmatā, ka reiz bija kāds muižkungs, kurš licis sulainim katru dienu lasīt priekšā Jauno Derību. To, kas nav paticis, viņš licis izsvītrot. Pēc kāda laika kungs atkal aicināja sulaini lasīt Svētos Rakstus, bet tas atbildējis: „Cienītais kungs, man nav ko lasīt, viss izsvītrots!” 
Lasīju par vecu laulātu pāri. Dzīves nogalē viņi sāka lasīt Jauno Derību. Pirmo vakaru vīrs sacīja sievai: „Ja tas, ko te lasīju ir patiesība, tad mums neglābjami jāiet bojā!” Nākošā vakarā, turpinot lasīt, vīrs izsaucās: „Ja tas, ko izlasīju ir patiesība, tad mums ir cerība un glābšana!” 
Draugs, vai tev ir mūžīgās dzīvības cerība? Vai tavi grēki Kristus asinīs ir deldēti? Vēl šodien ir žēlastības laiks, tu vari locīt savus ceļus šī Vīra priekšā un sacīt:
„Mīļais Jēzu, arī es sevi atzīstu par grēcinieku, un esmu grēkojis pret Tevi, Dievs, un līdzcilvēkiem, un arī pats pret sevi. Piedod visus manus zināmos un arī nezināmos grēkus. Es ticu, ka Tu, iedams pie krusta, samaksāji arī par maniem grēkiem. Ienāc manā sirdī un manā dzīvē, un esi mans personīgais Pestītājs. Un ja savā dzīvē, apzināti vai neapzināti, es būtu devis vietu velnam, tad Jēzus Kristus vārdā, es atsaku visiem dēmoniem un velna varai no jebkura cilvēka un saviem senčiem! Es lūdzu - atpestī mani un dari mani brīvu! To lūdzos Jēzus Kristus vārdā, āmen!”
Lūdzot šādu vai līdzīgu lūgšanu, Jēzus apsolījis kļūt par mūsu grēku piedevēju un mūsu dzīves Kungu. Novēlu visiem izmantot iespēju, kāda šodien dota mūsu tautai, jo Gideona biedrības izdotā Jaunā Derība šodien brīvi pieejama. Neignorē to, bet sāc to lasīt jau šodien!JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.