Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
27.02.2019 Autors: LNB

Cilvēkiem ar invaliditāti pienākas invaliditātes pensija. To var saņemt persona, kurai VDEĀVK noteikusi invaliditāti un kura nav sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, un kurai apdrošināšanas stāžs nav mazāks par trim gadiem.
Ja noteikta I un II grupas invaliditāte, pensijas apmērs ir atkarīgs no:
•     personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, ko nosaka par jebkuriem 36 mēnešiem pēc kārtas pēdējo piecu gadu laikā pirms invaliditātes pensijas piešķiršanas;
•     personas individuālā apdrošināšanas stāža;
•     maksimāli iespējamā apdrošināšanas stāža, kuru nosaka no personas 15 gadu vecuma līdz noteiktā pensijas vecuma sasniegšanai.
Invaliditātes pensiju minimālajā apmērā piešķir, ja persona piecus gadus pirms invaliditātes pensijas piešķiršanas nav bijusi apdrošināta invaliditātes riskam.
•     I grupas invaliditātes pensijas minimālais apmērs ir 102,45 eiro,
invalīdam kopš bērnības – 170,75 eiro;
•     II grupas invaliditātes pensijas minimālais apmērs ir 89,64 eiro,
invalīdam kopš bērnības 149,41 eiro.
Ja noteikta III grupas invaliditāte, pensijas apmērs ir 64,03 eiro, invalīdam kopš bērnības – 106,72 eiro.
Invaliditātes pensiju piešķir no invaliditātes noteikšanas dienas līdz invaliditātes beigu datumam. To izmaksā katru mēnesi visu laika periodu, par kuru noteikta invaliditāte.
Tiesības uz invaliditātes pensiju ir Latvijā dzīvojošai apdrošinātai personai, kurai nav piešķirta vecuma pensija, t.sk. citas valsts, kā arī invaliditātes cēlonis nav nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.
Invaliditātes pensiju var pieprasīt 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas, iesniedzot pieprasījumu elektroniski – portālā www.latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” vai klātienē  jebkurā VSAA vai Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā. 
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu personām ar invaliditāti ir tiesības saņemt personai, kurai VDEĀVK noteikusi invaliditāti un kurai nav tiesības uz invaliditātes pensiju, jo kopējais darba apdrošināšanas stāžs ir mazāks nekā 3 gadi.
Pabalsta apmērs:
•     personai ar I invaliditātes grupu 83,24 eiro mēnesī.;
•     personai ar II invaliditātes grupu 76,84 eiro mēnesī;
•     personai ar III invaliditātes grupu 64,03 eiro mēnesī;
•     invalīdam kopš bērnības ar I invaliditātes grupu 138,74 eiro mēnesī;
•     invalīdam kopš bērnības ar II invaliditātes grupu 128,06 eiro mēnesī;
•     invalīdam kopš bērnības ar III invaliditātes grupu 106,72 eiro mēnesī.
Pabalstu piešķir no dienas, kad VDEĀVK izsniegusi atzinumu par invaliditātes noteikšanu uz noteikto invaliditātes laiku. To izmaksā reizi mēnesī visu laika periodu, par kuru noteikta invaliditāte.
Lai saņemtu šo pabalstu, jābūt nodzīvojušam Latvijā kopumā 5 gadus, no tiem pēdējos 12 mēnešus nepārtraukti.
Pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana, ir tiesības saņemt personai, kurai VDEĀVK noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību. Pabalsta apmērs ir 213,43 eiro mēnesī. To piešķir no dienas, kad izsniegts atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību un izmaksā reizi mēnesī visu laika periodu, par kuru noteikta invaliditāte un īpašās kopšanas nepieciešamība.
Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās ir tiesības saņemt personai, kurai VDEĀVK noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai. Tā apmērs 79,68 eiro par katru sešu mēnešu periodu.
Šo pabalstu piešķir no dienas, kad izsniegts VDEĀVK atzinums līdz laikam, kamēr beidzas noteiktās invaliditātes vai atzinuma termiņš un to izmaksā divas reizes gadā par katru pilnu sešu mēnešu periodu.
Tiesības saņemt šos pabalstus ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošām personām, kurām piešķirts personas kods.
Pabalstus var pieprasīt 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas, iesniedzot pieprasījumu elektroniski – portālā www.latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” vai klātienē – jebkurā VSAA vai Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas
centrā, vai pa pastu – nosūtot jebkurai VSAA nodaļai.
Pabalstu par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti ir tiesības saņemt personai, kurai VDEĀVK ir noteikusi I grupas redzes invaliditāti, ja šī persona nesaņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā, kā arī nesaņem valsts pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana. Pabalsta apmērs ir 17,07 eiro nedēļā. To piešķir no dienas, kad pabalsta pieprasītājs ir iesniedzis iesniegumu VSAA asistenta pakalpojumu izmantošanai un izmaksā katru mēnesi visu laika periodu, par kuru noteikta I grupas redzes invaliditāte.
Pabalstu var pieprasīt iesniedzot pieprasījumu klātienē - jebkurā VSAA vai Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai pa pastu – nosūtot jebkurai VSAA nodaļai, vai elektroniski – nosūtot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi: edoc@vsaa.gov.lv.

SVARĪGI!

Informāciju par cilvēkam noteikto invaliditāti, darbspēju zaudējuma pakāpi vai atzinumu par medicīnisko indikāciju noteikšanu VSAA no VDEĀVK saņem elektroniski.

Kam uzdot neskaidrus jautājumus?

Rakstiet konsultacijas@vsaa.lv – VSAA speciālisti rakstiski jums atbildēs trīs darba dienu laikā.
Zvaniet, tālrunis konsultācijām: 64507020.
Sarežģītākas situācijas jums izskaidros VSAA nodaļās klātienē.
Izmantojiet iepriekšējā pieraksta iespējas www.vsaa.lv/kontakti.
Aktuālu informāciju VSAA paziņo arī sociālo tīklu twitter @VSAA_LV un facebook @VSAA.LV vietnēs, kā arī mājaslapā www.vsaa.gov.lv Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.