Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
27.08.2010

Dziļākais skats uz krustu

Doktors Čārlzs Stenlijs

Ko jūs redzat, kad skatāties uz krustu? Lielākā daļa cilvēku uz šo jautājumu atbildētu tā: “Es redzu tur pienaglotu cilvēku, vārdā Jēzus, Viņam galvā ir ērkšķu kronis, pār viņa seju plūst asinis un viņš mirst. Stāsta, ka viņš mirst par pasaules grēkiem.” Vai tas ir viss ko jūs redzat? Vai tas ir viss ko nozīmē krusts? Ja tā, tad tas ir ļoti virspusējs skatījums. Kas tad notika, kad Jēzus tika piesists krustā? Pāvils šī temata kopsavilkumu brīnišķīgi uzrakstījis trīs pantos vēstulē kolosiešiem 2. nodaļā. Tas mums atklās to, kā Dievs uz to skatījās. Tas mūs ir ietekmējis gadsimtu garumā un šodien, kad mēs atveram Dieva Vārdu un domājam par Jēzu Kristu, tas dod mums cerību. Pāvils saka: “Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā pagānu dzīvē, Viņš līdz ar to darījis dzīvus, piedodams mums mūsu pārkāpumus; Viņš izdzēsis pret mums vērsto rakstu ar visām tā prasībām un to iznīcinājis, pienaglodams pie krusta. Tā Viņš atbruņojis visas pret varas, tās atklāti kaunā likdams un Kristū uzvaru svinēdams pār viņām.”
Es vēlos, lai mēs lasot šos trīs pantus, iegūtu dziļāku izpratni par krustu. Kas patiesībā notika? Par to Pāvils secina: “Jūs, kas bijāt garīgi miruši.” Cilvēka stāvoklis bez Jēzus dzīvības ir garīgi miris. Ko nozīmē garīgā nāve? Ja jūs esat miris, jūs nevarat ietekmēt ap jums esošo vidi. Jūs nevarat būt nekādā mijiedarbībā. Es daudzus esmu redzējis zārkos, bet neviens no viņiem nav piemiedzis aci, pacēlis pirkstu vai izdarījis kaut vienu kustību, tāpēc, ka viņos nav dzīvības. Cilvēks bez Jēzus Kristus ir bez dzīvības, garīgi miris. Starp šo cilvēku un Dievu nav iespējamas nekādas attiecības. Cik daudz spēka ir mirušam cilvēkam? Necik. Viņš neko nespēj darīt savā labā, nespēj sev piedot un sevi salīdzināt ar Dievu. Nav nekā, ko mēs savā labā spētu darīt. Tātad, kad Dievs uzlūko krustu, Viņš redz, cik cilvēks ir bezpalīdzīgs, un tādēļ krusts ir vajadzīgs. Grēks nonāvēja cilvēku un, lai cilvēku darītu dzīvu un spējīgu saskarei ar Dievu, jānovērš šī problēma. Problēma ir grēks. Ja mana problēma ir nāve, tad atrisinājums ir dzīvība. Ja problēma ir nāve, tad man jātiek galā ar tās cēloni – grēku, bet patiesībā, ne jūs, ne es nevaram tikt galā ar grēku. Ko Dievs Tēvs redz, kad Viņš uzlūko krustu Golgātā? Viņš redz savu krustā sisto Dēlu kā grēku izpircēju. Jēzus izdarīja to, ko neviens cits ne pagātnē, ne nākotnē nevarētu izdarīt, tāpēc, ka ikviens cilvēks, kurš jebkad ir piedzimis, ir grēkojis pret Dievu. Mums ir grēku parāds. Es nevaru samaksāt jūsu grēku parādu, bet jūs nevarat samaksāt manējo. Dievs zināja, ka katrs cilvēks ir grēcinieks, un ka Viņam būs vai nu jāatrisina grēku problēma, vai jāatstāj cilvēku viņa grēcīgajā stāvoklī. Par grēku ir jāsamaksā. Dieva likums teic, ka dvēsele, kas grēko ..... Tādēļ cilvēks saka: „Es lūgšu Dievu, lai Viņš man piedod.”
Ievērojiet, lūk, ko: Dievs nevar darīt to, kas nesaskan ar Viņa būtību, Viņa paša likumiem. Viņš var darīt tikai to, kas ir Viņa dabā. Ja Dievs pārkāptu kaut vienu apsolījumu, Viņš vairs nebūtu uzticams Dievs. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņš ir absolūti svēts un nedrīkst pārkāpt savu likumu. Tādēļ mēs nedrīkstam teikt, ka viss, kas Dievam jāpasaka, ir: „Zini, ja tu esi grēkojis un lūdz Man piedošanu, tad tev ir piedots.” Nē, piedošana ir pamatojums, un šis pamatojums ir krusts. Jēzus Kristus tika pienaglots pie krusta kā vienīgais atbilstošais aizvietotājs, kurš varēja nomirt mūsu vietā. Viņš bija gatavs mirt pie šī krusta pazudušās, bezpalīdzīgās un bezcerīgās cilvēces labā. Tajā brīdī visai pasaulei tika dota iespēja izglābties. Bez šī brīža nebūtu piedošanas, dzīvības, cerības un mūžīgās dzīvošanas. Cilvēks pats neko nespēj, lai sevi izglābtu, saņemtu piedošanu un taisnošanu.
Redziet, Jēzum bija noteikta misija šajā pasaulē. Viņš nebija sava laika apstākļu upuris, farizeju, romiešu karavīru un pūļa upuris. Viņš bija nācis piepildīt savu uzdevumu un mira kā mans un jūsu aizvietotājs. Dievs Tēvs Viņam uzlika visus cilvēces grēkus, visu, ko es un jūs jebkad esam darījuši. Ja Dievs Tēvs tos visus vienlaikus mums uzliktu, mēs to nespētu izturēt. Jau nedaudz vainas apziņas ir grūti paciest, kur nu vēl visas dzīves vainu!
Padomājiet! Jēzus Kristus mira par visiem cilvēces grēkiem. Tādēļ Viņš teica, ka Viņš mūs ir darījis dzīvus, ir piedevis mums mūsu pārkāpumus. Viņa upuris dod grēku piedošanu, atņem vainu, atraisa un atbrīvo. Debesīs bija prieks par to, kas notika pie krusta – darbs bija pabeigts. Jērs bija upurēts. Līdz ar to piedošana kļuva pieejama visiem cilvēkiem. Bet man ir vajadzīgs kaut kas vairāk, nekā piedošana, tāpēc, ka es dzīvošu arī pēc šīs dzīves. Man ir vajadzīga dzīvība. Mums ir nepieciešama tāda dzīvība, kuru nāve nevar atņemt. Mani vienmēr pārsteidz cilvēki, kuri ir lepni un uzpūtīgi par to, kas viņiem pieder un ko viņi var izdarīt. Un pēkšņi viņi sastopas ar nāvi. Un tas ir viss.
Ja jums nav Kristus, jums ir jādzīvo ar visiem jūsu grēkiem, bet tiesas dienā jūs Viņu sastapsiet. Viņš nomira Golgātā pie krusta, pilnīgi samaksāja jūsu grēku parādu un deva jums tādu dzīvību, kuru nāve nevar atņemt un traucēt. Nāve to nevar iespaidot, tāpēc, ka tā ir mūžīga. Tā ir dāvana, kas pieder katram Dieva bērnam. Tā ir augšāmceltā Kristus dzīvība.
Dieva dēls, augšāmcēlies no nāves, samaksājis sodu, ar naglu rētām, sēž blakus Tēvam un aizlūdz par mums. Viņš uzklausa mūsu lūgšanas un atgādina, ka mums ir piedots.Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.