Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
21.04.2015 Autors: LNB


„Izzināsim un baudīsim „Dvēseles veldzes dārzu” Ziemupē”
 
Šajā pavasarī un vasarā turpinām aktivitātes Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītā projektā „Izzināsim un baudīsim „Dvēseles veldzes dārzu” Ziemupē”. Līdzfinansējumu projektam piešķīrusi arī Pāvilostas novada dome. 
Ziemas sezonā aktivitātes nebija pieklusušas, biedrībā  cilvēki ar invaliditāti darināja izstrādājumus no klūdziņām, apguva mājturības un saimniecības darbu iemaņas. Fiziskās aktivitātes notika gan biedrības sporta zālē, gan svaigā gaisā. Notika izglītojošas aktivitātes – lekcijas, koncerti un galda spēļu turnīri. 
Projekta aktivitāte „Dabas un dārza darbi”, kura sākās jau pagājušajā gadā, atsākās 1. aprīlī. Pagājušajā gadā paveikts daudz, jo katru nedēļu uz „Dvēseles veldzes dārzu” brauca brīvprātīgie un projektā iesaistītie cilvēki ar invaliditāti. Šogad projekta vadītāja asistentes un dārznieces vadībā turpināsies apkārtnes uzkopšana, dārzeņu un sakņaugu audzēšana, dārza un parka kopšana, atpūtas brīžos iepazīstoties ar apkārtējās dabas jaukumiem un klausoties putnu dziesmas, vēja un netālās jūras šalkoņu. 
Turpināsim iekopt Sajūtu parku, veidot meža takas, Garšaugu un „Baso pēdu” takas, veidot puķu un daudzgadīgos stādījumus, veidosim atpūtas vietas un uzstādīsim soliņus. Aktivitātes projektā turpināsies līdz 31.augustam. 
Aicinām aktīvi iesaistīties centra „Dvēseles veldzes dārzs” izveidē brīvprātīgos gan no Liepājas, gan apkārtējiem novadiem. Jūsu līdzdalība un palīdzība mums ļoti noderēs.
 
 
„Sociālās palīdzības sniegšana”
 
1.aprīlī Liepājas Neredzīgo biedrība uzsāka aktivitātes akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” finansētā projektā „Sociālās palīdzības sniegšana”, kurš ilgs līdz 31.oktobrim. Mērķis - cilvēkiem ar invaliditāti nostiprināt pārliecību, ka viņi, neraugoties uz savu veselības stāvokli, var apgūt jaunas prasmes un iemaņas, un no ņēmēja kļūt par devēju – mācoties un strādājot, kopīgi veidot sociālās rehabilitācijas un izziņas centru lauku vidē „Dvēseles veldzes dārzs” Ziemupē. 
Projekta aktivitātes notiks gan sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē „Dvēseles veldzes dārzs” Ziemupē, gan Liepājas Neredzīgo biedrībā. Cilvēkiem ar invaliditāti piedāvājam iesaistīties nodarbībās un aktivitātēs – mājamatniecības, mājturības un dārza darbi, fiziskās aktivitātes. Mājamatniecības nodarbībās būs iespēja iesaistīties 20 mērķa grupas dalībniekiem, mājturības nodarbībās - 30, nodarbībās „Dārza darbi” 40 dalībniekiem, savukārt aktīvās atpūtas un sporta nodarbībās 60 mērķa grupas dalībniekiem. Ikvienam no 150 plānotajiem mērķgrupas dalībniekiem - cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti,  būs iespēja iesaistīties aktivitātēs pēc savas izvēles. 
Projektā vēlamies iesaistīt gan biedrības redzeslokā esošos, gan tos cilvēkus ar invaliditāti, kurus uzrunāsim, palīgā aicinot Kurzemes reģiona pašvaldību sociālos darbiniekus un Latvijas Neredzīgo biedrības teritoriālās organizācijas. 
Dalībniekiem tiks nodrošināts transports nokļūšanai uz nodarbībām centrā Ziemupē un atpakaļ.


„Laiks dzīvot vērtīgāk un drošāk”
 
No marta līdz gada beigām Liepājas Neredzīgo biedrībā īstenosim Liepājas pilsētas domes finansēto nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas projektu „Laiks dzīvot vērtīgāk un drošāk”. Mērķgrupa – strādājošie un nestrādājošie, Liepājas pilsētā dzīvojošie, cilvēki ar redzes un cita veida invaliditāti. 
Pateicoties projekta finansējumam, aktīvu darbību turpinās Liepājas Neredzīgo biedrības Dienas centrs, piedāvājot gan biedrības biedru, gan sociālās rehabilitācijas dalībnieku pieprasītākās aktivitātes – datorapmācību, IT un tehnisko palīglīdzekļu lietošanas apmācību neredzīgiem, vājredzīgiem cilvēkiem un cilvēkiem ar cita veida invaliditāti. 
Sniegtais atbalsts nodrošinās subsidētās darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti. Pateicoties tam, ka cilvēki ar invaliditāti var strādāt subsidētajās darba vietās, nodarbības notiks klūdziņu pīšanas, mājturības un pašaprūpes iemaņu apguves, pastāvīgās funkcionēšanas iemaņu apguves, intelektuālo un galda spēļu pulciņos, jo nodarbību vadītāji ir cilvēki ar invaliditāti. 
Turpināsim transporta pakalpojumu sniegšanu, strādās invaliditātes sabiedriskais eksperts, oktobrī organizēsim Starptautiskās Baltā spieķa dienas pasākumu biedrības biedriem, brīvprātīgajiem un atbalstītājiem. Uzsāksim jaunu aktivitāti – sociālās iekļaušanas kursu „Dzīves skola”, popularizēsim brīvprātīgo darbu, jo ikviens cilvēks, neraugoties uz veselības traucējumiem, fiziskiem ierobežojumiem, var paveikt daudz ko citu labā, gūstot gandarījumu, dzīves piepildījumu no citiem dotā, paveiktā citu labā. 
Projekta dalībniekiem radoši un ar pilnu atdevi darbojoties nodarbībās, mācoties ko jaunu, esot sabiedrībā, invaliditātes sabiedriskajam ekspertam popularizējot universālā dizaina principus, mums organizējot Starptautiskā Baltā spieķa dienas pasākumus un ielu akcijas, vadot informatīvos pasākumus sabiedriskajās vietās par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un iespējām, atklāti par savu darbu stāstot sabiedrībai -  šādi strādājot, visi kopā veidojam sociāli atbildīgu sabiedrību, kurā cilvēki ar invaliditāti tiek uztverti kā pilnvērtīgi tās locekļi.Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.