Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
31.08.2010

Liepājas Neredzīgo sporta klubs "Ezerkrasts" ir sabiedriska organizācija, kura darbojas jau vienpadsmito gadu un šobrīd tajā ir vairāk kā sešdesmit biedru. Apmēram piecdesmit no tiem ir redzes invalīdi Sporta klubā vairākas reizes mēnesī notiek turnīri dambretē, novusā, šautriņu mešanā, domino un citās spēlēs. Sevišķu popularitāti redzes invalīdu vidū ir iemantojis šahs, un kluba biedri ar atzīstamiem panākumiem piedalās art Latvijas Neredzīgo sporta savienības rīkotajos turnīros. Tomēr ne visi redzes invalīdi sava veselības stāvokļa dēļ var piedalīties sporta sacensībās, bet kā jebkuram citam cilvēkam, arī viņiem gribas būt aktīviem, būt piederīgiem sabiedrībai un kontaktēties ar citiem. Klubā darbojas ne tikai Liepājā, bet arī Liepājas rajonā, Kuldīgā un Aizputē dzīvojošie redzes invalīdi. Reizi gadā, jūlija sākumā lielākā daļa sporta kluba biedru dodas uz Latvijas Neredzīgo Sporta savienības rīkoto spartakiādi Cēsu rajona Priekuļos, jo sports ir ne tikai fiziskā rehabilitācija, bet arī iespēja atbrīvoties no dažādiem kompleksiem, depresijas, lietderīgi izmantot brīvo laiku un būt sabiedrībā. Tāpēc tiek organizēti tādi kopīgi pasākumi, kā pārgājieni un ekskursijas. Reizi gadā, visbiežāk gada nogalē, tiek rīkots sportistu vakars, uz kuru tiek aicināti visi kluba biedri. Sporta klubam veidojas arī sadarbība ar Klaipēdas Neredzīgo sporta klubu. Pagājušā gada septembrī mūsu redzes invalīdi viesojās pie klaipēdniekiem, lai piedalītos šaha un dambretes turnīrā. Tagad gaidām lietuviešu atbildes vizīti.
Šā gada 22. aprīlī sporta klubā notika konference, kurā tika ievēlēta jauna kluba izpildinstitūcija: valde un valdes kandidāti. Konferencē piedalījās 32 sporta kluba biedri, t.i., vairāk kā puse no visiem kluba biedriem, līdz ar to vēlēšanas varēja notikt. Tika nolemts, kuri biedri būs tiesīgi parakstīt jaunos statūtus un veikt visas nepieciešamās darbības, lai klubu reģistrētu kā biedrību. Konferences sākumā sporta kluba vadītājs Māris Ceirulis iepazīstināja ar konferences darba kārtību. Tad tika nolasīts revīzijas komisijas atskaites ziņojums par sporta kluba darbību 2004. gadā. Lai apstiprinātu pieņemtos lēmumus, tika izvirzīta balsu skaitīšanas komisija. Sporta klubs tika pārdēvēts par sabiedrisko organizāciju ar juridisko adresi Liepājā, Ganību ielā 197/205. Konferencē tika pārvēlēta arī sporta kluba valde un tai izvirzīti sekojoši kandidāti - Andris Ūpis, Ģirts Dīcmanis, Jana Tīruma, Māris Ceirulis, Kaspars Rudzroga, Aigars Bušs un Andra Pumpura. Par šo sarakstu tika nobalsots vienbalsīgi. Par sporta kluba revidenti tika ievēlēta Tatjana Lagzdiņa. Pilnvaras statūtu parakstīšanai tika piešķirtas Mārim Ceirulim un Andrai Pumpurai. Rezultātā tika nolemts sabiedrisko organizāciju Liepājas Neredzīgo sporta klubs "Ezerkrasts" pārreģistrēt par Latvijas Republikas biedrību, un šo biedrību pārstāvēt citās institūcijās tiek pilnvaroti Māris Ceirulis, Jana Tīruma un Andra Pumpura. Tika izlemts arī jautājums par kluba biedra naudu un iestāšanās maksu. Fiziskām personām iestāšanās maksu sporta klubā, un arī biedru naudu noteica vienu latu gadā. Juridisko personu iestāšanās un biedra naudas maksas lielums tika atstāts valdes kompetencē, piemērojot katram juridiskajam biedram atšķirīgu. Tūlīt pēc konferences tika sasaukta sēde, kurā piedalījās jaunievēlētie valdes locekļi. Sēdes galvenais uzdevums bija valdes priekšsēdētāja vēlēšanas un pienākumu sadali valdes locekļu starpā. Uz LNSK "Ezerkrasts" valdes priekšsēdētāja amatu tika izvirzīti kandidāti Jana Tīruma un Māris Ceirulis. Tā kā M. Ceirulis savu kandidatūru atsauca, sakarā ar Liepājas neredzīgo organizācijas vadītāja pienākumu pildīšanu, par valdes priekšsēdētāju tika ievēlēta Jana Tīruma. Arī visiem pārējiem valdes locekļiem tika sadalīti sekojoši pienākumi. Andris Ūpis turpmāk uzņemsies atbildību par galda spēļu tiesāšanu, vasaras treniņu organizēšanu un norisi. Aigars Bušs būs atbildīgs par golbola spēles attīstību un komandu sacensību organizēšanu šajā sporta veidā, kā arī kluba pārstāvniecības nodrošināšanu dažādos republikas mēroga pasākumos. Kaspars Rudzroga būs atbildīgs par sporta kluba tēla veidošanu un popularizēšanu, kā arī publikāciju sagatavošanu masu mēdijiem par sporta kluba aktivitātēm un organizētajiem pasākumiem. Ģirts Dīcmanis būs atbildīgs par izbraukuma pasākumu un turnīru organizēšanu, un viņa pienākums būs nodrošināt arī kluba biedru līdzdalību dažāda mēroga sporta turnīros. Andra Pumpura pildīs sekretāres pienākumus - noformēs un sagatavos nepieciešamās atskaites un citus dokumentus. Māris Ceirulis koordinēs sadarbību ar finansu institūcijām, sadarbības organizācijām un pašvaldību. Sporta kluba paraksta tiesības tika piešķirtas Janai Tīrumai un Mārim Ceirulim. Valdes sēdes laikā tika diskutēts par apbalvošanas procedūru un diplomu pasniegšanu turnīru uzvarētājiem. Tika pieņemts lēmums veikt apbalvošanu pēc katra turnīra, bet izcīnītos kausus pasniegt biedru kopsapulcē.
Jācer, ka visas šīs pārmaiņas drīz nests augļus, un ne tikai esošie sporta kluba biedri turpinās aktīvi sportot, bet viņu rindas papildinās vēl citi sportot griboši cilvēki, jo iesaistīties kluba darbībā ir aicināts ikviens redzes invalīds.
Kaspars Rudzroga, pirmās grupas redzes invalids sporta kluba valdes loceklisFacebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.