Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
20.08.2012 Autors: LNB

 „DIEVA MĪLESTĪBAS VĒSTULE”

 
Liepājas Kristīgās misijas mācītājs Voldemārs Zveja
Sarakstīts Liepājā, 2012.gada aprīlī
 
„Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierādīja ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.” (Rom.5:8)
 
Ja es jums šodien pajautātu par tām garīgām vērtībām, kādas ir pasaulē - kura no tām ir visvērtīgākā, nepieciešamākā? Atbilde visticamāk būtu viennozīmīga - mīlestība. Vislielākais deficīts šodien pasaulē ir mīlestības trūkums. Kāpēc tā? Jēzus Kristus savā pirmsnāves runā uz Eļļas kalna teic: „Un tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs.” (Mat.24:12)
Kā jums šķiet, ja Mūžīgais Dievs šobrīd vēro šo ļauno, samaitāto, netaisnības pilno pasauli, vai Viņam arī mīlestība izbeidzas? Nē, cilvēces grēki nespēj izsmelt Viņa mīlestības un žēlastības okeānu! 
„Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš sūtīja Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību.” (Jāņa 3:16)
Tas, ka cilvēki Dieva mīlestību ignorē, noraida, zaimo, apsmej, nespēj Dieva mīlestību atturēt, Dievs nepārstāj mūs mīlēt. Virsrakstā teikts „Dieva mīlestības vēstule”, tā domāta mums, bet vai mēs to lasām? 
     Reiz dzirdēju, ka kāds savam radiniekam, ar kuru viņam bijis konflikts, rakstījis neskaitāmas atvainošanās vēstules. Pēc viņa nāves, kāds no piederīgiem atdevis kastīti ar visām sūtītajām vēstulēm, un visas tās stāvēja neatvērtas. Vai tas nav piemērs mūsdienu kristiešiem, kuri nodzīvo visu mūžu, nekad neatverot mums atvēlēto Dieva mīlestības vēstuli – Svētos Rakstus.
     Kā Dieva mīlestība praktiski izpaužas mūsu dzīvē? Minēšu astoņus punktus, kaut gan patiesībā to ir daudz vairāk.
       
1. Viņš grib piedot mūsu grēkus.
     Kas gan vēl cilvēkam šai dzīvē ir nepieciešamāks kā grēku piedošana!? Ja mēs sakām, ka mums grēku nav, tad turam Dievu par meli, jo Raksti saka: „Jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības.” (Rom.3:23) 
     Grēkus nepiedod priesteris, lai gan daudzi tā uzskata un domā, bet vienīgi Dievs un Viņa Dēls Jēzus Kristus! Psalmists saka: „Tava vārda dēļ, ak Kungs, piedod man manus noziegumus, tas ir liels.” Grēks nospieda Dāvida sirdi tik ilgi, kamēr viņš to izsūdzēja. 
     Un pravietis Jesaja saka: „Es izgaisinu tavus pārkāpumus kā miglu un lieku izklīst taviem grēkiem kā mākoņiem. Atgriezies pie Manis, jo Es tevi atpestīšu.” (Jes.44:22) Un tālāk viņš turpina: „Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliek balti kā sniegs; kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūst kā vilna.” (Jes.1:18)
     Pret mūsu grēkiem nav cits mazgāšanas un salīdzināšanas līdzeklis, kā vienīgi Jēzus pie Krusta izlietās asinis, kas mūs šķīsta no visiem grēkiem. Ja tu vēl ar savu grēku nastu neesi gājis pie Viņa, tad nekavē, bet šodien loki savus ceļus Jēzus priekšā un izlūdzies grēka piedošanu, tad tavā dzīvē iestāsies lielas pārmaiņas! Viss mūsu ticības dzīvē sākas ar grēka atziņu un nožēlu.
2. Viņš dod mūžīgo dzīvību un mieru.
     Mēs dzīvojam nemiera pilnā pasaulē, un cilvēki no tā ir noguruši. Tik nemiera pilna kā šodien cilvēce vēl nekad nav bijusi. Ar ko vien mēs sastopamies, visur dzirdamas nemiera pilnas runas gan par šodienu, gan par nākotni. Nekas nav briesmīgāks par to, ja kāda cilvēka sirdī plosās nemiers. 
     Ja runājam par mūžīgo dzīvību, uz kuru gan daudzi skatās ar skepsi, tad atminies, ka šai pasaulē nekas neiznīks, bet turpinās dzīvot, jo Dievs cilvēkā ir ielicis nemirstīgu dvēseli. Ja mūsu dvēseles ir nemirstīgas, tad ir jautājums - kur tās būs pēc nāves? Tas mums jānoskaidro dzīves laikā. Mūžīgo dzīvību dos tikai tiem cilvēkiem, kuriem būs skaidra sirds. Dāvids saka: „Glabā skaidru sirdi un dzenies pēc taisnības, jo miera cilvēkam beidzot labi klāsies.” (Ps.37:37)
     Jēzus mūs salīdzina ar avīm, jo Viņš ir Labais Gans un Viņš saka: „Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas.” (Jāņa 10:28)
     Vai tu vari sacīt, ka arī esi šī Lielā Gana rokās? Ja vēl neesi un staigā nemiera pilns, tad nekavējies šodien lūgt, lai Viņš tevi piepulcina Savam ganāmam pulkam. Pravietis runā, ka pasaulē vienai cilvēku daļai nav miera un min iemeslu: „Bezdievjiem turpretī nav miera, saka Tas Kungs.” (Jes.48:22)
     Meklēt mieru ārpus Dieva ir bezcerīgi. To nevar iegūt ar jogas vingrinājumiem, ar pozitīvo domāšanu vai autogēno treniņu. Jēzus pasaulē nākdams, tika nosaukts par miera princi un eņģeli. Viņam piedzimstot, pavēstīja: „Miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts!” Jēzus šeit nerunā par politisko mieru, jo tāds pasaulē nekad nav bijis un nekad šai pasaulē nebūs, iekams Jēzus Kristus reiz nodibinās šai zemē 1000 gadu miera valstību. 
     Vēl šis pats pravietis saka ļoti rūgtus, bet patiesus vārdus: „Bet bezdievji ir kā saviļņota jūra, kas nevar rimt, bet kuras ūdeni uzvanda dūņas un dubļus. Bezdievjiem nav miera! - saka mans Dievs.” (Jes.57:20-21)
     Mēs savas satrauktās, sabangotās dvēseles varam apklusināt tikai pie Mūžīgā Dieva.
     (Turpinājums sekos)Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.