Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
07.11.2013 Autors: LNB

projekta „Darba iespējas un pieredze cilvēkiem ar invaliditāti” aktivitātes 

No 2012.gada 2.aprīļa biedrība iesaistījusies projekta „Darba iespējas un pieredze cilvēkiem ar invaliditāti” (I Can Work, LLIV-219) realizācijā. Projektu Latvijas–Lietuvas pārrobežu programmas 2007.–2013.gadam ietvaros realizē organizācija „Cilvēku ar invaliditāti sociālo uzņēmumu savienība” (Lietuva, Klaipēda) sadarbībā ar Liepājas Neredzīgo biedrību, biedrību „Apmācību projekti”, Šauļu darba tirgus apmācību centru un Cīravas Profesionālo vidusskolu. Projekta mērķis popularizēt cilvēku ar invaliditāti darba iespējas un darba pieredzi, lai veicinātu viņu integrēšanos darba tirgū un palielinātu nodarbināto cilvēku ar invaliditāti skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā. 
No 6. līdz 9.augustam viesojāmies Darmštatē, kur bija iespēja iepazīties ar invalīdu profesionālo rehabilitāciju, sociālajiem uzņēmumiem, nodarbinātības iespējām, pakalpojumu pieejamību un valsts sniegtajiem atbalsta pasākumiem Vācijā.
No 5. līdz 7. septembrim Monciškės ciematā netālu no Palangas Lietuvā, šī projekta ietvaros, tika rīkota nometne cilvēkiem ar invaliditāti. Nometnes tēma “Cilvēku ar invaliditāti darba pieredze Lietuvā un Latvijā”. 50 cilvēkiem ar invaliditāti no Latvijas un Lietuvas neformālā vidē bija iespēja dalīties pieredzē un runāt par nākotnes sadarbības iespējām. Nometnes laikā notika dažādas aktivitātes, pārrunas par darba iespējām un gūto pieredzi starp cilvēkiem ar invaliditāti no Latvijas un Lietuvas. 
13. septembrī Palangā notika projekta noslēguma konference - izstāde, kurā plašāk tika stāstīts par projektā notikušajām aktivitātēm, sasniegtajiem rezultātiem, secinājumiem. Tika prezentēti divpadsmit Eiropas valstu likumdošanas pētījuma rezultāti cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības jomā un demonstrēta projekta laikā uzņemtā filma „Es varu strādāt”. 
Projekta laikā tika veikts „Pētījums par personu ar invaliditāti nodarbinātības politiku Eiropā” un izdots tā kopsavilkums, uzņemta video filma un sociālo mediju klips „Es varu strādāt”, apmeklēti un iepazīti vairāki sociālie uzņēmumi, kā arī medicīniskās un profesionālās rehabilitācijas centri Lietuvā, notikuši 12 semināri, kurus apmeklējuši uzņēmēji, cilvēki ar invaliditāti, profesionālo skolu, NVA, medicīniskās un profesionālās rehabilitācijas iestāžu pārstāvji, apmeklēti un motivēti vairāk kā 125 uzņēmēji, notikuši pieredzes apmaiņas braucieni uz Norvēģiju, Īriju un Vāciju, sarīkota nometne cilvēkiem ar invaliditāti no Latvijas un Lietuvas, kā arī informēta sabiedrība ar rakstiem presē un video reklāmu „Es varu strādāt” internetā.
Stāsta Māris Ceirulis: “Viens no (projekta) ieguvumiem nākotnei ir tas, ka pārrobežu projekta ietvaros veicām pētījumu par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību 12 Eiropas valstīs, tai skaitā arī Latvijā. Esam iesnieguši atbildīgajām institūcijām priekšlikumus, kā risināt cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības problēmas, minot kādus atbalsta pasākumus izmanto citas valstis. Latvijā šobrīd noteikti jāpilnveido sociālo uzņēmumu darbība, jāizstrādā likumdošana un uzņēmējiem jādod reāls atbalsts. Veicot pētījumu, aptaujājām uzņēmējus. Un viņi atbildēja tieši - ir nepieciešams valsts atbalsts, lai uzņēmējiem būtu motivācija ņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti.”
Projekta aktivitātes 85% apmērā finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Vides un reģionālās attīstības ministrija (5%), Liepājas Neredzīgo biedrības dalību projektā ar līdzfinansējumu(10%)  atbalstīja Liepājas pilsētas dome. 
 
projekta „Pilnveidojot sevi sabiedrībai” aktivitātes

24. un 25.septembrī deviņi Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieki un brīvprātīgie, EEZ projekta „Pilnveidojot sevi sabiedrībai” Nr.2012/EEZ/DAP/MAC/014/3/NAC/004/2013 ietvaros, devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kauņu un Klaipēdu Lietuvā. Viesojāmies vairākos sociālajos uzņēmumos - „Jovaigė“, „Neįgaliųjų paslaugų centras“, „Vilties žiedas“ u.c., arī Klaipēdas Neredzīgo biedrībā un Klaipēdas sociālās rehabilitācijas centrā, Kauņas Neredzīgo biedrībā, apmeklējām klūdziņu audzētavu Kauņā. Brauciena laikā praktiski izvērtējām vides pieejamību gan Klaipēdā, gan Kauņā, ieguvām zināšanas par apmeklēto uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem, par cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanu darba tirgū, par aktualitātēm invalīdu nodarbinātībā, organizāciju struktūru, darba organizāciju un finansējuma iespējām, kā arī paši dalījāmies pieredzē par universālā dizaina ieviešanas procesu Latvijā.
 
Septembrī biedrības biedriem tika organizēts pārgājiens – ekskursija pa Liepājas populārākajiem apskates objektiem, kuru vadīja mūsu biedrs, gids Artūrs Līvmanis. Apskatījām Rožu laukumu ar rožu dobi un reljefajām plāksnēm, veltītām Liepājas sadraudzības pilsētām, Romas dārzu, Zivju ielu un Latvijas mūziķu Slavas aleju, Lielo ģitāru, klausījāmies stāstos par namiem Kungu un Avotu ielās, par Graudu ielas arhitektūru. Apskatījām un iztaustījām Liepājas himnas tēlu skulptūras Kūrmājas prospektā.
4. oktobrī biedrības darbinieki talkoja centrā „Dvēseles Veldzes dārzs.” Ravējām, krāsojām, rakām stabus žogam, lai ziemā pasargātu iestādītos augļu kociņus no meža zvēriem. Vēl joprojām brīvprātīgie dodas uz Ziemupi un turpina strādāt. Šobrīd namam tiek paceltas jumta konstrukcijas, mainīts jumts, pārmūrēts skurstenis un veidota lifta šahta, kā arī tiek darīti daudzi āra darbi. Par atbalstu sakām lielu paldies SIA „Philip Morris Latvia”, Tālivaldim Vēsmiņam un viņa uzņēmumam „LVCT”, kā arī daudziem citiem ziedotājiem. 
 
Turpinām sniegt konsultācijas un rīkojam seminārus par universālo dizainu. 9.oktobrī notika seminārs Daugavpilī, bet 10. oktobrī Kuldīgā. Regulāri tiek apsekoti arī renovētie vai jaunuzceltie objekti. Konsultējam arhitektus par uzrakstiem braila rakstā, kā arī izgatavojam plāksnītes ar uzrakstiem brailā. Priecājamies, ka arī Liepājas Univeristāte ir ieguldījusi līdzekļus vides pieejamības sakārtošanā augstskolas galvenajā ēkā.
15. oktobrī Liepājas Olimpiskajā centrā tika aicināti visi mūsu biedrības biedri, brīvprātīgie, sadarbības partneri un viesi, kopīgi svinēt Starptautisko Baltā spieķa dienu. Programmā bija pašu sarīkoti muzikāli priekšnesumi, koncerts, pateicības par brīvprātīgo darbu, kas šogad veikts īpaši dāsni, kā arī pārskats par padarīto iepriekšējā periodā. Bija apskatāma biedru darināto rokdarbu izstāde. Pasākumu vadīja biedrības mūzikas terapeite Dace Stieģele, kura dalījās pārdomās par pasākumu:
„Šogad Starptautiskā Baltā spieķa diena Liepājas Neredzīgo biedrībā tika atzīmēta jau 15 reizi gan ar ielu akcijām, gan svinīgu pasākumu Liepājas Olimpiskā centra Tango zālē, pulcinot negaidīti lielu biedru un viesu skaitu. Tas sākotnēji radīja apjukumu un mulsumu darbinieku vidū. Taču pateicoties LOC darbinieka Aigara Kārkliņa sapratnei, atsaucībai un atbalstam, kurš bija jūtams visā pasākuma sagatavošanas un norises laikā, tika radīta iespēja visiem atnākušajiem ieņemt vietas pie klātiem svētku galdiem. Ja organizējot pasākumu, bija zināmas bažas par to, vai būs gana daudz cienasta visiem, tad ar Dieva svētību un uzrunāto sponsoru, un ziedotāju labvēlību, galdi bija klāti tik bagātīgi, ka pēc mielasta cienasts tika dalīts ar pilsētas patversmes iemītniekiem. 
Klausoties viesu apsveikumu vārdos, raisījās pārdomas par runātāju patieso, cieņas pilno attieksmi pret LNB valdes priekšsēdētāju Māri Ceiruli. Tas bija dzirdams gan izteiktajās atzinībās un pateicībās, gan rosinājumos būt tikpat un vēl vairāk aktīvam invalīdu integrācijas sabiedrībā jautājumos.  Tas pierāda, ka Māris Ceirulis ir unikāla un nenovērtējama personība, kura ar Dieva svētību mīlestībā kalpo saviem līdzcilvēkiem - biedrības biedriem, darbiniekiem, kolēģiem un ikvienam.”
15.oktobrī,  sadarbībā ar ceļu policiju, tika rīkota arī tradicionālā ielu akcija Krūmu ielā 28, kurā brīvprātīgie centās šķērsot ielu ar paceltu balto spieķi. 
Aktīvi darbojas LNSK sporta klubs, biedrībā notiek dažādi turnīri, piedalāmies citu rīkotajos turnīros. 28. septembrī sportisti Rīgā piedalījās komandu spēles šaudaunā, izcīnot trešo vietu. Biedri apmeklēja hokeja kluba „Dinamo Rīga” spēli. 
 
Informācija
- Tiflotehnikai, kuru iepērkam no Krievijas, turpmāk līdzmaksājums būs 5Ls. 
 
- Dziedi? Skaisti dejo? Vēlies nolasīt mīļāko dzejoli, bet vēl neesi uzdrošinājies? Varbūt tev ir cits talants, ko vēlies parādīt? atnāc un izstāsti savu mīļāko joku. Radošums izpaužas dažādi, parādi citiem savu radošo pusi! 2013. gada 7. decembrī Pāles ielā 14/3, Rīgā, Strazdumuižas klubā, Latvijas Neredzīgo biedrība ielūdz biedrus un pārējos interesentus uz radošo autorvakaru “Es gribu jums parādīt…”.
Priekšnesumu lūdzam pieteikt līdz 27. novembrim pa telefonu 67532607 vai e-pastu svetlana.lobanova@lnbiedriba.lv, norādot vārdu vai pseidonīmu, priekšnesuma veidu un ilgumu. Maksimālais priekšnesuma garums - 20 minūtes. 
 
- Liepājas Neredzīgo biedrības cenrādis no 2014. gada 1. janvāra
Iestāšanās maksa 1.00 Ls (1.40 EUR)
Biedru nauda par gadu 1.00 Ls (1.40 EUR)
Biedru nauda (no 75.g.) 0.50 Ls (0.70 EUR)
LNB tiflotehnika (Liepāja) 5.00 Ls (7,00 EUR)
Sporta zāles abonements vienam mēnesim 10.00 Ls (14,00 EUR)
 
LNSK ”Ezerkrasts” pasākumu plāns   
5.novembris – 64 lauciņu dambrete uz atdošanu
12.novembris – galda teniss
23.novembris – novusa dubultspēles, kausa izcīņa.           
3. decembris – šahs, kausa izcīņa
 Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.