Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
07.11.2013 Autors: LNB

 „BĪBELE - GAISMA, DZĪVĪBA UN DIEVA SPĒKS!”

 
Liepājas Kristīgās misijas mācītājs Voldemārs Zveja
Sarakstīts 2013.gada jūlijā”

„Tavas mutes norādījumi man ir labāki nekā veseli tūkstoši sudraba un zelta gabalu.” /Ps.119;72/
„Cik saldi ir Tavi vārdi manai mutei, saldāki nekā medus manām lūpām.” /Ps.119;103/

Šie Dāvida teiktie vārdi parāda, kāda vērtība un iedarbība ir Dieva vārdam – Bībelei! Mums tā ir jālasa ar lielu bijāšanu un pateicību, jo no tās runā pats Dievs. Bībele ir Dieva dāvana cilvēcei! Tā ir atbilde uz visiem mūsu dzīves jautājumiem un padomu devēja. Tajā mēs atrodam Dieva plānu un gribu savai dzīvei. Kas vēl var tā iepriecināt bēdās un pārbaudījumos, kā Viņa vārds un apsolījumi? Bībele nodrošina mūsu šodienu un arī nākotni. No tās runā pateicība, Dieva bijāšana, mīlestība un prieks, uzticēšanās un mūsu ilgu piepildījums. 
Lasīju vācu žurnālā kādas reiz islāmticīgas meitenes liecību, kura bija pieņēmusi Jēzu Kristu. Viņa minēja, ka vairākkārt izlasot korānu, tajā ne reizi nav atradusi vārdu “mīlestība”. Turpretī Bībelē ik lapā mēs tieši un netieši saskatām Dieva un Viņa Dēla lielo mīlestību uz mums, grēciniekiem. Islāmā katru laulības pārkāpēju nomētā ar akmeņiem, bet Jēzus laulības pārkāpējus attaisnoja. Ir daudz skaistas garīgas grāmatas, bet neviena no tām nevar aizvietot Bībeli. Tās gan var palīdzēt Dieva vārda izskaidrošanā un sniegt komentārus, bet Bībeli tām neaizstāt. Bībele pārveido mūsu raksturu! Vai tu mīli Bībeli? 
Apustulis Pāvils savam garīgam dēlam Timotejam īsi raksturojis Bībeles lielo pārveidojošo spēku: „Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā.” /2.Tim.3;16/
Dieva kalpiem – mācītājiem, sludinātājiem, evaņģēlistiem un svētdienas skolotājiem,  tā ir rokas grāmata un leksikons!
 
Bībele - dzīves pārveidojošais spēks

Nekas tā nespēj uzrunāt cilvēku un viņu pārliecināt kā Bībele. Esmu dzirdējis, daži saka, viņus vislabāk uzrunājot daba, mežs, ezera klusums. Bet vai daba cilvēku var uzrunāt un pārliecināt par grēku, taisnību un sodu? 
Visīsāko Bībeles definējumu uzrakstījis Ebreju vēstules autors: „Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Un nav radījuma, kas Viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts Viņa acīm: Viņam mēs dosim norēķinu.” /Ebr.4;12-13/
Arī Jēzus, uzrunādams ļaužu pūļus un Savus mācekļus, sacīja: „Vārdi, ko Es jums runāju, ir Gars un Dzīvība.” /Jāņa 6;63/
Dieva vārdā iekšā ir Gars! Vai par kādu citu grāmatu var tā apgalvot? Vēl Bībelē ir kāds ļoti svarīgs aspekts. Tā nenorāda ne uz vienu konfesiju. Konfesiju rāmjus izdomājusi baznīca, kas tālu novirzījusies no pirmās draudzes, kurā Jēzum Kristum ticīgos sauca par kristiešiem. 
 
(Turpinājums sekos)Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.