Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
24.10.2018 Autors: LNB

No 8. līdz 10. augustam centrā “Dvēseles veldzes dārzs” notika “Veselības dienas pieaugušajiem ar invaliditāti 2018”, kuru norisi finansēja Eiropas Sociālais fonds projekta “Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs” ietvaros. 
Veselības dienu laikā dalībnieki piedalījās četrās meistarklasēs, kurās varēja uzzināt daudz ko jaunu par veselīgu dzīvesveidu un uzturu, garīgo veselību, pareizu fizisko aktivitāšu izpildi, apgūt veselīgas vingrošanas pamatus. Dalībnieki vingroja fizioterapeita vadībā, piedalījās pilates nodarbībās, brauca ar tandēmriteņiem, nūjoja, peldējās – vienvārdsakot, aktīvi pavadīja laiku svaigā gaisā.
Pēdējā dienā gan mūs nelāgi pārsteidza laika apstākļi, tomēr par nometni saņēmām pozitīvas atsauksmes. 
Dzintars: “Liels, liels paldies pasākuma rīkotājiem! Ļoti patika un noderēs jaunās iemaņas, ko apguvu peldēšanā, fizioterapijā un sportošanā. Paldies Mārcim, kura klātbūtne visas dienas uzlaboja mūsu garastāvokli. Liela pateicība Guntai, kura bija mūsu vadītāja un ļoti daudz visiem palīdzēja un atbalstīja visos pasākumos.”
“Otro gadu es piedalos šajās rīkotajās sporta aktivitātēs. Paldies organizatoriem, lielais paldies Jeļenai, pilates, fizioterapijas un pārējo nodarbību vadītājiem. Mārcis – malacis!!! Dāvāja mums enerģiju un možumu, vairāk tādus cilvēkus! Vēlam, lai arī turpmāk būtu tādas veselības dienas, ” saka Ņina.
Pārdomās dalās Vladimirs: “Man ļoti patika kopējā organizācija šajā vasaras atpūtā. Dažādas nodarbības grupā – pilates, fizioterapija, galda spēles, peldēšana, braukšana ar velosipēdu. Vienu gan nožēloju – ļoti ātri pagāja laiks. Visiem liels paldies!” 
Ēriks: “Esmu ļoti pateicīgs par iespēju nedaudz atgūt veselību. Viss, ko apguvu, nāca man par labu. Cilvēki bija ļoti laipni, atsaucīgi. Nenožēloju, ka piedalījos Veselības dienās.”
Gaļina: “Man patika viss. Organizācija, apmācības, organizatoru attieksme. Paldies pavāriem par garšīgiem ēdieniem. Ļoti foršais dīdžejs neļāva skumt. Es labi atpūtos un ieguvu enerģiju. Paldies, ka tik “jaunus” kā mani ņem uz šādiem sporta pasākumiem!”
23. un 24. augustā “Dvēseles veldzes dārzā”, projekta “LNB izaugsme nozīmīgā pieredzē un darbā” ietvaros, notika seminārs 18 biedrības darbiniekiem un 7 brīvprātīgajiem. Pirmajā dienā par tēmu “Kompetencēs balstīta izglītība sociālā darba jomā strādājošiem” runāja Liepājas Universitātes studiju programmas “Sociālais darbinieks” programmas direktore Svetlana Lanka un par tēmu “Pašvaldības sadarbība ar NVO un finanšu piesaistes iespējas” stāstīja Liepājas domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas sabiedrības pārvaldes speciāliste Brigita Dreiže. 
Otrajā dienā par tēmu “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība” runāja Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas projekta vadītāja Andra Strautiņa. 
Augusts un septembris bija aizņemti mēneši Liepājas Neredzīgo biedrības pārstāvjiem Mārim Ceirulim un Daigai Skudrai. Viņi abi viesojās vairākās Kurzemes pilsētās, lai sociālajiem darbiniekiem un sociālo pakalpojumu sniedzējiem stāstītu par darbu ar cilvēkiem ar invaliditāti, tajā skaitā cilvēkiem ar redzes invaliditāti.  
14. un 15. augustā seminārs notika Aizputē. Semināra pirmajā dienā tika runāts par vides pielāgošanu cilvēkiem ar redzes traucējumiem saskaņā ar universālo dizainu. Tika organizēta meistarklase, kurā semināra dalībnieki iejutās neredzīgu cilvēku lomā, iepazīstot apkārtni ar aizsietām acīm un balto spieķi rokās. Viennozīmīgs bija vērtējums, ka pasākums bija vērtīgs, jo ikviens semināra dalībnieks varēja iejusties cilvēku ar redzes traucējumiem lomā un kaut nedaudz izprast viņu izjūtas un vajadzības. Semināra otrajā dienā dalībnieki tika iepazīstināti ar informācijas un pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Bija arī praktiskās mācības, dalībnieki devās uz Aizputes kultūras namu, kurā pēc noteiktiem kritērijiem novērtēja universālā dizaina principu iestrādi konkrētajā objektā. Daiga Skudra atzīst: “Aizputē ir vairāki objekti, kas atbilst universālajam dizainam, bet kursu dalībnieku un lektoru vērtējums ir sekojošs -  visur vēl daudz darāmā!” 
28. un 29. augustā šāds seminārs notika Priekulē. Līdzīgi kā iepriekšējos semināros, arī šajā piedalījās sociālā dienesta speciālisti un sociālo pakalpojumu sniedzēji. Pirmās dienas tēma bija “Cilvēku ar redzes traucējumiem labāka izprašana, stiprinot emocionālo inteliģenci”, bet otrās dienas - “Dienas aprūpes centru, sociālo pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas nodrošināšanas iespējas cilvēkiem ar dažādiem traucējumiem t.sk. redzes traucējumiem.” 
Mērķis, vadot šādus seminārus, ir apzināt un lauzt sabiedrības un individuālos stereotipus par cilvēkiem ar invaliditāti, sniegt ieskatu medicīniskās un sociālās domāšanas modeļos, kas ietekmē attieksmes veidošanos pret problēmu risināšanu, kas skar cilvēkus ar redzes invaliditāti, pievērst uzmanību uz izpratni vērstai komunikācijai, ģimenes un citu līdzcilvēku atbalsta nozīmei, veiksmīgai adaptācijai un integrācijai sabiedrībā. 
5. un 6. septembrī Liepājas Neredzīgo biedrība, sadarbībā ar kanisterapeitu Ingaru Gudermani, rīkoja divu dienu semināru “Pieredzes apgūšana, kā dzīvo cilvēks ar redzes traucējumiem, izmantojot kanisterapiju”.  Ikviens interesents bija aicināts apgūt jaunas zināšanas. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar kanisterapiju kā alternatīvu rehabilitācijas metodi, tās vēsturi, pamatprincipiem un darba priekšnosacījumiem.  Kanisterapija ir viena no dzīvnieku terapijas nozarēm, kur terapeita pienākumus veic speciāli atlasīts, apmācīts un sertificēts suns. Tika piedāvāta iespēja izzināt suni kā darba instrumentu kanisterapijā un piedalīties paraugdemonstrējumos ar speciāli apmācītiem kanisterapijas suņiem. Cilvēki tika rosināti  piedalīties diskusijās par dzīvnieku terapijas ietekmi uz sabiedrības veselību. 
Semināra dalībniece Daiga Skudra par piedzīvoto atklāj: “Pozitīvas emocijas izraisīja Ingara Gudermaņa lielākie palīgi, suņi Alfijs un Poga, kas ir speciāli apmācīti darbam ar cilvēkiem.”
18. un 19. septembrī biedrības pārstāvji viesojās Saldū, kur   ikviens sociālajā jomā strādājošais bija aicināts piedalīties līdzīgā seminārā, kādi tika vadīti Aizputē un Priekulē. 
Kopumā šādi semināri tiek organizēti 10 Kurzemes reģiona vietās – Kuldīgā, Nīcā, Aizputē, Liepājā, Skrundā, Saldū, Talsos, Ventspilī, Grobiņā un Pāvilostā.
No 9. līdz 15. septembrim 10 Liepājas Neredzīgo biedrības pārstāvji devās uz Francijai piederošo Reinjonas salu Indijas okeānā, kur, projekta “Astronomija neredzīgajiem un cilvēkiem ar invaliditāti” ietvaros, tikās ar dalībniekiem no dažādām valstīm.  Projekta galvenais partneris ir Patras Universitāte Grieķijā, bet projekta dalībnieki ir no Francijas, Spānijas, Polijas, Latvijas un Kipras, kā arī divām Grieķijas izglītības iestādēm. 
Šis projekts paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti, to skaitā cilvēkiem ar redzes invaliditāti, kuriem nav iespēja iepazīties ar astronomiju. Neredzīgie vai cilvēki ar redzes invaliditāti nespēj saredzēt un priecāties par debesu objektiem un Visuma skaistumu. Tas arī tādēļ, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir grūtības piekļūt observatorijām, lai lūkotos naksnīgajās debesīs. 
Projekta mērķis ir, izmantojot digitālos līdzekļus un tehnoloģijas, palīdzēt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pamatlīmenī iepazīties ar astronomijas zinātni, tāpēc tiks izstrādāta speciāla programmatūra, ko varēs lietot vienlaicīgi gan ar redzes, gan dzirdes palīdzību.  Astronomiskā objekta attēls varēs tikt pārveidots skaņu attēlā tā, lai neredzīgs cilvēks varētu iztēloties to, kas tiek parādīts. Projekta ietvaros tiek plānots uzbūvēt nosacītu teleskopu, lai ikviens, bet galvenokārt cilvēki ar invaliditāti, varētu iejusties astronoma lomā un spēt izzināt Visuma noslēpumus. 
Projektā Liepājas Neredzīgo biedrības pārstāvjiem, kopā ar citiem dalībniekiem, jāpiedalās piecos pieredzes apmaiņas braucienos uz Franciju, Spāniju, Latviju, Kipru un Poliju. 
Nākošais brauciens būs no 10.–15. decembrim uz Spāniju. Papildus pieredzes apmaiņas braucieniem, projekta administratīvajiem dalībniekiem jādodas uz īstermiņa izglītības pasākumiem un jāpiedalās divās inovāciju un tehnoloģiju izstādēs. 
Savos iespaidos dalās Aigars Bušs: “No vājredzīga cilvēka viedokļa raugoties, mums tika dota interesanta iespēja vērot zvaigznes, izmantojot teleskopu. Papildus uzzinājām informāciju par zvaigznēm un planētām. Cilvēkiem beidzot bija iespēja iepazīties ar zvaigžņu izvietojumu debesīs. 
Nenoliegšu, ka, papildus astronomijai, bija ļoti interesanti iepazīt eksotisko dabu, dzirdēt svešus putnus, kuri pie mums nav, klausīties okeāna šalkās un bangās, dzirdēt okeāna varenību. Braucienā izmantoju arī iespēju aptaustīt kokus, palmas, bambusus, baobabus, kafijas un granātābolu kokus, kā arī cukurniedres. Kaut kas jauns bija peldēšana Indijas okeānā un iespēja mēģināt saskatīt zemūdens pasauli caur nirēja masku. Ļoti interesants piedzīvojums bija uzkāpšana un nakšņošana kalnos un iespēja izbaudīt kalnu dzestro nakti.”
Artūrs Līvmanis: “Projekts ir ļoti labs, jo mēs ne tikai viesojāmies observatorijā, bet arī vērojām Mēnesi, redzējām zvaigznes, noklausījāmies stāstus par Sauli un ieguvām informāciju par līdz šim nezināmām lietām. Papildus tā bija lieliska iespēja uzlabot komunikāciju starp cilvēkiem un saliedēt komandu. 
Ceļojumā varēja izbaudīt arī lielu devu eksotikas. Personīgi pats izmantoju iespēju peldēties lagūnā un izmēģināju niršanu, jo man ļoti patika okeāna varenā skaņa. Pludmales smiltis krietni atšķīrās no mūsējām, jo bija daudz akmeņainākas. Interesanti bija būt pie vulkāna, kurš vairs nav aktīvs. Tas atsauca atmiņā dzirdēto par Vezuva vulkāna izvirdumu. 
Viesojāmies arī cukurniedru muzejā, kurā uzzināju nedaudz par vergu ievešanu un izbaudīju daudz jaunas garšas. Man vislabāk patika botāniskā dārza kafijas pupiņas. Arī īstena dienvidu tirgus kņada bija unikāla pieredze. Eksotiskās vietas apmeklējums neizpalika arī bez vietējo pārtikas produktu nogaršošanas un iegādāšanās. Atvedu mājās cukurniedru cukuru, kurš, manuprāt, garšo daudz labāk par Latvijā nopērkamo cukuru. 
Braucieni vietējā autobusā arī noteikti paliks atmiņā, jo katru reizi, tuvojoties pieturai, cilvēki sāka aplaudēt, kas palīdzēja šoferim zināt, ka šajā pieturā kāds cilvēks kāps ārā. Es labprāt dotos uz šo salu vēlreiz, ja būtu šāda iespēja, taču tad es noteikti vēlētos braukt ar vindsērfinga dēli.”
    Kā cilvēku ar invaliditāti asistente braucienā piedalījās biedrības grāmatvede Iveta Mikloviča. “Mani fascinēja tas, ka zvaigznes, un arī Mēness, atrodoties gandrīz pie paša ekvatora, likās mums tuvāk, nekā esam raduši redzēt Latvijā. Mums interesanti stāstīja un rādīja par zvaigžņu izvietojumu, attālumu starp zvaigznēm un arī dažādiem zvaigznājiem, kurus Latvijā nav iespējams redzēt. Arī dienas laikā caur teleskopu vērojām sauli un Jupiteru. Šis projekts sniedz lielisku iespēju, jo daudzi vājredzīgi cilvēki, neizmantojot teleskopu vai citus palīglīdzekļus, varēja aplūkot Mēnesi, ko ierasti nevarēja, ” viņa stāsta.
    Braucienā devās arī Raimonds Briežkalns no sporta kluba “Ezerkrasts”: “Atmiņā palicis garais 11 stundu lidojums, kas bija nogurdinošs, bet, nokļūstot uz salas un sākot iepazīt neierasto dabu, lidojums šķita maznozīmīgs. Šķita interesanti, cik maza sala Indijas okeānā var būt attīstīta, jo viņiem ceļi bija noasfaltēti un dažviet pat varēja vērot universālā dizaina iezīmes. 
Komunikācijā ar salas vietējiem iedzīvotājiem gan bija komunikācijas barjera, jo ārkārtīgi maz cilvēku runāja angliski. Uz šīs salas pārsvarā komunicē franču valodā, jo sala teritoriāli pieder Francijai. Arī man, līdzīgi kā citiem, palikusi atmiņā pelde Indijas okeānā, kāpiens vulkāna pakājē, dažādo augu izjušana un interesantais klimats, kurš dāvāja karstas dienas un aukstas naktis, kā arī citas lietas. Iespējams, saistībā ar klimatu, arī izjust laiku bija sarežģīti, jo nereti jau astoņos vakarā bija sajūta, ka iestājusies dziļa nakts. 
Taču daba nav vienīgais ko aplūkojām. Atminos, kā pirmajā dienā varējām apskatīt Sauli un zvaigznes, jo uz liela ekrāna tika attēlots notiekošais. Observatorijā, kas atradās salīdzinoši augstu virs jūras līmeņa, varējām redzēt gan Marsu, gan Jupiteru, gan Venēru un arī Saturnu. Līdz tam nebiju īsti aizdomājies arī par to, cik daudz zvaigznes mēs patiesībā neredzam, jo mājās ir redzamas pavisam citas zvaigznes kā bija tur. Projekts ir labs, jo tas palīdz ne tikai izprast labāk Visumu, bet arī sniedz vienreizēju iespēju izbaudīt tādu eksotiku.”
14. septembrī Liepājas Neredzīgo biedrības biedri devās ekskursijā uz Ēdoles pili, kur, gides pavadībā, devāmies cauri pils telpām, uzzinot interesantus faktus par pils būvniecību un īpašniekiem, kuriem savulaik pils piederējusi no paaudzes paaudzē, kā arī par pašreizējo pils īpašnieku, kurš līdz šim ir ieguldījis lielus līdzekļus pils rekonstrukcijā un turpina to darīt arī šobrīd. Aplūkojām pilī izvietotās ekspozīcijas, uzzinot nostāstu par Ēdoles pils Zaļo dāmu, kas joprojām mitinoties pilī, aplūkojām pils pagrabu un filmā “Emīla nedarbi” redzamo pils pagalmu. Pusdienojām Ēdoles pils krogā un tad jau pastaigas laikā pils parkā varējām dalīties gūtajos iespaidos ar līdzbraucējiem. 
Liepājas Neredzīgo biedrības ekskursijas tiek rīkotas un finansētas ar Liepājas pilsētas pašvaldības Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas projekta “Nāc darboties un piedzīvo pārmaiņas” ietvaros.
27. un 28. septembrī Liepājas Neredzīgo biedrībā notika seminārs, kurā piedalījās 21 Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieks, 13 biedrības brīvprātīgie un 16 biedrības biedri. Semināra tēma - “Kā veiksmīgāk un pilnvērtīgāk strādāt ar cilvēkiem, kuriem ir dažāda veida invaliditāte, informācijas un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā”.
Pirmajā dienā uzstājās sociālais darbinieks un surdotulks Ainārs Ostvalds, kurš stāstīja, kā vislabāk strādāt ar cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem un pēc tam psihiatre Lilita Grietēna vadīja lekciju par to, kā strādāt ar cilvēkiem, kuriem ir psihiskās saslimšanas. Semināra otro dienu atklāja fiziskās medicīnas un rehabilitācijas ārste Līga Priedena, kas stāstīja, kā strādāt ar cilvēkiem, kuriem ir funkcionālie traucējumi. Pēc tam ārste – oftalmoloģe Elīza Briede stāstīja par to, kā strādāt ar cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Semināru noslēdza vides pieejamības eksperts Andis Dzērve ar lekciju par tēmu “Universālais dizains vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem, tā popularizēšanas iespējas un ieviešanas šķēršļi”.
15. oktobrī notika gadskārtējais Baltā spieķa dienai veltīts svētku pasākums, kura mērķis bija sumināt un apbalvot tos Liepājas Neredzīgo biedrības biedrus un brīvprātīgos, kuri pēdējā gada laikā pašaizliedzīgi veltījuši savu laiku cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes celšanā. Šogad Starptautisko Baltā spieķa dienu Liepājas Neredzīgo biedrībā atzīmējām jau divdesmito reizi. 
Pasākums, kuru apmeklēja gandrīz 300 biedrības biedri, notika biedrības Lielajā zālē, to vadīja valdes priekšsēdētājs Māris Ceirulis un sociālā rehabilitētāja Nora Liparte. Atskatījāmies uz pēdējā gada laikā paveiktajiem darbiem un dalījāmies ar nākotnes iecerēm, un baudījām muzikālu priekšnesumu, ko sniedza Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas kameransambļa meitenes. Šogad uzstājās arī Kristīgās misijas ansambļa meitenes un divi biedrības biedri, kuri priecēja klausītājus ar savu klavierspēli. 
Svētkos biedrību sveica viesi no Liepājas Sporta pārvaldes, “Liepājas enerģijas”, Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta, Liepājas domes, Valsts sociālās aprūpes centra Kurzemes filiāles “Iļģi”, kā arī no pāris nevalstiskajām organizācijām un SIA “Neredzīgo biedrības” Liepājas uzņēmuma. 
Koncerta noslēgumā ar jestru priekšnesumu uzstājās kapela “Luste”.  Pēc svinīgās daļas ikviens varēja ļauties sarunām un deju soļiem muzikanta Alda Briljonoka vadībā. 
Biedrības brīvprātīgie, kuri pašaizliedzīgi strādājuši līdzcilvēku labā, atzinību saņēma jau 13. oktobrī, kad tiem tika dota iespēja doties uz koncertzāli “Lielais dzintars”, kurā notika koncerts “Koka simfonijas”. Pēc koncerta Liepājas Neredzīgo biedrības interešu pulciņa vadītājs Aigars Bušs atzina: “Koncerts  bija ārkārtīgi saistošs un baudāms manai dvēselei. Man ārkārtīgi patīk simfoniskā orķestra izpildītie skaņdarbi, taču visvairāk izbaudīju klarnetes skaņas. Neierasti šķita dzirdēt saksofonu. Uzskatu, ka, ja cilvēkam ir iespēja tikt uz šādu koncertu, it īpaši par velti, šāda iespēja ir jāizmanto.”  
17. oktobrī tika rīkota ierastā ielu akcija, kura šogad notika Ūliha un Republikas ielu krustojumā. Akcija tiek rīkota, lai sabiedrībā veicinātu izpratni par cilvēku ar redzes invaliditāti iekļaušanos ceļu satiksmē. Latvijas ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka autotransporta vadītājam jebkurā gadījumā, arī ārpus gājēju pārejām, jāpalaiž garām neredzīgi gājēji, kas rāda signālu ar balto spieķi. Vietās, kur visbiežāk pārvietojas neredzīgi un vājredzīgi cilvēki, tiek uzstādīta arī īpaša ceļazīme “Neredzīgi gājēji”, taču nereti ārpus šīs zīmes darbības lauka cilvēki ar balto spieķi netiek ievēroti un laisti pāri ceļam. Šī akcija ir atgādinājums autobraucējiem būt uzmanīgiem un palaist pāri brauktuvei neredzīgus cilvēkus. Ikvienam ceļu satiksmes dalībniekam tiek atgādināts, ka arī neredzīgi un vājredzīgi cilvēki piedalās ceļu satiksmē un viņi ir atpazīstami pēc baltā spieķa. 
No 16. līdz 19. oktobrim, Liepājas Neredzīgo biedrībā Liepājas  pilsētas pašvaldības administrācijas Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas projekta „Nāc darboties un piedzīvo pārmaiņas!” ietvaros, visi interesenti tika aicināti klātienē iepazīties ar Liepājas Neredzīgo biedrību, tās biedriem un viņu darbību. Tikšanās notika ekskursiju veidā, kuras vadīja biedrības valdes loceklis un pieredzējis gids Aigars Bušs. Ekskursijas laikā interesentiem bija iespēja izstaigāt biedrību aizvērtām acīm, kā arī apskatīt biedrībā tapušo rokdarbu izstādi – klūgu pinumus, tapojumus, ādas izstrādājumus, keramikas izstrādājumus un filcēšanas nodarbībās tapušos darbiņus.Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.