Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:





Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
26.08.2010

CILVĒKA SACELŠANĀS PRET DIEVU

Autors: mācītājs Voldemārs Zveja
Jau daudzus gadus mēs jūtam, ka ik dienas pasaulē pieņemas spēkā ļaunums un reizē ar to attālināšanās no Dieva. Kādreiz mēs domājām, ka pie vainas ir Padomju Savienības ideoloģiskā propaganda, bet šodien, kad šī komunistiski – ateistiskā valsts iekārta ir sabrukusi, ļaunums ir vēl vairāk pavairojies un bezdievība paplašinājusies gan uz austrumiem, gan rietumiem. Arī mūsu zemē pēc padomju iekārtas sabrukuma tauta necik nav kļuvusi garīgāka, kā mēs to cerējām. Protams, ka var vainot gan valdību, gan apstākļus. Tomēr morāles līmenis strauji pazeminās visiem, jo tik bieži mēs dzīvojam pēc principa “ja viņš tā dara, tad es arī”. Cilvēki tik bieži aizmirst, ka, beigu galā stāvot soģa krēsla priekšā, katram pašam būs jāatbild par padarīto. Protams, apstākļi un vide ietekmē cilvēku, bet te parādās jautājums: “Kāpēc pie vienādiem apstākļiem un vienādiem nosacījumiem cilvēki reaģē un uzvedas tik dažādi?” Tas nozīmē, ka jebkurā dzīves situācijā uz pašu cilvēku gulstas atbildība par to, kādus lēmumus pieņemt un kā rīkoties. Mēs piedzīvojam arī to, ka šobrīd notiek cilvēka visspēcības pasludināšana, jo zinātne un tehnoloģijas ir attīstījušās tik tālu, ka cilvēks iedomājas esam sevi kā Dievu un pat sāk radīt (klonēt) cilvēkus. Tas iet paralēli Dieva noliegšanai. Tiek noliegts arī tas, ka cilvēks ir ļauns jau no mazām dienām un, ka mēs diemžēl jau grēcīgi piedzimstam. Tāpat visas pasaules diktatūras savā laikā ir bijušas dibinātas uz iedomām par cilvēka visspēcību, un sabiedrības centrā ir ticis likts cilvēks, kuram Dieva palīdzība nav bijusi nepieciešama.
Kuros dzīves aspektos tad šī atkrišana izpaužas?
1.    Nost ar Dieva vārdu!
Šis uzbrukums vērsts pret pašu Dievu un Viņa autoritāti. Piemēram, Amerikā izdota jauna Bībele, pie kā teologi strādājuši piecus gadus, bet kurā daudz kas svītrots no vecās Bībeles. Dievu vairs nesauc par Kungu, jo tas varot aizvainot zemāko ļaužu šķiru un pazemot sievieti. Ir pārlabota arī svētā lūgšana un šodien tā sākas ar vārdiem: „Mūsu Tēvs un māte debesīs.” Tumsības spēki vairs netiek atzīti par ļaunuma pamatu, bet Dieva baušļi un likumi ir padarīti par meliem.
Pravietis Jeremija šajā sakarībā kādreiz ir sacījis, ka, ja kāda tauta novēršas no Dieva vārda autoritātes, tad sekos pagrimums. Patiesībā viņa vārdi ir vēl asāki, jo viņš saka: “Tā saka tas Kungs: Nolādēts ir, kas paļaujas uz cilvēkiem un tur miesu par savu atbalstu un elkoni un kura sirds atkāpjas no tā Kunga! Tas ir kā kails koks tuksnešainā klajumā, tas nekad nekādu labumu neredzēs; tam jādzīvo izkaltušajās tuksneša smilšu sloksnēs, neviesmīlīgā klajuma sāļajā zemē. Bet svētīgs ir, kas paļaujas uz to Kungu un kura cerība ir tas Kungs! Tas ir kā koks, kas stādīts pie ūdens un kas rieš savas saknes, jo tuvu upei tas nebīstas karstuma un tā lapas paliek zaļas. Arī sausā gadā tas nebīstas, tas nemitīgi nes savus augļus.” 
2.    Nost ar Bībeles morāli!
Morāles pagrimums diemžēl ir sācies tieši baznīcās. Amerikā kāda sekta baznīcu apmeklē pilnīgi kaili un mācītājs stāv kancelē arī gluži kails. Rietumos baznīcās notiek viendzimuma laulības. Baznīcās tiek iesvētīti arī dzīvnieki – suņi, kaķi un tie tiek pat laulāti. Kas vēl dažus gadus atpakaļ bija grēks, negods, nešķīstība, šodien kļuvis par dzīves normu. Daudzi priesteri rietumos pat noliedz vārda “grēks” esamību, bet tomēr viņi kalpo pie altāra. Viņi saka, ka Dievs taču ir mīlestība, kas visu piedod un galu galā visi reiz nonāks debesīs. Šī ir viena no lielākajām pievilšanām, ko sagādājis velns. Ja mēs arī grēka jēdzienu negribam pieminēt,  no tā nemainās lietas būtība un tas nekur nepazūd.
Šodien, ja šādas lietas ienāk baznīcā, Jēzum no baznīcas ir jāaiziet. Arī apustulis Pāvils Efezas draudzei ir sacījis, ka ”nevienam netiklim, netīram, mantrausim vai elku kalpam nav vietas Dieva valstībā.”
3.    Nost ar Dieva kalpiem, kuri sludina Bībeles patiesību!
Pāvils saka, ka nāks laiks, kad ļaudis nepanesīs veselīgo mācību, uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, novērsīs ausis no patiesības un piegriezīsies pasakām. Reizēm ļaudis noklausoties svētrunā izsacītas patiesības, kuras saskan ar Bībeli, saka, ka viņi naktīs pēc tam nevarot gulēt. Tas var nozīmēt to, ka šajos laikos cilvēkiem ir grūti uzklausīt patiesību. Tas arī sasaucas ar iepriekš minēto, ka sabiedrībā ir strauji pazeminājies morāles līmenis un daudzi ikdienas situācijās rīkojas un runā tā, kā viņi paši savā sirdī nemaz nevēlas. Katra sirdī Radītājs taču ir licis atziņu par labo un ļauno un mūsu sirdsapziņa šādos brīžos runā. Var teikt, ka sirdsapziņa ir tas gailis, kas dzied, lai mūs pamodinātu.
4.    Nost ar krustā sisto!
Krustā sistais un Viņa asinis izraisot neestētiskas jūtas. Tātad tiek uzskatīts, ka pie krusta nebija Jēzus Kristus – Dieva dēls, bet tikai cilvēks! Arī Poncijs Pilāts savā laikā, tā īsti nesaprotot notiekošo un rādot uz Jēzu, teica: „Redziet kāds cilvēks!”
Ko tad krusts īsti nozīmē? Tas nozīmē: Dieva spēku; Dieva un cilvēka salīdzināšanu; Miera zīmi starp Dievu un cilvēku; Tā ir piedošanas zīme; Tas ir dzīvās cerības simbols. Evaņģēlijs bez krusta ir sludināšana bez spēka! Vienīgi Jēzus Kristus atnākšana pārveidos šo pasauli, kad velns savu varu un spēku zaudēs. Tas notiks, kad Bībeles vārdiem runājot, „zobenus pārkals lemešos” un ļaunu vairs nekur nedarīs. Tad labi būs tiem cilvēkiem, kuri dzīves laikā savu cerību būs likuši uz Jēzu Kristu.
„Ne cars, ne valdnieki, ne dievi mums jaunus laikus nenesīs.” Šādi vārdi bija kādreiz daudz dziedātajā revolucionāru dziesmā „Internacionāle”. Un tiktāl šie vārdi bija pareizi, jo jaunu laikmetu mums atnesīs Jēzus Kristus un Viņa dibinātā tūkstošgadu miera valstība. Vai arī Tu tajā būsi?



Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.