Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
19.08.2010

Sveiciens septembrī! Klāt ražas laiks. Koki kļūst tik daudzkrāsaini! Kas to spēj redzēt, tas bauda šos jaukumus, kam nav iespēju to skatīt savām acīm, tas no citu nostāstiem savā iztēlē var baudīt to, ko Dievs ir radījis. Ko cilvēks pavasarī sējis, to rudenī ievāc ražā, lai būtu iztika un siltums mājā, lai būtu tā, kā to Dievs ir vēlējis: ”Es neatstāšu nevienu! Es rūpēšos par ikkatru.” „Nāciet visi pie manis, kas esiet grūtsirdīgi un bēdīgi. Es jūs gribu atvieglināt”, saka Kungs Jēzus. Bet vai cilvēks to izvēlas? Kas notiek ar mums, mūsu valstī, visā pasaulē – neapmierinātība, kurnēšana, sodīšanās, sacelšanās, šķelšanās, strīdi, nenovīdība. Skumīgi, ka cilvēks nespēj novērtēt to, kas viņam ir dots. Neskatoties uz grūtībām, ir iespējas iegūt dvēseles mieru. Neskatoties uz pāri nodarījumiem, ir iespēja piedot. Neraugoties, ka blakus ir kāds neapmierinātais ar dzīvi, tu vari pateikt – raugies taču, ir kaut kas arī skaists, ir taču kaut kas brīnišķīgs! Ja mēs paliktu klusu un padomātu - vai vispār gribam priecāties? Vai spējam novērtēt, ka mums ir dota žēlastība vēl staigāt šai pasaulē? Žēlastība izlabot savas kļūdas, mainīt savu attieksmi pret savu tuvāko. Lai Dievs palīdz mums katram aizdomāties, ka mums ir dota žēlastība mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Kurš nemīl pats sevi un nerūpējas par sevi? Kurš nemēģina sev atlicināt kaut ko labāku? Cik jauki, ja mēs iemācītos mīlēt arī savu tuvāko. Iepriecināt viņu, dot viņam kaut ko labu. Svētajos Rakstos teikts: „ Jūs no sevis nespējat ne nieka.” Lūgsim, lai Dievs mums dod spēju domāt labas domas. Domāt par to, ka mums vēl ir iespēja kalpot cits citam mīlestībā. Mēs katrs varam uzsmaidīt savam tuvākajam, pajautāt – kā tev iet? Iedrošināt viņu. Pamēģināsim dāvāt prieku, mieru un mīlestību! Ko tu sēsi, to tu arī pļausi. Ja nepieciešams un iespējams, dāvāsim cits citam kādu praktisku palīdzību. Lai svētīgs jums šis laiks!
Māris Ceirulis,
Liepājas Neredzīgo biedrības vadītājs Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.