Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
30.06.2011 Autors: Marita Dambe

2011. gada 30. jūnijā Liepājas pilsētas Domes telpās biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" (eLPA) aicināja piedalīties reģionālajā diskusijā, kuras laikā tika pārrunātas aktualitātes trešajā sektorā. Diskusija tika rīkota ar domu - apzināt un noteikt prioritāros jautājumus, kurus nepieciešams risināt, lai nevalstiskās organizācijas, kuras veidotas noteiktu mērķu sasniegšanai, līdzdalības rezultātā varētu pārvarēt pārlieku lielo birokrātiju un sekas, kas izriet no normatīvajiem aktiem par līdzdalību un pieredzes īstenojot līdzdalību praksē. 

Diskusiju vadīja Rasma Pīpiķe, eLPA direktore. 

Diskusijas mērķis ir veidot apkopojumu ar lielākajiem šķēršļiem NVO pārstāvju līdzdalībā.

Inta Šimanska nolasīja eLPA priekšsēdētājas M. Ābeltiņas uzrunu diskusijas dalībniekiem, jo pati priekšsēdētāja ierasties Liepājā nevarēja. Uzrunā tika teikts, ka demokrātijas stūrakmens ir pilsoniskā līdzdalība, tāpēc nepieciešama aktīvāko pilsoņu iesaiste NVO darbībā. Ļoti svarīgas ir normatīvās bāzes pārmaiņas. 

Tad par labiem pilsoņu līdzdalības piemēriem runāja Liepājas domes pārstāvis Vilnis Šimanskis. Kā pozitīvie piemēri tika minēti -  Zirņu ielas glābšanas grupa, jauniešu aktivitātes par skeitparka izveidi un Liepājas Neredzīgo biedrība, pateicoties kuras darbībai tālu pavirzījusies vides pieejamības uzlabošana Liepājā. Šimanskis uzskata, ka ir ļoti svarīgi sadarboties ar NVO, jo tas veicina sabiedrības līdzāspastāvēšanu valsts un privātajam sektoram.

Tad sākās paneļdiskusija, kurā piedalījās LNB valdes priekšsēdētājs Māris Ceirulis, Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja Inese Neimane, Liepājas rajona partnerības koordinatore Inita Ate, bērnu un jauniešu biedrības "Liepājas Jaunie Vanagi" valdes priekšsēdētāja Līga Krēsliņa, CEMEX Iespēju Fonda Brocēniem un Saldus rajonam vadītāja Ilga Ķuze un Liepājas pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Iveta Pūķe.

Diskusijā tika izteiktas domas, ka NVO ir neērti strīdēties ar pašvaldību deputātiem, jo Dome sniedz finansiālu atbalstu nevalstiskām organizācijām, un tāpēc NVO jūtas kā parādnieki. Sadarbība ir atkarīga arī no cilvēciskā faktora - ierēdņa pie kura tu esi griezies. Bieži vien ierēdņi slikti zina likumus. Ir jādomā, kā atrast kopsaucēju, lai NVO varētu kvalitatīvāk strādāt cilvēku labā.

Liepājas pilsētas Domes Pārvaldes eksperte NVO un sabiedrības integrācijas jautājumos Brigita Dreiže atgādināja par to, ka Domē darbojas konsultatīvā padome, kur nevalstiskās organizācijas var iet meklēt padomu un izteikt savus priekšlikumus. Viņa piebilda, ka Domes atbalsts - nav tikai finansiālais atbalsts! B. Dreiže izteica domu, ka nevalstiskās organizācijas ir kļuvušas pasīvākas un neizvirza sev jaunus mērķus.

M. Ceirulis pastāstīja par to, ka sadarbība ar Liepājas Domi tagad ir laba, bet agrāk gāja diezgan grūti. Kā piemēru M. Ceirulis minēja gadījumu, kad biedrības biedriem bija nepieciešams dators, bet par tā nepieciešamību bija jāpārliecina Domes deputātus 9 komitejas sēdēs. Šodien Liepājas pilsētas Domē strādā atsaucīgi darbinieki, bet par valsts ierēdņiem to gan ne vienmēr var pateikt. Viņu visbiežākā atbilde ir: "Valsts likumdošana neatļauj to darīt." Nekādas diskusijas tālāk vairs nenotiek. Jāsamazina birokrātiskais slogs. Paši ierēdņi visbiežāk arī rada šo birokrātiju, viņiem būtu vairāk jāiziet uz cilvēciskumu, kad tiek risinātas invalīdu problēmas. 

Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta vadītāja sacīja, ka NVO viņiem dod nozīmīgu atbalstu. Bet NVO ir jāizglītojas un jāstrādā arī pašiem ar sevi, nav jājūtas atkarīgiem no pašvaldības. Tā ir sadarbība nevis atkarība. Nevalstiskām organizācijām jāmeklē ilglaicīga sadarbība arī ar uzņēmējiem.

Izskanēja viedoklis arī par to, ka NVO ir grūti pastāvēt tikai no projektiem. Nevalstiskām organizācijām jābūt fleksiblām un mobilām, lai veiksmīgi spētu darboties tālāk, bet valsts vai pašvaldības varētu piešķirt līdzekļus vismaz NVO administratīviem izdevumiem. Interesanta doma bija par to, ka nevalstiskās organizācijas varētu pārņemt no pašvaldībām kādu funkciju izpildīšanu. Pašvaldības vai valsts varētu deliģēt NVO kādu uzdevumu un tad dot tam finansējumu. Vēl, lai veiksmīgāk varētu darboties, mazākās NVO varētu apvienoties.

Diskusijas nobeigumā R. Pīpiķe secināja, ka NVO un pašvaldībām jāmācās ciešāk sadarboties, bet līdz kvalitatīvai sadarbībai vēl tāls ceļš ejams.JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.