Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
07.04.2021 Autors: LNB

   
Latvijas valsts budžeta finansētās programmas
“NVO fonds” un Liepājas Neredzīgo biedrības projekts
Darbosimies un pilnveidosimies kopā – “Dvēseles veldzes dārzā”
Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/003/24


No š.g. 1. aprīļa līdz 31. oktobrim Liepājas Neredzīgo biedrība īstenos Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projektu “Darbosimies un pilnveidosimies kopā – “Dvēseles veldzes dārzā””, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes celšanu.

Projekta laikā tiks veicināta informācijas pieejamība par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem lauku vidē, organizētas ekskursijas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, izglītoti studenti, mācībspēki un dažādu iestāžu un organizāciju darbinieki emocionālajā kompetencē saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti un universālajā dizainā, kā arī celta biedrības darbinieku un brīvprātīgo kapacitāte – pilnveidojot zināšanas, dodoties pieredzes apmaiņā un izglītojoties semināros medijpratībā, kritiskajā domāšanā un sociālo mediju pielietošanā.

 

Projekta laikā tiks īstenotas vairākas aktivitātes:

    No š.g. maija līdz projekta noslēgumam cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā viņu ģimenes locekļiem un atbalsta personām, sadarbojoties ar Liepājas un apkārtējo novadu sociālajiem dienestiem un nevalstiskajām organizācijām, tiks organizētas informatīvi izglītojošas ekskursijas uz sociālās rehabilitācijas un izziņas centru lauku vidē “Dvēseles veldzes dārzs”, Ziemupē, Pāvilostas novadā. Gida-asistenta pavadībā ekskursiju dalībnieki iepazīs centra darbību un tur skatāmos vides apskates objektus. Lai stāstījumu padarītu interesantāku, cilvēkiem, pēc pašu vēlēšanās, būs iespēja teritoriju izstaigāt aizsietām acīm, izmantojot balto spieķi. Projekta laikā paredzēti 12 braucieni. 
•    Organizēts izglītojošs seminārs par tēmu “Emocionālā kompetence saskarsmē ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāles studentiem un mācībspēkiem, lai paaugstinātu mācību iestādē strādājošo un studējošo kompetences saskarsmē ar cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti un izprastu šo personu emocionālās, fiziskās vajadzības un iespējas, nodrošinot vides, informācijas un pakalpojumu pieejamību. 
    Sniegtas gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas dažādu iestāžu un organizāciju darbiniekiem par universālo dizainu un pieejamas vides veidošanas principiem pašvaldībās cilvēkiem ar redzes invaliditāti, organizējot izglītojošu semināru par tēmu “Universālais dizains”.
•    Lai popularizētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus lauku vidē un motivētu cilvēkus ar invaliditāti tos izmantot, tiks sagatavoti un biedrības sociālo mediju kontos ievietoti vairāki nelieli video materiāli par cilvēku ar invaliditāti pieredzes stāstiem “Dvēseles veldzes dārzā”.  
    Līdz š.g. 31. jūlijam “Dvēseles veldzes dārzam” tiks izgatavots un uzstādīts informatīvais stends, lai informētu centra apmeklētājus, tai skaitā cilvēkus ar invaliditāti, par centra piedāvātajiem pakalpojumiem, teritorijas izvietojumu, kontaktinformāciju pakalpojumu saņemšanai un papildu informācijas iegūšanai. 
    Līdz š.g. 31. jūlijam tiks izstrādāts buklets par “Dvēseles veldzes dārzu” . Tas saturēs pamatinformāciju par centra darbību, par sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem lauku vidē un dažādām aktivitātēm un nodarbībām, kurās var piedalīties gan cilvēki ar dažāda veida invaliditāti, gan seniori ar funkcionāliem traucējumiem. 
    Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens biedrības darbinieku un brīvprātīgo kapacitātes stiprināšanai uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA) Jūrmalā vai, ja gadījumā epidemioloģiskā situācija valstī to neļaus, organizēs braucienu uz kādu citu vietu. Tā kā aģentūras mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, brauciens dos iespēju iepazīties ar tur sniegtajiem profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem. Iegūtā informācija tiks izmantota biedrības tālākai attīstībai.
•    Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieku un brīvprātīgo zināšanu pilnveide divu dienu seminārā par tēmām: “Medijpratība un kritiskā domāšana” un “Sociālo mediju būtība organizācijas komunikācijas veidošanai ar mērķauditoriju”. Semināri sniegs gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas par kritisko domāšanu, par to, kā strādāt ar ikdienā saņemto informāciju, kā izvērtēt tās patiesumu un kvalitāti, kā darbojas sociālie mediji un kā tos izmantot finanšu līdzekļu piesaistei biedrības darbības uzturēšanai.
•    Projektu rezultātu prezentācija biedrības biedriem, sadarbības partneriem un masu medijiem Starptautiskā Baltā spieķa dienas svinībās š.g. 15. oktobrī.

Kopumā projekta aktivitātēs piedalīsies 50 Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieki un brīvprātīgie, 15 RSU Liepājas filiāles studenti un mācībspēki, 15 dažādu iestāžu un organizāciju pārstāvji, 96 ekskursiju “Dvēseles veldzes dārzā” dalībnieki un citi projekta aktivitātēs iesaistītie sadarbības partneri. Visa projekta ietvaros tiks veiktas publicitātes aktivitātes, kas palīdzēs sniegt informāciju ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet visai sabiedrībai kopumā par Liepājas Neredzīgo biedrības un sadarbības partneru darbu, piedāvātajiem pakalpojumiem un aktivitātēm.

 

Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai par projekta gaitu un iespējām iesaistīties

Aktuālā informācija par projekta gaitu un iespējām iesaistīties aktivitātēs tiks ievietota biedrības mājaslapā www.redzigaismu.lv un sociālo mediju kontos – Facebook, Instagram un Draugiem.lv.
Ja vēlaties iegūt papildus informāciju un piedalīties iepriekšminētajās aktivitātēs, piemēram, aicinām zvanīt uz biedrības Projektu daļu pa tālr. 26056026. 

Projekta aktivitātes tiks organizētas un īstenotas atbilstoši valstī esošajai epidemioloģiskajai situācijai, ievērojot noteiktos Covid-19 ierobežojumus.
_____________________________________________________________________
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekts “Darbosimies un pilnveidosimies kopā – “Dvēseles veldzes dārzā”” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta “Darbosimies un pilnveidosimies kopā – “Dvēseles veldzes dārzā”” saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība. 


Sociālās rehabilitācijas un izziņas centrs Dvēseles veldzes dārzs no putna lidojuma

Sociālās rehabilitācijas un izziņas centrs Dvēseles veldzes dārzs no putna lidojuma


Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.