Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
25.08.2011 Autors: Marita Dambe

ESF-SIF-ES

 Šī konference notika ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par konferences norisi atbild Liepājas Neredzīgo biedrība. 93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Viesnīcā „Amrita” 2011. gada 19. augustā notika projekta „Liepājas Neredzīgo biedrības un NVO sadarbības tīkla kapacitātes stiprināšana” noslēguma konference. 

Uz šo konferenci tika aicināti 
Liepājas invalīdu NVO sadarbības tīkla biedri, Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvji un uzņēmēji, jo konferences laikā tika prezentēta izveidotā Liepājas pilsētas nodarbinātības stratēģijas daļa, kas attiecas uz cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību; ieteikumi nodokļu politikai, kuri izstrādāti, lai motivētu uzņēmējus nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti, kā arī veicinātu labdarību. Uzņēmēju līdzdalību konferencē uzskatījām par ļoti svarīgu – vēlējāmies uzklausīt uzņēmēju viedokli, saprast esošās problēmas un atrast iespējas kopīgi veicināt cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību.


Konferenci atklāja LNB valdes priekšsēdētājs Māris Ceirulis, kurš informēja par mūsu idejām un aktivitātēm Universālā dizaina ieviešanai un iedzīvināšanai Latvijā. Vēl joprojām sabiedrībai ir liela neziņa un neizpratne par Universālā dizaina prasībām, tomēr 
Latvijā ir uzņēmīgi cilvēki, ar kuru palīdzību var sasniegt lielus mērķus Universālā dizaina principu ieviešanā un invalīdu nodarbinātībā. Lai uzņēmēji vēlētos nodarbināt vairāk cilvēku ar invaliditāti, konferences laikā tika ierosināti ieteikumi nodokļu politikas uzlabojumiem.
 
Konferences laikā Liepājas domes Attīstības pārvaldes vadītāja vietnieks Mārtiņš Ābols informēja par esošo situāciju Liepājas ekonomikā un uzņēmējdarbībā. Pastāstīja arī par nodarbinātības iespējām Liepājā cilvēkiem ar invaliditāti.
 
Par NVA piedāvātajām iespējām cilvēkiem ar invaliditāti nodarbinātības jomā informēja pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" direktors Zigmunds Cīrulis un Latvijas Darba devēju konfederācijas Kurzemes reģiona eksperte Sanita Linde. Arī Liepājas pilsētas uzņēmēji izteica savus pozitīvos piemērus cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības jomā.

Liepājas domes
 eksperte nodarbinātības jautājumos Aija Saldovere iepazīstināja konferences dalībniekus ar Liepājas pilsētas nodarbinātības stratēģiju 2005.-2010. gadam. Priekšlikumus Liepājas pilsētas nodarbinātības stratēģijai 2011.-2016. gadam un ieteikumus nodokļu politikas uzlabojumiem prezentēja Liepājas Neredzīgo biedrības pārstāvji Māris Ceirulis un Arvils Jākabsons. Šī jaunā stratēģija un nodokļu politikas uzlabojumi veicinātu cilvēku ar invaliditāti integrāciju darba tirgū. Prezentācijas laikā, priekšlikumi nodarbinātības stratēģijai un ieteikumi nodokļu politikai tika publiski apspriesti. Diskusijā aktīvi piedalījās lielākā daļa konferences dalībnieku.

Konferences noslēgumā tika pieņemta rezolūcija iesniegšanai Ministru Kabinetam un Invalīdu Lietu Nacionālajai padomei.
 JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.