Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
28.11.2011 Autors: LNB

PĀRSKATS PAR LIEPĀJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS DARBU NO 2010.GADA OKTOBRA LĪDZ 2011.GADA NOVEMBRIM.

 
Pagājis atkal gads, kopš stāstījām jums par mūsu biedrības darbu. Arī šogad vēlamies jūs informēt, kā pagājis šis darba gads.
 
Šobrīd Liepājas Neredzīgo biedrībā ir 458 biedri. Laikā no pagājušā gada oktobra līdz šī gada rudenim biedrībā ir iestājies 41 biedrs, bet dažādu apstākļu dēļ 40 biedri izstājušies. Kā jau minējām iepriekšējos gados, mūsu biedru vidū ir ne tikai cilvēki ar redzes traucējumiem, bet arī ar cita veida invaliditāti. Mēs priecājamies par katru jaunu biedru, prieks par to, ka varam viņiem būt noderīgi. 
 
Mūsu darbības virzieni ir saglabājušies iepriekšējie: redzes un cita veida cilvēku ar invaliditāti sociālā rehabilitācija, sadarbība ar pašvaldības un valsts iestādēm, kā arī ar citām nevalstiskām organizācijām pilsoniskas sabiedrības veidošanā. Arī šogad ir iespējams pieteikties uz asistenta palīdzību – būs cilvēks, kas pavadīs jūs uz veikalu, aptieku vai citu institūciju vai kā citādi jums praktiski palīdzēs.
 
Biedrībā šobrīd strādā 40 darbinieki, no tiem 17 cilvēki ar invaliditāti. Sadarbībā ar NVA un pašvaldības aģentūru „Nodarbinātības projekti” īstenojam tā saucamo 80latnieku programmu un pie mums šobrīd strādā 3 cilvēki. Biedrībā sākušas strādāt arī 3 jaunietes – brīvprātīgās.
 
Turpinām aktīvu darbu pie vides pieejamības uzlabošanas un universālā dizaina principu popularizēšanas un ieviešanas ne tikai Liepājā, bet arī visā Latvijā. Notiek aktīva konsultāciju sniegšana un praktiski padomi par vides atbilstību universālā dizaina principiem – uzņēmumiem, firmām, skolām, projektētājiem, arhitektiem un citiem interesentiem Jelgavā, Rīgā, Siguldā, Jūrmalā, Ventspilī un citās pilsētās, arī Klaipēdā.  Mums ir svarīgi veicināt vienādu iespēju, pēc iespējas brīvāk pārvietoties, un saņemt informāciju un pakalpojumus visiem cilvēkiem. 
Strādājam arī, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību. Esam iesnieguši priekšlikumus Liepājas pilsētas nodarbinātības stratēģijai 2011.-2016. gadam un ieteikumus nodokļu politikas uzlabojumiem. Šī jaunā stratēģija un nodokļu politikas uzlabojumi veicinātu cilvēku ar invaliditāti integrāciju darba tirgū. Esam iesnieguši šos dokumentus  Ministru Kabinetam un Invalīdu Lietu Nacionālajai padomei. Mūsu telpās pirmdienās strādā SIA „Wooly World” pārstāvji, notiek lācīšu filcēšana, šo darbu dara cilvēki ar redzes problēmām. Šomēnes mūsu telpās dāņu firma „AEPartner” sāks pakot makšķerēšanas piederumus, būs darbs pieciem cilvēkiem ar invaliditāti. 

Mums ir mūsu darba ilggadējie atbalstītāji un sadarbības partneri, kuriem sakām lielu paldies!!! Liepājas pilsētas Domei, Liepājas Sociālajam dienestam, NVA Liepājas filiālei, CSDD Liepājas nodaļai, Aizputes un Kudīgas novadu domei, kā arī Kuldīgas Sociālajam dienestam, Latvijas Neredzīgo biedrībai, invalīdu un viņu draugu apvienībai „Apeirons”, SIF un SIA „ Philip Morris Latvia”, „Henson”, „Rūķis LM”, Kurzemes televīzijai, laikrakstiem „Kurzemes vārds” un „Kursas laiks”, SIA „Amulis”, „Elpa”, „Puķīte”, „Liepājas Pētertirgus”, A/S „LPB”, SIA „Lateira”, „Vīdners”; A/S „Priekules maizes ceptuve”, SIA „Nīckrasti”, Liepājas Olimpiskajam centram, kafejnīcai „Lote” u.c.  Paldies sakām arī sabiedriskajam ekspertam Andim Dzērvem, par ieguldījumu mūsu līdzcilvēku labā.
Arī šajā gadā turpinām attīstīt un pilnveidot sadarbību ar 11 Lejaskurzemes novadu domēm un Liepājas pilsētas domi.
 
Šogad 13. oktobrī Liepājas Neredzīgo biedrība atzīmēja 55 gadu jubileju. Olimpiskajā centrā pulcējās 240 cilvēku – gan biedrības biedri, gan draugi, viesi un sadarbības partneri liepājnieki, rīdzinieki, kuldīdznieki un arī no ārzemēm.
 
Šī gada jūnijā bijām Rīgā uz LNB 85 gadu jubilejas pasākumu, kurā par ilgstošu un pašaizliedzīgu darbu Liepājas Neredzīgo biedrības biedru labklājības celšanā saņēma pateicības arī mūsu biedri -  Anna Šalte, Irēna Ādamsone, Aigars Bušs, Gatis Preiss, Iveta Mikloviča, Zigrīda Šmite, Marija Bierande, Andis Dzērve un arī mūsu biedrības mācītājs Voldemārs Zveja.
 
Pateicoties SIF atbalstam kopīgi ir realizēti ļoti labi projekti, kuri ir devuši vērtīgu ieguldījumu cilvēku ar redzes invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanā un veicināta viņu iekļaušanās sabiedrībā.  
 
2011.gada augustā ir noslēdzies projekts "Liepājas Neredzīgo biedrības un NVO sadarbības tīkla kapacitātes stiprināšana". Šo projektu finansēja Eiropas Sociālais fonds ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. Pateicoties šim projektam mums bija iespēja viesoties Anglijā, kur apmeklējām organizācijas Lemingtonā Spā, Birmingemā un Londonā, lai iepazītos ar sociālās rehabilitācijas darbu, cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību, vides pieejamību un universālā dizaina principu ievērošanu. Projekta ietvaros mūsu biedri pabijuši arī Rēzeknē, Daugavpilī, Jūrmalā, Cēsīs. 
Šajā gadā turpinās arī ESF (Eiropas Sociālā Fonda) projekts „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā", kura īstenotāji sadarbībā ar Labklājības Ministriju ir Latvijas Neredzīgo biedrība un projekts tiek īstenots visā Latvijā. Šī projekta ietvaros mūsu biedrībā tiek nodrošināti ādas apstrādes, klūdziņu pīšanas un mezglošanas, floristikas pulciņi, datoru, angļu valodas, klavierspēles un sporta nodarbības – nūjošana, trenažieri, baseins u.c. Šoruden biedrībā sākušās jaunas nodarbības – „Mūzikas terapija” un mājamatniecība. Turpinās pašaprūpes iemaņu apguves nodarbības, kuru mērķis ir sniegt cilvēkiem ar redzes traucējumiem iemaņas ēdienu gatavošanā, pašapkalpošanā, mājturības un mājamatniecības jomā. 
Ir apstiprināts arī jauns SIF projekts „Liepājas Neredzīgo biedrības personāla kvalitatīvās izaugsmes veicināšana”.
 
Turpinās intensīva biedru apsekošana mājās, pulciņu nodarbības, arī tehnisko palīglīdzekļu izdalīšana. „Dzīvesskolā” – šogad regulāri dzīvojuši 10 dzīvskolnieki, tā ir iespēja cilvēkiem no rajona doties uz biedrības rīkotajām aktivitātēm un palikt pa nakti, daudzi to arī izmanto. Šogad pabeigts remonts „Dzīvesskolas” otrā stāva dzīvoklī, biedrības telpās izremontēts koridors un sporta zāle.
 
Šā gada laikā Liepājas Neredzīgo sporta kluba „Ezerkrasts” telpās ir notikuši 26 turnīri (novusā, šahā, dambretē, domino u.c.), kuros kopā ir piedalījušies ap 230 sporta kluba biedri un Liepājas Neredzīgo biedrības biedri.
Jūrmalā, šā gada februārī  notika airēšanas sacensības, ko organizēja Daugavpils Neredzīgo sporta klubs „Elpa.” Uz šīm sacensībām aizbrauca 3 sporta kluba pārstāvji, V. Kļimovs, R. Briežkalns un A. Hofmanis, taču diemžēl godalgotas vietas neviens neieguva.
Jūnijā notika starptautisks šaha un dambretes turnīrs Klaipēdā, uz kuru devās 10 mūsu sporta kluba pārstāvji. Godalgoto 3. vietu šahā ieguva  M. Ceirulis.
Liepājnieki aktīvi piedalījušies Latvijas Neredzīgo sporta savienības rīkotajos turnīros (šahā, dambretē, tandēmu riteņbraukšanā). 2. vietu šaha turnīrā ieguva V. Kļimovs.
Šajā gadā aktīvākie sportisti ir I. Kuzmickis, V. Amerihānovs, A.Daņilovs, I. Pīlāgs, G. Preiss, O. Anpilogova u.c.
 
Šī gada laikā esam paspējuši biedrībā uzņemt dažādus viesus un interesentus ne tikai no Latvijas, bet arī no Lietuvas, Vācijas, Norvēģijas. Pie mums ciemojās arī ASV vēstniece. Ar šo viesu atbalstu un palīdzību mums ir iespējams popularizēt savu biedrību, mūsu biedru uztaisītos darbiņus un piesaistīt dažāda veida palīdzību.
 
Šovasar biedrībā sācis strādāt arī veikaliņš, kurā tiek tirgoti dažādi mūsu biedru gatavoti darbiņi. Lielveikalos rīkojām informatīvos pasākumus, iepazīstinot visus interesentus ar tiflotehniku. Biedrībai ir izveidots savs simbols – „Kurmītis”, kuru iegādājoties, cilvēki ziedo naudu jaunu tehnisko palīglīdzekļu iegādei. Pēc tam mēs bez maksas šo tehniku varēsim izdalīt cilvēkiem, kuriem tā nepieciešama. 
 
Četri mūsu organizācijas biedri bija nometnē jauniešiem ar redzes invaliditāti, atsauksmes bija ļoti labas. Bijām arī ikgadējā ekskursijā Salaspils botāniskajā dārzā, Bīriņu pilī. Vasarā rīkojām pasākumu pie jūras – viesu namā „Lenkas” -  esošajiem un bijušajiem biedrības darbiniekiem.
 
Atgādinām, ka ikviens ir gaidīts iesaistīties biedrībā īstenotajos pulciņos un nodarbībās, jo tā ir lieliska iespēja iegūt jaunas zināšanas, apgūt jaunas prasmes un nodibināt jaunus kontaktus. 
Esam apņēmības pilni turpināt rūpēties par mūsu cilvēku garīgām un laicīgām vajadzībām, meklēt jaunus sadarbības partnerus un atbalstītājus, apzināt jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt Jums savu palīdzību. 
 


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.