Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
17.11.2009 Autors: LNB

2009.gada 15. oktobrī jau 11. reizi Liepājā tika atzīmēta Starptautiskā Baltā spieķa diena. Jau tradicionāli šajā dienā aicinām kopā savus biedrus, lai svinīgā gaisotnē atskaitītos par biedrības darbu pagājušā gada laikā, klausītos koncertu, pateiktos sadarbības partneriem un biedrības brīvprātīgajiem.

PĀRSKATS
PAR LIEPĀJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS DARBU
NO 2008.GADA 16.OKTOBRA LĪDZ 2009.GADA 15.OKTOBRIM

Šobrīd Liepājas Neredzīgo biedrībā apvieno 479 biedrus. Laikā no pagājušā gada oktobra līdz šī gada oktobrim biedrībā iestājušies 20 biedri, bet biedru skaits samazinājies par 21. Kā jau minējām pirms gada, mūsu biedru vidū ir ne tikai cilvēki ar redzes traucējumiem, bet cilvēki arī ar citāda veida invaliditāti. Mums prieks, ka viņi ir atraduši mūs, un mēs viņus saucam par savējiem.

Biedrībā šobrīd strādā 18 algoti darbinieki, no tiem 10 cilvēki ar invaliditāti.

Mūsu darbības virzieni ir saglabājušies iepriekšējie:

•    Redzes un cita veida invalīdu sociālā rehabilitācija;

•    Vides pieejamības veidošana un universālā dizaina principu popularizēšana un iedzīvināšana sabiedrībā, lai veicinātu vienādas iespējas, pēc iespējas brīvāk, pārvietoties fiziskajā vidē visiem cilvēkiem.

•    Sadarbība ar pašvaldības un valsts iestādēm, kā arī nevalstiskajām organizācijām pilsoniskas sabiedrības veidošanā.

Mums ir mūsu darba ilggadējie atbalstītāji, kuriem sakām lielu paldies! Liepāja Dome, Liepājas Sociālais dienests, bijusī Liepājas rajona padome, Aizputes Novada dome, Kuldīgas pašvaldība un Sociālais dienests, Skrundas novada sociālais dienests, Liepājas SEZ pārvalde, SIA „Philip Morris Latvija”, SIA „Amulis”, SIA „Priekules maiznieks”, SIA „ADS Pagrabs”, SIA „Elpa”, Nodarbinātības valsts aģentūra u.c.

Veiksmīga sadarbība dažādu jautājumu risināšanā gan pilsētas, gan rajona mērogā turpinās ar Liepājas Būvvaldi, Komunālo pārvaldi, pilsētas domes vadību, Liepājas Domes pārvaldes eksperti NVO un sabiedrības integrācijas lietās Brigitu Dreizī, ar invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons”, ar citām Liepājas invalīdu organizācijām un Latvijas Neredzīgo biedrību.

Pateicoties atbalstītāju finansējumam, visas nodarbības mūsu biedrībā ir bez maksas. Invaliditātes sabiedriskie eksperti var rūpēties par vides pieejamības uzlabošanu gan Liepājā, gan visā Latvijā, varam 6 reizes gadā izdot izdevumu „Gaisma Tumsā” un par brīvu nodrošināt transportu dažādām mūsu biedru vajadzībām, varam sarīkot svētkus, braukt ekskursijā, strādāt kopīgi ar citām invalīdu organizācijām.
Kuldīgā un Aizputē var strādāt, un to arī no sirds dara, vietējo organizāciju vadītājas. Viņas reaģē uz katra cilvēka individuālajām vajadzībām un meklē iespējas, kā risināt sasāpējušās problēmas sadarbībā ar pašvaldībām.


 Kas tad ir lielākie padarītie darbi šī gada laikā:
Turpinās biedru apsekošanas mājās, pulciņu nodarbības – datorapmācība, klūdziņu pīšanas, mezglošanas un floristikas, sportiskās aktivitātes un nodarbības uz trenažieriem, tehnisko palīglīdzekļu iegāde un izdalīšana, pasākumi skolās, invaliditātes sabiedriskā eksperta darbs, invalīdu NVO sadarbības tīkla koordinēšana, darbs NVO konsultatīvajā padomē, palīdzējām pie Liepājas pilsētas pilsoniskās sabiedrības attīstības stratēģijas izveides, lai kopīgiem spēkiem palīdzētu liepājniekiem rast labākos risinājumus konkrētām mērķgrupām aktuālu problēmu risināšanā.
„Dzīves skola” – šogad bijuši 7 dzīvskolnieki, kā arī tā ir iespēja cilvēkiem no rajona doties uz biedrības rīkotajām aktivitātēm un palikt pa nakti, daudzi to arī izmanto.
Šobrīd biedrībā uz noslēgumu rit divu lielu, SIF un EEZ atbalstītu projektu aktivitātes. Viens projekts saistīts ar biedrības administratīvo darbu un darbības popularizēšanu, bet otrs ar universālā dizaina popularizēšanu Latvijā. Atgādinu, lai jūs zinātu, ka universālais dizains ir pieejama vide, pakalpojumi, produkti un informācija visiem cilvēkiem.

Par Universālo dizainu dažādās Latvijas pašvaldībās esam vadījuši vairāk nekā 12 seminārus, kuros stāstam un rādām, kā izveidot tādu vidi, lai tajā patstāvīgi varētu pārvietoties gan nosacīti vesels cilvēks, gan tāds, kurš pārvietojas ratiņkrēslā, vai kura pavadonis ir baltais spieķis. 28.oktobrī šāds seminārs notiks jau Ekonomikas ministrijā. Mūsu lielais mērķis, lai ministrijas līmenī tiktu pieņemts lēmums, ka vides pieejamības lietām jātiek ievērotām. Tas neprasa milzu ieguldījumus.

Un mūs vakar priecēja ziņa, ka jau ir noteikts, ka jaunbūvētos objektos ir jāmarķē gan stikla sienas, gan pirmie un pēdējie pakāpieni. Tūliņ, tūliņ būs gatava mājaslapa, top bukleti, plakāti par universālo dizainu, Būs izgatavotas redzes invalīdu atpazīstamības nozīmītes. Novembrī notiks šī projekta noslēguma konference.
Liepājā domes Attīstības komiteja ir apstiprinājusi Rīcības programmas projektu VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI ATBILSTOŠI UNIVERSĀLĀ DIZAINA PRINCIPIEM LIEPĀJĀ. Tā kā Liepāja, pateicoties sekmīgai un ieinteresētai sadarbībai ar pilsētas pašvaldību un tās institūcijām, kļūst arvien draudzīgāka visiem cilvēkiem.

Ar ziedot.lv , Liepājas SEZ pārvaldes, privātpersonu, vairākkārtēju Kurzemes Vārda informatīvo atbalstu, atbalstu iegādāts jauns busiņš.
Ir izremontēts atkal viens kabinets, tajā var apskatīt pasaules karti, pielāgotu tā, lai vājredzīgie cilvēki var to saskatīt.

Ar CSDD un „Libavas filma” atbalstu tapusi filma „Uzmanību – cilvēks ar balto spieķi!”. Priecājamies par sabiedriskā transporta pieejamības uzlabošanos Liepājā – autobusos tiek nodrošināta audio un vizuālā informācija par pieturvietām..

Iespēju robežās šajā vasarā papildinājām tehnisko palīglīdzekļu klāstu, un par brīvu piedāvājam  baltos spieķus, atbalsta nūjas, runājošos pulksteņus, adatas un šķidruma līmeņa noteicējus.

Jūnija sākumā notika ekskursija, kurā brauca 50 biedri un pavadoņi. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, tad savlaicīgi tie, kuri nākamā gada maijā vēlas doties ekskursijā, aicināti pieteikties biedrībā.

Augustā kopā ar neredzīgo sporta klubu „Ezerkrasts” un Liepājas Sporta pārvaldi sarīkojām vieglatlētikas čempionātu,. Plānoto 70 dalībnieku vietā piedalījās 130 sportisti.

Kā atceraties, tad daudziem no jums zvanījām un piedāvājām lietotus datorus, kurus no Nīderlandes mums atveda „ORA fonds”.

Maijā piedalījāmies pilsētas Veselības nedēļā, pie biedrības amerikāņu kara ārsti izvērtēja cilvēku veselības stāvokli.

Biedrības pārstāvji, pateicoties sadarbībai ar Apeironu, maijā bija Barselonā – apmācības par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības iespējām, vides pieejamības risinājumu apskate, bet septembrī Briselē. Briselē pārstāvji no vairāk nekā 30 valstīm dalījās pieredzē, kā katrā valstī tiek īstenots  ANO „Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām” 19.punkts – asistentu jautājums. Notika tikšanās ar mūsu eiroparlamentāriešiem, ar kuriem tika pārrunāti šie un citi jautājumi.

Atgādinām, ka ar „Ideju Foruma” atbalstu ir ielasīti nu jau vairāk nekā 300 literārie darbi. Aicinām ikvienu literatūras mīļotāju uz biedrību un piedāvājam ierakstīt šos darbus diskos vai flešatmiņās. 

Sadarbībā ar NVA un pašvaldības aģentūru „Nodarbinātības projekti”, pie mums strādā 8 cilvēki. Un gribam jums pavēstīt, ka tā ir iespēja pieteikties uz asistenta palīdzību. Lūdzu, izmantojiet to, nāciet uz biedrību, zvaniet, piesakieties. Jums būs cilvēks, kas pavadīs jūs uz kādu vajadzīgu iestādi, uz veikalu, aptieku, varbūt vienkārši kopā ar jums izies pastaigāties vai kā citādi praktiski palīdzēs!

Atgādinām, ka ikviens ir gaidīts iesaistīties datora apmācības nodarbībās, klūdziņu pīšanas, mezglotāju un floristikas pulciņos, apgūt mājturību un pašaprūpes iemaņas, mācīties Braila rakstu.

Tāpat tos biedrus, kuriem tiešām ir nepieciešama dzīvojamā platība, lūdzam nekavējoties pieteikties biedrībā.

Latvijas Neredzīgo biedrība ir saņēmusi lielu Eiropas Sociālā fonda atbalstu un visā Latvijā tiks uzsākts projekts „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā”. (saikne uz LNB mājaslapu)
Esam apņēmības pilni, lai arī kādam šķiet, ka ir dižķibele, turpināt rūpēties par mūsu cilvēku garīgām un laicīgām vajadzībām. Meklēt jaunus sadarbības partnerus un atbalstītājus, apzināt jūsu vēlmes un vajadzības, lai piedāvātu visu to, kas ir derīgs un vajadzīgs cilvēkam, lai veicinātu cik vien iespējams neatkarīgu dzīvi un celtu cilvēka vēlmi, dzīvot, pastāvēt, cīnīties un uzvarēt.

Dzied neredzīgais muzikants no Daugavpils Vladislavs Trojans

Dzied neredzīgais muzikants no Daugavpils Vladislavs Trojans

Kā katru gadu, tā arī šogad biedrības mezglotāji, pinēji, floristi, parādīja savu veikumu izstādē.

Kā katru gadu, tā arī šogad biedrības mezglotāji, pinēji, floristi, parādīja savu veikumu izstādē.

paldies brīvprātīgajiem par darbu! Anniņa Šalts saņem dāvanu.

paldies brīvprātīgajiem par darbu! Anniņa Šalts saņem dāvanu.

Dzied Sigita Jegļevska

Dzied Sigita Jegļevska

Viesus uzrunā biedrības mācītājs Voldemārs Zveja

Viesus uzrunā biedrības mācītājs Voldemārs Zveja

15.oktobrī vairāk nekā 170 biedri bija sapulcējušies uz Starptautiskās Baltā spieķa dienas svinībām Liepājas Olimpiskajā centrā

15.oktobrī vairāk nekā 170 biedri bija sapulcējušies uz Starptautiskās Baltā spieķa dienas svinībām Liepājas Olimpiskajā centrā

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.