Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
02.02.2010 Autors: LNB

Sākot ar 2010. gada janvāri tiflotehnikas izdalīšanu redzes invalīdiem veic Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs.

Tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtība 2010.gadā.

1. LNB RC Tiflotehnikas nodaļai (Rīga, Pāles 14/1, 2.st., LV-1024) jāiesniedz vai jāatsūta pa pastu atzinums no ārstējošā ārsta (atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai), kas apstiprina, ka esat redzes invalīds. Atzinumā jābūt norādītai diagnozei jūsu redzes spējām. Diagnozes kodam jābūt atbilstošam Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas (SSK) 10.redakcijai. Atzinumā jābūt ierakstītam arī tam, ka jums nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi, kas paredzēti personām ar redzes traucējumiem. Un tiem jābūt arī konkrēti uzskaitītiem, piemēram, magnetola, lupa vai brilles, spieķis, mehāniskais pulkstenis ar ciparu apzīmējumiem Braila rakstā vai runājošais pulkstenis, vai Braila rakstāmpiederumi. Jānorāda plānotais to izmantošanas ilgums. Šī atzinuma derīguma termiņš ir trīs mēneši no izsniegšanas dienas.

2. Tāpat jāiesniedz vai jānosūta pa pastu iesniegums (pieteikums tiflotehnikas saņemšanai), norādot savu kontaktinformāciju – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņu numuru, nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli.

3. Kad dokumenti tiks saņemti, jūs tiksiet uzņemts rindā (ja dokumentos būs nepilnīga informācija, klients par to tiks informēts.)

4. Kad pienāks jūsu rinda tiflotehnikas saņemšanai, gan telefoniski, gan pa pastu tiksiet par to informēts.

5. Tehniskie palīglīdzekļi saņēmējam tiek nodoti lietošanā uz noteiktu laiku, noslēdzot rakstisku līgumu. Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli pensionāriem un invalīdiem, jāiemaksā vienreizējā iemaksa – 5 lati par katru ierīci, bet bērniem līdz 18 gadu vecumam -  1 lats. Trūcīgām un maznodrošinātām personām vai personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, iemaksa nav jāveic, bet jāuzrāda izziņa.

6. Iemaksa jāveic ar pārskaitījumu:
 

SIA LNB REHABILITĀCIJAS CENTRS
reģ.nr.40003654797
A/S “SEB banka”,
UNLALV2X
konta nr. LV82UNLA005003775003
 

7. Lai saņemtu tiflotehniku, jādodas uz LNB RC Tiflotehnikas nodaļu Rīgā, Pāles ielā 14/1, 2.stāvs. Līdzi jāņem pase!

8. Ja klients nevar ierasties pats, viņa vietā var nākt tuvinieks, kuram līdzi jāņem pase, visi augstākminētie dokumenti, kā arī pilnvara no klienta. Pilnvarā jāraksta, ka šim cilvēkam uzticēts saņemt tehnisko palīglīdzekli. Pilnvara notariāli jāapstiprina.

9. Acu protēzes jāsaņem SIA “Valtera protēžu laboratorijā”, Lēdurgas ielā 16, Rīgā. Telefoni: 67394563, 67394550

10. Speciālās brilles - monokulārās un binokulārās u.c. optiskos palīglīdzekļus jāsaņem SIA “LU Optometrijas centrs” Ķengaraga ielā 8, Rīgā. Telefons: 67187809

11. Sīkāku informāciju var saņemt LNB RC Tiflotehnikas nodaļā Pāles ielā 14/1, Rīgā, LV-1024.

Telefons: 67533828, mobilais tālrunis 29195034, Eduards Bērziņs-Lācis.
Fakss: 67532607
E-pasts: tifloteh@gmail.com 


Uz galda izkārtoti dažādi speciālie palīglīdzekļi neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem

Uz galda izkārtoti dažādi speciālie palīglīdzekļi neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.