Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
18.09.2019 Autors: LNB

Tiflotehnikas saņemšanas kārtība

Lai saņemtu tiflotehniku jeb tehniskos palīglīdzekļus, nepieciešams pieteikties. Pieteikšanās dokumentus jūsu vietā var nokārtot ar “Latvijas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centra Liepājas filiāles” sociālo rehabilitētāju palīdzību, atnākot klātienē uz Liepājas Neredzīgo biedrību (Liepāja, Ganību iela 197/205, 2. stāvs).


Ja dokumentus vēlaties nokārtot patstāvīgi, nepieciešams veikt šādus soļus:

Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli, persona vai viņa likumiskais pārstāvis iesniedz, nosūta elektroniski (dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu), vai pa pastu biedrībai:

    Jāaizpilda rakstisks iesniegums brīvā formā vai izmantojot veidlapu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi (ja ir), nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli, kā arī informāciju par vēlamo saziņas veidu (ierodoties personīgi biedrībā vai nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniski, ja persona vai tās likumiskais pārstāvis piekritis saziņai ar elektroniskā pasta starpniecību).
    Ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis, iesniegumā papildus norāda personas likumiskā pārstāvja personas datus un pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (MK 1472, 11. Punkts).
    Ja personai ir noteikta redzes invaliditāte, iesniegumam papildus pievieno invaliditātes dokumenta kopiju (invaliditātes apliecība).
    Ja invaliditāte nav noteikta pēc redzes, bet ir nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi dēļ funkcionālajiem redzes traucējumiem, tad nepieciešams papildus iesniegumam iesniegt ģimenes vai acu ārsta atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai.

Dokumenti jāsūta pa pastu vai jānogādā Latvijas Neredzīgo biedrībai, Braila iela 5, Rīga, LV-1024.


Saņemto dokumentu izskatīšana un lēmuma pieņemšana

Pamatojoties uz saņemto informāciju, Latvijas Neredzīgo biedrība 20 darbadienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

    par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu, reģistrējot personu datubāzē attiecīgā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
    par personas uzņemšanu rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, reģistrējot personu datubāzē;
    par atteikumu personai piešķirt tehnisko palīglīdzekli, ja iesniegtie dokumenti neatbilst minētajām prasībām vai nav pagājis tehniskā palīglīdzekļa noteiktais lietošanas laiks, pēc kura beigām persona var tikt uzņemta rindā jauna tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai.


Vienreizēja samaksa

Saņemot tehnisko palīglīdzekli, persona samaksā vienreizēju iemaksu par katru tehnisko palīglīdzekli Latvijas Neredzīgo biedrības kasē vai kontā. Vienreizēju iemaksu veic šādā apmērā (MK 1474, 21. punkts):
1.1. par bērnu – 1,42 euro;
1.2. par personu, kas vecāka par 18 gadiem – 7,11 euro

*No vienreizējās iemaksas (uzrādot attiecīgu izziņu) ir atbrīvota persona:
1.3. kurai noteikts trūcīgās personas statuss;
1.4. kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
1.5. kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārās ārstniecības iestādē.

Vienreizējo iemaksu var veikt:

Latvijas Neredzīgo biedrībā , Braila ielā 5, Rīgā, (tiflotehnikas kabinetā), skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.
Rekvizīti pārskaitījumam:
Saņēmējs: Latvijas Neredzīgo biedrība
Reģistrācijas Nr.: 40008004000
Banka: Valsts kase
Konta Nr.: LV50TREL9185278001000
Mērķis: Vienreizēja iemaksa Vārds, Uzvārds, personas kods, tehniskā palīglīdzekļa nosaukums
Summa: EUR 7,11 vai EUR 1,42


Tiflotehnikas saņemšanas kārtība

Tehniskos palīglīdzekļus var saņemt Latvijas Neredzīgo biedrībā, Braila ielā 5, Rīgā, LV-1024 

Pēc pieprasījuma un uzaicinājuma saņemšanas, tehniskie palīglīdzekļi konkrētā datumā un laikā var tikt nogādāti:
Liepājas Neredzīgo biedrībā, Ganību ielā 197/205, Liepājā, LV-3407. Tālrunis 63431535

Iesniegšanas dokumentu veidlapas un precīzāku informāciju meklējiet: https://www.lnbiedriba.lv/lv/pakalpojumi/tiflotehnika/ 

 


Rakstīšana, izmantojot Braila rakstu.

Rakstīšana, izmantojot Braila rakstu.


Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.