Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
31.05.2018 Autors: LNB

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas 
„NVO fonds” un Liepājas Neredzīgo biedrības projekts 
“LNB izaugsme nozīmīgā pieredzē un darbā”
Nr.2018.LV/NVOF/DAP/MAC/002/14

Projektu uzsākot

No š.g. 1. jūnija līdz š.g. 31. oktobrim Liepājas Neredzīgo biedrībā tiks realizēts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projekts “LNB izaugsme nozīmīgā pieredzē un darbā”. Šī projekta mērķis ir - Liepājas Neredzīgo biedrības darbiniekiem, brīvprātīgiem darbiniekiem un biedriem paaugstināt kompetenci un stiprināt motivāciju, kā arī veicināt informācijas apmaiņu, apzināt pozitīvus piemērus veiksmīgas sadarbības popularizēšanā un attīstībā starp cilvēkiem ar invaliditāti, viņu atbalstītājiem, pakalpojuma sniedzējiem un saņēmējiem, pašvaldībām, uzņēmējiem, NVO un masu medijiem.

Projekta ietvaros paredzēts veikt sekojošas aktivitātes:
• Sadarbības kontaktu veidošanas un pieredzes apmaiņas brauciens 17 biedrības darbiniekiem un brīvprātīgajiem uz Vidzemes un Latgales reģionā esošajām nevalstiskajām organizācijām, rehabilitācijas centriem un sociālajiem uzņēmumiem trīs dienu garumā;
• Liepājas Neredzīgo biedrības pārstāvju viedokļa popularizēšana sabiedrībā par sociālās jomas un sadarbības lomas nozīmi, līdzdalību dažādu lēmumu pieņemšanā, projektu īstenošanu pilsētas un Latvijas mērogā, universālā dizaina ieviešanu u.c. nozīmīgām tēmām, kas parādīsies plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos; 
• 2 dienu seminārs 25 Liepājas Neredzīgo biedrības darbiniekiem un brīvprātīgajiem par kompleksu zināšanu izmantošanu biedrības mērķu sasniegšanai, problēmsituāciju risināšanu mainīgā vidē, kritiskās domāšanas nepieciešamību sociālajā darbā, jauninājumiem tālākizglītības metodikā;
• 50 Liepājas Neredzīgo biedrības darbiniekiem, brīvprātīgā darba darītājiem un biedriem septembrī tiks rīkots semināru cikls par veiksmīgu un pilnvērtīgu sadarbību ar cilvēkiem, kuriem ir dažāda veida invaliditāte, informācijas un pakalpojumu nodrošināšanā; 
• Projekta rezultātu prezentācija biedrības biedriem, citām organizācijām, atbalstītājiem un masu medijiem š.g.15.oktobrī notiekošajā Starptautiskajā Baltā spieķa dienā.

Kopumā projekta ietvaros īstenotajās aktivitātēs piedalīsies 50 Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieki, brīvprātīgā darba darītāji un biedrības biedri. Projekta ietvaros tiks rīkots pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemes un Latgales reģionu NVO, rehabilitācijas centriem, sociālajiem uzņēmumiem. Papildus pieredzes apmaiņas braucienam projekta dalībniekiem būs iespēja piedalīties divos semināru ciklos. Augustā notiekošajā seminārā tiks apkopota un analizēta jauniegūtā pieredze, izdarīti secinājumi, izvirzīti nākotnes mērķi un gūtas atbildes uz jautājumiem par sociālo uzņēmējdarbību. Savukārt, Septembra seminārā tiks attīstītas Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieku kompetences darbā ar redzes, dzirdes, psihiskām saslimšanām un funkcionāliem traucējumiem, apgūtas jaunas zināšanas universālā dizaina ieviešanā un apzināta esošā situācija Liepājas pilsētvidē, izzinātas problēmas un iespējas tālākā vides pieejamības popularizēšanā. Visa projekta ietvaros tiks veiktas publicitātes veidošanas aktivitātes, kas palīdzēs sniegt informāciju ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet visai sabiedrībai kopumā par Liepājas Neredzīgo biedrības un sadarbības partneru darbu, piedāvātajiem pakalpojumiem un aktivitātēm.

Projektam noslēdzoties, gribam panākt to, lai tiktu veicināta ikviena Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieka un brīvprātīgā iniciatīva un atbildības uzņemšanās. Tiktu paaugstināta kompetence un stiprināta motivācija, panākot kvalitatīvus uzlabojumus turpmākā biedrības darbā.
________________________________________________
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem 
“LNB izaugsme nozīmīgā pieredzē un darbā” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “LNB izaugsme nozīmīgā pieredzē un darbā” saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.

#NVOfonds2018


JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.