Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
04.12.2018 Autors: LNB

   
Liepājas pilsētas pašvaldības finansēts
Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas projekta
„Nāc darboties un piedzīvo pārmaiņas!”
Nr.678/2.2.29.2. ietvaros

Sākot no š.g. februāra līdz 31. decembrim Liepājas Neredzīgo biedrība sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu īstenoja nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas projektu “Nāc darboties un piedzīvo pārmaiņas!” Nr.678/2.2.29.2. Projekta mērķis bija veicināt cilvēku ar dažāda veida invaliditāti (tai skaitā redzes, funkcionāliem un garīgās attīstības traucējumiem) ilgtspējīgu zināšanu, prasmju un sociālo iemaņu attīstību,  integrāciju sabiedrībā, vienlaikus mazinot sociālo nevienlīdzību, radot iespējas iekļauties darba tirgū un iegūt aktuālu informāciju.

Pateicoties šim projektam, tika nodrošināta Liepājas Neredzīgo biedrības Dienas centra ilgtspējīga darbība, turpinot attīstīt un pilnveidot tajā piedāvāto aktivitāšu klāstu, lai  Liepājas Neredzīgo biedrības Dienas centrs jau tradicionāli būtu vieta, kur ik dienas tikties un jēgpilni darboties cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, tai skaitā senioriem. Tādēļ Liepājas Neredzīgo biedrības biedriem un citiem Liepājā dzīvojošiem cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti projekta ietvaros bija iespēja piedalīties dažādos pasākumos un aktivitātes, kuras notika gan Liepājas Neredzīgo biedrības telpās, gan sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē “Dvēseles Veldzes dārzs”, Ziemupē.

Vērienīgākā no projekta ietvaros rīkotajām aktivitātēm bija Baltā spieķa dienas svinības, kuras tradicionāli tiek rīkotas katru gadu un šogad aizvadīja savu 20. gadadienu. Pasākuma ietvaros mērķtiecīgi tika uzrunāta plašāka sabiedrības daļa par cilvēku ar redzes traucējumiem vajadzībām, kā arī rosināta emocionālās inteliģences attīstība ikvienā uzrunātā sabiedrības pārstāvī. Kā ierasts līdz šim, svētku pasākums notika vairākās daļās ar muzikālo daļu un mielastu, Liepājas Neredzīgo biedrības biedriem, brīvprātīgajiem un atbalstītājiem.  Pasākums parasti pulcē vairākus simtus biedrības biedrus un arī šis gads nebija izņēmums. Pasākumā tika sniegts pārskats par biedrības darbu pēdējā gada garumā – projektiem, finansētājiem, atbalstītājiem, paveiktajiem darbiem, sasniegtajiem rezultātiem un plānotajām aktivitātēm nākotnē. Pasākuma ietvaros notika  arī plašākas sabiedrības, īpaši transportlīdzekļu vadītāju, informēšanas pasākums „Akcija ielās” par cilvēku ar balto spieķi pārvietošanos pilsētvidē. Svētku nedēļā, biedrības lielajā zālē, bija skatāma cilvēku ar invaliditāti darināto rokdarbu izstāde, kā arī notika atvērto durvju dienas, lai ikviens interesents varētu iepazīties ar Liepājas Neredzīgo biedrībā notiekošajām aktivitātēm, kā arī gida pavadībā izstaigāt biedrību ar aizvērtām acīm.

Projekta ietvaros tika turpinātas sociālā iekļaušanas kursa “Dzīves skolas” aktivitātes, kuras veidotas ar mērķi, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti savstarpējo kontaktu veidošanu, motivāciju un uzdrīkstēšanos iesaistīties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā. Mērķa grupas dalībniekiem, cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti (ne tikai Liepājas Neredzīgo biedrības biedrībā esošajiem biedriem) pēc pieprasījuma tika rīkoti informatīvi izglītojoši pasākumi – lekcijas un tikšanās ar dažādu  nozaru speciālistiem. Šādas tikšanās tika rīkotas ar fizioterapeiti Sabīni Jančausku, nūjošanas instruktori Ilonu Kilu, portāla www.liepajniekiem.lv žurnālisti Antru Ščeglovu, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes studenti Aneti Pelnu, kura pasniedza lekciju ciklu par “Vizuāli plastiskā mākslas terapiju”, pārstāvjiem no Valodu vēstniecības, studentēm no medicīnas koledžas un taktilo atklātnīšu veidošanas pasniedzēju Agnesi Rudzīti.

Papildus lekcijām un tikšanās reizēm tika rīkotas dažādas ekskursijas uz vietām Kurzemes novadā, tādējādi dodot iespēju mērķa grupas dalībniekiem apskatīt mazāk zināmas vietas. Sākotnēji tika plānots, ka šāda veida aktivitāte tiks ieviesta, lai cilvēkiem sniegtu iespēju apmeklēt dažādas kultūras un sporta iestādes, kā arī pludmales pieejamības kompleksu gada siltajā sezonā. Projekta laikā tika sasniegti visi iepriekš minētie mērķi dodoties ekskursijās uz koncertzāli “Lielais dzintars”, Grobiņas novadā esošo “Lavander Villu”, Cīravas bišu dravu, Liepājas Olimpiskā centra manēžu, Ēdoles pili, Karostas vēsturisko apkārtni, kā arī “Piena muižu”. Biruta Ķemere, kura biedrības piedāvātajās aktivitātēs piedalās jau ilgus gadus un nelaida iespēju doties arī vairākās no ekskursijām atklāj: “Piedalīties ekskursijās ir noderīgi, jo šādi ir iespējams aplūkot ne tikai jaunas vietas un gūt jaunas zināšanas un pieredzi, bet arī pavadīt laiku svaigā gaisā. Ekskursija vēl vairāk izdodas, ja to vada gids, kurš interesanti spēj pastāstīt par vietu uz kuru esam aizbraukuši. Novērtēju gides stāstījumu Ēdoles pilī, kur katru brīdi stāstījumā varēja klausīties ar aizrautību. Šajā vietā es labprāt atgrieztos vēlreiz. Papildus kādreiz vēlētos aizbraukt uz Rundāles pili, Kazdangas pili vai aplūkot Boju Meža muzeju.”

Projekts nodrošināja cilvēkus ar plašu iespēju un aktivitāšu skaitu. Sešiem cilvēkiem, bezdarbniekiem ar invaliditāti, projekta ietvaros spējām nodrošināt arī subsidētās darba vietas. Viņu vidū arī šoferi, interešu pulciņu audzinātāji, viens būvnieks. Lai informētu ārstniecības iestādes, tai skaitā ģimenes ārstus un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) Liepājas nodaļu, par pakalpojuma pieejamību Liepājas Neredzīgo biedrībā, projekta ietvaros tika sagatavots un šīm iestādēm nosūtīts informatīvs materiāls, kas sniedz Liepājas iedzīvotājiem zināšanas par Liepājas Neredzīgo biedrības sniegtajiem pakalpojumiem un piedāvātajām iespējam.
Kā jaunums tika ieviesta jauna rubrika biedrības izdevumā  “Gaisma Tumsā” ar nosaukumu “Mana biedrība”, kurā tika atspoguļots tas, ko katram Liepājas Neredzīgo biedrības biedram, kā arī darbiniekiem un brīvprātīgajiem, nozīmē būt piederīgam biedrībai, tādējādi papildus motivējot biedrus iesaistīties biedrības darbā un novērtēt iespējas, kuras sniedz biedrība. Lieki piebilst, ka arī pēc projekta beigām jaunā rubrika būs lasāma katrā avīzes izdevumā un visos avīzes formātos.

Biedrības pastāvēšanas laikā visas no ieviestajām aktivitātēm ir kalpojušas kā nākamais, loģiskais turpinājums iepriekš uzsāktajam. Līdzšinējās piedāvātās iespējas veidojušās laika gaitā no jau realizētajiem projektiem, un bija kā iepriekšējo projektu darbības tālākā attīstība vai radošs turpinājums. Visas piedāvātās aktivitātes ir ilgstošas, jo radītas, vadoties no cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un pieprasījuma. Vadoties pēc šāda principa, vēlamies teikt paldies ikvienam cilvēkam, kurš piedalījās šī projekta īstenošanā un izmēģināja dalību šī projekta ietvaros notikušajās aktivitātes.
Pateicoties šim projektam biedrībai bija iespēja turpināt līdzšinējās aktivitātes, kā arī ieviest jaunas aktivitātes, kas turpmāk kļūs par jaunu posmu biedrības pastāvēšanā.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Projektu līdzfinansēja Liepājas pilsētas pašvaldība. Par saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decembrī biedrībā noslēgsies Liepājas pilsētas pašvaldības finansiāli atbalstīts projekts “Nāc darboties un piedzīvo pārmaiņas!” Nr.678/2.2.29.2. Šie bijuši izglītojoši mēneši, pirmkārt, biedrības biedriem, kuri aktīvi piedalījās projekta aktivitātēs. Plašāka informācija par projekta aktivitātēm www.redzigaismu.lv

A post shared by Liepājas Neredzīgo biedrība (@liepajasneredzigobiedriba) onFacebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.