Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
31.08.2010

Kas jauns Liepājas neredzīgo organizācijā?
Kā jau šī izdevuma pirmajā lappusē minēts, ar Eiropas Savienības Phare grantu programmas "Pilsoniskas sabiedrības attīstība un stiprināšana" un Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu tiek realizēts projekts. Jāsaka , ka tas notiek pilnā sparā. Projekts tika uzsākts pagājušā gada oktobrī un turpināsies līdz šā gada augustam. Tā ietvaros ir paredzētas vairākas aktivitātes un jaunu pakalpojumu ieviešana biedrības biedriem. Aktivitāšu skaitā ir apmācību semināri sociālajiem rehabilitētājiem un biedrības brīvprātīgajiem, klūdziņu pīšanas apmācība redzes invalīdiem, biedrības avīzītes izdošana, datortehnoloģiju iegāde un transporta pakalpojumi.
Projekts redzes invalīdiem paver plašākas iespējas kā līdz šim. Piemēram, Liepājā klūdziņu pīšanas apmācība vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem notiek pirmo reizi. Šo iespēju izmanto 9 redzes invalīdi, no kuriem 4 ir pilnīgi neredzīgi. Par grantu programmas līdzekļiem ir iegādātas arī modernas datortehnoloģijas redzes invalīdu apmācībai, to skaitā jauns dators, ekrānlupa un Braila printeris, ar kura palīdzību iespējams drukāt tekstu neredzīgo rakstā. Tā kā projekta ietvaros paredzēta biedrības avīzītes izdošana, tad ar šī printera palīdzību sagatavoto avīzīti iespējams lasīt arī pilnīgi neredzīgiem cilvēkiem. Tādējādi tam, kurš prot braila rakstu, pašam iespējams lasīt par jaunumiem organizācijā un citur pasaulē. Savukārt tiem, kas braila rakstu neprot, avīzīti iespējams klausīties, ierakstītu audiokasetēs, bet, ja redzes atlikums atļauj, to iespējams lasīt palielinātā drukā redzīgo rakstā. Visi šie izdevumi ir pieejami bez maksas neredzīgo biedrībā. Jaunums ir arī transporta pakalpojumi redzes invalidiem, kas atvieglo braukšanu uz acu ārsta konsultācijām Rīgā, nokļūšanu līdz poliklīnikai tepat Liepājā vai citai nepieciešamai iestādei. Ari ārpus Liepājas dzīvojošiem biedrības biedriem ir iespējams izmantot šo pakalpojumu un tas ir bezmaksas. Aicinām redzes invalīdus atsaukties un pieteikties uz minētajiem pakalpojumiem Plašāku informāciju var saņemt pa biedrības tālruni 34 31535 vai pašam atnākot uz Ganību ielu 197/205, Liepājā
Māris CeirulisFacebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.