Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
16.08.2010

(no www.petnet.lv)

Iepriekšējā izdevuma numurā stāstījām, kā sākusies suņu apmācība neredzīgo pavadīšanai, bet šoreiz par to, kā tad šī apmācība notiek (red.).

Pavadoņsuņu apmācība norisinās speciālās skolās pēc tam, kad suņi ir apguvuši vispārējās paklausības iemaņas. Šim dienestam var izmantot dažādu šķirņu suņus: vācu aitu suņus, Austrumeiropas aitu suņus, kollijus, labradorus, zeltainos retrīverus un citus ne pārāk lielus, bet arī ne pārāk mazus suņus, kam piemīt mierīgs, nosvērts un labsirdīgs raksturs, kuri ir ļoti paklausīgi, un kuriem ir labi attīstīta redze un dzirde.
Apmācības vada instruktors, kurš ir labi iepazinies ar neredzīgā cilvēka ikdienas maršrutu dažādās situācijās. Suņa – neredzīgā pavadoņa apmācībām un izmantošanai darbā ir nepieciešama speciāla kakla siksna ar pavadas lociņu, kā arī spieķis, ko izmanto neredzīgais cilvēks.
Apmācības kursa laikā suns apgūst šādas speciālās iemaņas: iet pa priekšu neredzīgam cilvēkam tur, kur ceļā nav šķēršļu; izdarīt pagriezienus dažādos virzienos; apstāties pie šķēršļiem un apiet tos; iet augšup un lejup pa kāpnēm un dabiskiem pacēlumiem; pareiza kustība (neredzīgā cilvēka vadīšana) apdzīvotās vietās; neredzīga cilvēka vadīšana pa noteiktu maršrutu.
Apmācības kursa sākuma posmā suni radina pie speciālās kakla siksnas. Pēc tam suns apgūst iemaņu iet pa priekšu neredzīgam cilvēkam, izvēloties ceļu bez šķēršļiem. Instruktors noliek suni pie kreisās kājas, dod komandu „Uz priekšu!” un sāk kustību taisnā virzienā, cenšoties atpalikt no suņa tik daudz, cik to ļauj pavada ar lociņu. Ja suns visu dara pareizi, tad tas laiku pa laikam tiek uzslavēts. Ja suns pārāk strauji un spēcīgi velk instruktoru uz priekšu, tad tiek dota komanda „Lēnāk!” un nostiepta pavada, lai samazinātu kustības tempu. Pēc 200 – 300 metrus garas distances atgriežas sākuma punktā. Turpmākajās nodarbībās maršruts tiek palielināts līdz 1 kilometram. Kustības laikā pēc komandas „Stāt!” tiek izdarītas sunim negaidītas apstāšanās reizes.
Tiklīdz sunim ir izstrādājusies iemaņa pēc komandas „Uz priekšu!” iet pa priekšu instruktoram viņam vēlamajā tempā, sāk mācīties mainīt kustības virzienu, paklausot komandām un lociņa veida pavadas virzīšanai uz vienu vai otru pusi. Mainot virzienu uz dažādām pusēm, instruktors radina suni skaidri atšķirt komandas „Pa labi!” un „Pa kreisi!”, neiedarbojoties ar lociņa veida pavadu.
Apmācības kursa galvenajā posmā, turpinot pilnveidot iepriekš apgūtās iemaņas, sunim māca apstāties pie šķēršļiem un apiet tos. Nodarbību vietai izvēlas pagalmu, ietvi, parka celiņu, vietas, kuru tuvumā nav spēcīgu uzmanību novērsošo kairinātāju. Maršrutā 40 – 50 metru attālumā vienu no otra izvieto dažādus šķēršļus.
Pirms šķēršļa instruktors palēnina gaitu, pēc komandas „Stāt!” aptur suni ar pavadas pavilkšanu un ar spieķi pasit pa šķērsli. Par pareizi izpildītu apstāšanos suns tiek paslavēts, paglaudīts un pacienāts ar kārumu. Pēc nelielas pauzes šķērslis tiek nobīdīts malā un kustība turpinās.
Ja suns patstāvīgi cenšas apiet šķērsli no sāniem, instruktors to paslavē. Sarežģītos gadījumos instruktors palīdz sunim apiet šķērsli, ar labo roku sitot pa šķērsli ar spieķi. Sunim māca iziet cauri tuvu stāvošiem šķēršļiem, virzot to spraugā starp tiem. Par visām pareizi izpildītām darbībām suns tiek paslavēts, paglaudīts un pacienāts ar kārumu. Ja suns rīkojas nepareizi, tad tiek dota komanda „Fu!” un izdarīts viegls rāviens aiz pavadas.
Reizē ar iemaņām apstāties pie šķēršļiem un apiet tos, sunim māca uziet un nokāpt pa trepēm un dabiskiem paaugstinājumiem. Instruktors, ar spieķi pasitot pa pirmo pakāpienu, pēc komandas „Uz priekšu!” sūta suni augšup pa kāpnēm, pie katra pakāpiena dod komandu „Lēnāk!”, tādejādi neļaujot sunim steigties, un izdara īslaicīgas apstāšanās katrā kāpņu laukumiņā. Pirms dabiskiem paaugstinājumiem suni aptur un ar spieķi pārbauda nogāzes stāvākās vietas. Uzkāpšana vai nokāpšana tiek mācīta, paklausot komandām „Uz priekšu!” vai komandai „Lēnāk!”, kad ir nepieciešams samazināt kustības tempu.
Apmācības kursa noslēdzošajā posmā sunim māca vadīt neredzīgu cilvēku apdzīvotā vietā pa noteiktu maršrutu.
Lai pārvietotos pa apdzīvotu vietu, sunim no sākuma māca nepievērst uzmanību dažādiem blakus kairinātājiem. Turpmākajās nodarbībās, izmantojot iepriekš apgūtās iemaņas, instruktors māca sunim iet pa ielām, ievērojot satiksmes noteikumus. Bieži un cītīgi atkārtojot vingrinājumus, sunim var iemācīt ievērot luksofora signālus.
Suni radina staigāt pa vairākiem maršrutiem, sākot no paša vienkāršākā. Kustību pa maršrutu iesāk ar komandu, kura ietver sevī galapunkta nosaukumu, piemēram, „Aptieka”. Kustības laikā tiek nostiprinātas iepriekš apgūtās iemaņas izdarīt pagriezienus, apstāties pie šķēršļiem un apiet tos. Ja suni apmāca pats saimnieks, kurš ir neredzīgs, tad viņam blakus iet palīgs un laikus brīdina par visiem pagriezieniem un šķēršļiem, un dod norādījumus par pareizo virzienu. Maršruta beigās saimnieks ar suni apstājas un suns tiek paslavēts, paglaudīts un pacienāts ar kārumu. Pēc ilgākas atpūšanās tiek dota komanda „Mājās” un sākts atpakaļceļš.
Apmācības laikā neredzīgajam saimniekam pašam ir jābaro un jāved pastaigāt savs suns, jārūpējas par to, lai suns pierod pie viņa un izpilda visas komandas. Instruktora vadībā neredzīgajam saimniekam ir jāapgūst nepieciešamās komandas un jāiemācās pareizi vadīt suni.
Pēc apmācības kursa beigām sunim - neredzīgā pavadonim ir jāprot patstāvīgi brīdināt saimnieku par ceļā sastaptajiem šķēršļiem un apiet tos, vadīt neredzīgo cilvēku pa ielām, gājēju pārejām, pārliecinoties, vai uz ielas nav transporta līdzekļu. Suns nedrīkst baidīties no garāmgājējiem, dzīvniekiem, transporta līdzekļiem, kā arī nedrīkst pievērst uzmanību dažādiem blakus kairinātājiem. Sunim jāmāk vadīt neredzīgo cilvēku pa kāpnēm un dabiskiem paaugstinājumiem, pa noteiktiem maršrutiem un jāpalīdz atgriezties mājās.Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.