Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
[email protected],
[email protected]

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
24.05.2012 Autors: LNB

Vairāk informācijas par "Dvēseles Veldzes Dārzs" projekta realizācijas gaitu: 

Projekti / Projekts "Dvēseles Veldzes Dārzs" Ziemupē 
www.redzigaismu.lv/lat/projekti/jaunakie-projekti/projekts-dveseles-veldzes-darzs-ziemupe/ 
 

Projekts "Dvēseles Veldzes Dārzs"

sociālas rehabilitācijas un izziņas centrs cilvēkiem ar invaliditāti 
Adrese: "Laivenieki", Ziemupe, Vērgale, Dienvidkurzemes novads, LV-3462, Latvija 
Atrašanās vieta Google Kartē: goo.gl/maps/MsUPN9p2NHu
Navigācijas koordinātes:  56.727867, 21.093123 (56°43'40.3"N 21°05'35.2"E)
  


 


Dvēseles veldzes dārza ēka 

 

Aicinām uzņēmumus un privātpersonas atbalstīt sociālās rehabilitācijas centra cilvēkiem ar invaliditāti lauku vidē „Dvēseles veldzes dārza” izveidi. Ziemas periodā notiek mājas renovācija. 

Vairāk informācijas skatīt mūsu mājas lapas sadaļā – 
Projekti / Projekts "Dvēseles Veldzes Dārzs" Ziemupē 

Ziedojumu konts: LV84UNLA0012000701456

Pateicamies līdzšinējiem atbalstītājiem! 

No sirds vēlam svētīgus svētkus un dzīvā Dieva svētību! 

 

Cienījamie mūsu labvēļi un atbalstītāji!

   Vēršamies pie Jums ar mūsu nākotnes ieceri – projektu. Ceram, ka Jūs spētu izprast cilvēku ar invaliditāti vajadzības un atbalstīt mūsu centienus uzlabot viņu dzīves kvalitāti.

               Liepājas Neredzīgo biedrība apvieno vairāk kā 480 vājredzīgus un neredzīgus cilvēkus, kā arī cilvēkus ar cita veida invaliditāti no Liepājas un 11 Kurzemes novadiem. Organizācijas uzmanības lokā ir rehabilitācijas, nodarbinātības, izglītības, vides pieejamības un citi jautājumi, kas ir saistīti ar cilvēku, kuriem ir invaliditāte, reālu atgriešanos sabiedrībā. Cenšamies palīdzēt, cieši sadarbojoties ar pašvaldību, uzņēmējiem, privātpersonām u.c. interesentiem, kā arī uzturēt kontaktus ar ikvienu no mūsu cilvēkiem, lai palīdzētu neiekrist depresijā, vientulības gūstā un apātijā, ko radījusi viņu invaliditāte. 
               Sarunājoties ar Liepājas Neredzīgo biedrības biedriem, bieži vien sarunās atklājas viņu ilgas pēc dabas skaistuma, pēc lauku miera – putnu balsīm, zemes un puķu smaržām, pēc gandarījuma par pašu padarītajiem lauku darbiem. Daudzi no viņiem ir gluži kā iesprostoti māju sienās, bez iespējas izbaudīt lietas, kas mums liekas tik pašsaprotamas. Taču arī cilvēkiem ar invaliditāti ir iespējas, viņi pasauli iepazīst sataustot, sadzirdot, sagaršojot, ieelpojot tās smaržas. Tikai lauku klusumā, izbaudot Dieva doto dabas bagātību un varenību, sajūtot gadalaiku maiņu, iespējams atpūsties no pilsētas kņadas, rast mieru un garīgo līdzsvaru. Ja neredzīgam cilvēkam vai cilvēkam ar cita veida invaliditāti nav savu lauku māju vai radu un draugu, kas gatavi viņu uzņemt, izbaudīt šīs sajūtas viņam ir liegts.
                Esam iecerējuši laukos izveidot sociālās rehabilitācijas centru cilvēkiem ar visa veida invaliditāti „Dvēseles Veldzes dārzs”. Lai īstenotu šo projektu, meklējam atbalstītājus un labvēļus, kuri būtu gatavi atvēlēt līdzekļus mūsu iecerei.
                Liepājas Neredzīgo biedrība ir nopirkusi īpašumu laukos – Pāvilostas novada Ziemupē, kurā būtu iespējams izveidot šo sociālās rehabilitācijas centru. Īpašums sastāv no 4,7 ha zemes un 1,3 ha ir meža. Dzīvojamās ēkas apmierinošā stāvoklī, ir vairākas saimniecības ēkas. Dažu kilometru attālumā no saimniecības atrodas Baltijas jūra.
                Rehabilitācijas centra mērķis būs nodrošināt rehabilitācijas iespējas cilvēkiem ar invaliditāti lauku vidē, sniegt uz kristīgām pamatvērtībām balstītu palīdzību, veicināt personības pilnveidošanos. Iecerētais sociālās rehabilitācijas centrs „Dvēseles Veldzes dārzs” būtu vieta, kur cilvēki ar invaliditāti varētu uzturēties ilgstoši, nesteidzīgā lauku vidē, satiekoties ar citiem cilvēkiem, pašiem veicot nelielus lauku darbiņus. Īpašumā, kuru Liepājas Neredzīgo biedrība iegādājusies šīs idejas īstenošanai, pašlaik atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām. Dzīvojamā ēka ir tehniski labā stāvoklī un to iespējams renovēt, iekārtot pēc universālā dizaina principiem. Šim nolūkam paredzēts piesaistīt līdzekļus no dažādiem fondiem, rakstot un realizējot projektus. Jāatzīmē, ka biedrībai ir daudzu gadu veiksmīga pieredze dažādu projektu īstenošanā. Daļēji īpašuma sakārtošanas izmaksas paredzēts segt no privātiem ziedojumiem un saņemot uzņēmēju atbalstu.

    Informējam, ka ar LR Finansu ministrijas lēmumu Nr.490, no 2005.gada 12.oktobra Liepājas Neredzīgo biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas ļauj ziedotājam saņemt nodokļu atlaides.

    Finansējumu pakalpojumu nodrošināšanai plānots piesaistīt projektu veidā, kā arī turpinot jau ilgstoši Liepājas Neredzīgo biedrībā īstenotās valsts sociālās rehabilitācijas programmas un projektus. Jaunā rehabilitācijas centra izveide ļautu dažādot un būtiski uzlabot jau esošos pakalpojumus. Pakalpojumu nepārtrauktību domājam nodrošināt, veidojot sadarbību ar pašvaldībām, to sociālajiem dienestiem.

    Ar laiku iecerētā rehabilitācijas centra paspārnē plānots izveidot sociālo uzņēmumu, kad šo uzņēmumu izveidei un darbībai Latvijā tiks izstrādāta atbilstoša likumdošana. Ar saviem priekšlikumiem sociālo uzņēmumu jautājumā esam griezušies Labklājības ministrijā, Liepājas pilsētas domē un citās atbildīgās institūcijās. Līdz šādu sociālo uzņēmumu akceptēšanai valstiskā līmenī, ceram izveidot sociālā rehabilitācijas centra palīgsaimniecību, kura darbotos dārzkopības un augļkopības nozarē. Tajā rehabilitējamās personas varētu apgūt lauku darbu iemaņas, produkciju realizējot tirgū, kas ļautu iegūt papildu līdzekļus centra uzturēšanai un lauksaimniecības produktus rehabilitācijas centra iemītnieku vajadzībām. Iespējams, ar laiku šo saimniecību varētu veidot ar bioloģiskās lauksaimniecības ievirzi. 

    Topošajā centrā sociālo rehabilitētāju un citu darbinieku štata vietu nodrošināšanai plānojam piesaistīt Nodarbinātības Valsts aģentūras īstenotā projekta „Pasākums noteiktām personu grupām” subsidēto darbavietu cilvēkiem ar invaliditāti programmas piedāvātās iespējas, tas nozīmē, ka daļa darbinieku būtu cilvēki ar invaliditāti. Pavisam topošajā centrā paredzēts nodarbināt līdz 10 cilvēkiem.

    Pasaulē šādi projekti jau ir pazīstami – tie ir tā saucamie "Sajūtu dārzi". Tajos stāda smaržīgus augus, kokus, krūmus, izvieto uzrakstus Braila rakstā, ierīko strūklakas, dažāda seguma celiņus, soliņus, šūpoles, laternas. Skan putnu dziesmas, vēja šalkas, klusināta mūzika vakaros. Neredzīgiem cilvēkiem ir iespēja visu aptaustīt, pasmaržot, saklausīt. Un darīt to netraucēti. Tā ir relaksācijas iespēja, kā arī iespēja pašiem uzzināt, kāds izskatās tāds vai citāds augs. Ir iespēja strādāt dārzā - stādīt, ravēt, novākt ražu. Mēs ticam, ka šī ir lieliska ideja, un ar laiku tā tiks īstenota arī pie mums, jo redzes invaliditāte visā pasaulē tiek atzīta par smagāko invaliditāti.

    Liepājas Neredzīgo biedrība ir gatava strādāt, piesaistot līdzekļus no dažādiem projektiem, juridiskām un privātpersonām, lai iekārtotu un attīstītu topošo sociālās rehabilitācijas centru, taču mūsu ieceres kavē tas, ka pašreiz mūsu rīcībā nav pietiekamu līdzekļu īpašuma renovācijai, kas liedz arī piedalīties projektu konkursos šim mērķim. Mēs apzināmies, ka visas augstākminētās ieceres un plānus iespējams īstenot tikai ilgstošā laika periodā un ciešā sadarbībā ar dažādiem partneriem, tādēļ esam gatavi strādāt un sadarboties. Priecāsimies par Jūsu atsaucību un ieinteresētību, sniedzot finansiālu atbalstu īpašuma renovācijai, veidojot pirmo šāda veida centru Latvijā!

 
 Ar patiesu cieņu,
Dieva svētību vēlot,

Māris Ceirulis
valdes priekšsēdētājs

 

Šo projektu Jūs varat atbalstīt ziedojot: 

Mūsu rekvizīti - Our Requisites: 

Liepājas Neredzīgo biedriba (Liepaja Society of Blind)

Reg. Nr. 40008093846 

Adrese - Address: Ganību iela 197/205, Liepāja, LV-3407, Latvia 

Banka - Bank: SEB Banka AS, 

IBAN konto: LV84UNLA0012000701456

SWIFT code: UNLALV2X 


Ziedojumi caur PayPal - Donations through PayPal: 

PayPal - The safer, easier way to pay online!  

 


Dvēseles veldzes dārza ēka

Dvēseles veldzes dārza ēka "Laivenieki" 2011.g. 06.oktobrī


Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.