Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
[email protected],
[email protected]

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
04.10.2019 Autors: LNB

Sociālās rehabilitācijas un izziņas centrs “Dvēseles veldzes dārzs”

Aicinām uzņēmumus un privātpersonas atbalstīt sociālās rehabilitācijas un izziņas centra cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti pilnveidi.

Cienījamie mūsu labvēļi un atbalstītāji!

Liepājas Neredzīgo biedrība ir nevalstiska organizācija, kas jau ilgstoši darbojas cilvēku ar dažāda veida invaliditāti un senioru labā. Kopumā Liepājas Neredzīgo biedrība apvieno 795 vājredzīgus un neredzīgus cilvēkus, kā arī cilvēkus ar cita veida invaliditāti un seniorus no Liepājas un 11 Kurzemes novadiem. Organizācijas uzmanības lokā ir ar sociālo rehabilitāciju, nodarbinātību, izglītību, kā arī vides pieejamību saistīti u.c. jautājumi, palīdzot cilvēkiem ar invaliditāti iekļauties sabiedrībā un aktīvi iesaistīties tās procesos. Aktīvs darbs notiek gan Liepājas Neredzīgo biedrības telpās, gan sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē “Dvēseles Veldzes dārzs”, Pāvilostas novadā, Ziemupē.

Sarunājoties ar Liepājas Neredzīgo biedrības biedriem, bieži vien sarunās atklājas viņu ilgas pēc dabas skaistuma un lauku miera. Daudzi no viņiem ir gluži kā iesprostoti māju sienās, bez iespējām izbaudīt lietas, kas mums liekas tik pašsaprotamas. Taču arī cilvēkiem ar invaliditāti ir iespējas, viņi pasauli iepazīst sataustot, sadzirdot, sagaršojot, ieelpojot tās smaržas. Ja neredzīgam cilvēkam vai cilvēkam ar cita veida invaliditāti nav savu lauku māju vai radu un draugu, kas gatavi viņu uzņemt, izbaudīt šīs sajūtas viņam ir liegtas. 

Lai turpinātu attīstīt “Dvēseles veldzes dārzu” kā unikālu vietu Latvijā un Eiropā, aicinām sociāli atbildīgus cilvēkus, uzņēmējus, fondus un citus interesentus kļūt par sadarbības partneriem, lai kopīgi veidotu iekļaujošu sabiedrību un uzlabotu dzīves kvalitāti cilvēkiem ar invaliditāti un viņu atbalsta personām!

 

Līdzšinējā “Dvēseles veldzes dārza” attīstība

Rehabilitācijas centra mērķis ir nodrošināt rehabilitācijas iespējas cilvēkiem ar invaliditāti lauku vidē, sniegt uz kristīgām pamatvērtībām balstītu palīdzību un veicināt personības pilnveidošanos. Šobrīd jau ir nodrošināta iespēja cilvēkiem ar invaliditāti ilgstoši uzturēties nesteidzīgā lauku vidē, satiekoties ar citiem cilvēkiem, iegūstot jaunas prasmes un veicot nelielus lauku darbiņus. 

“Dvēseles veldzes dārza” attīstībai ir 6,8 ha zemes, no tās 1,3 ha mežs. Šobrīd paveiktais vairāku gadu garumā, pateicoties daudzu cilvēku atbalstam un aktīvu cilvēku ar invaliditāti iesaistei ir: 

1. Renovēta māja ar 22 gultasvietām, kas pielāgota cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti.
2. Uzbūvēta saimniecības ēka, kurā pieejamas dušas, tualetes un virtuve.
3. Uzbūvēta 111 m2 liela stiklota, apaļa, skaista lapene dažādu semināru, pasākumu un nodarbību rīkošanai.
4. Iekopta zeme lauksaimniecības vajadzībām, iestādīts augļu koku dārzs, izveidots 800 m2 liels smaragdtūju labirints
5. Mežā ierīkota 530 m gara Baso pēdu taka ar dažādiem reljefiem un šķēršļiem. 
6. Izveidots un labiekārtots “Sajūtu parks” 60 m diametrā.
7. Izbūvēts 50 m2 liels pagrabs kartupeļu un citu ieziemoto produktu uzglabāšanai.
8. Uzbūvēta 60 m2 liela ēka “Laiks mieram” dažādu neliela izmēra semināru, pasākumu rīkošanai un Bībeles stundām. 
9. Labiekārtots un pielāgots dīķis cilvēkiem ar invaliditāti peldēšanai ar pludmali.
10. Volejbola laukums, āra trenažieri fiziskām aktivitātēm, galda teniss un lielformāta šahs un dambrete.
11. Izbūvēti gājēju celiņi un orientieru sistēma cilvēkiem ar invaliditāti.

 

Centra ilgtspējas nodrošināšana

Pakalpojumu nepārtrauktību un ilgtspēju nodrošinām, veidojot sadarbību ar pašvaldībām, to sociālajiem dienestiem, valsts institūcijām, uzņēmējiem, fondiem u.c. 

Šobrīd sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā tiek nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi sadarbībā ar Liepājas Sociālo dienestu, kā arī īstenota Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centra rehabilitācijas programma “Sociālās funkcionēšanas pamatprasmju apguve lauku vidē”. Sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru “Dvēseles veldzes dārzā” šobrīd nodarbināti 13 cilvēki ar dažāda veida invaliditāti, pateicoties subsidētajām darbavietām. Regulāri iesaistās arī brīvprātīgie darbinieki un vasaras sezonā centru vidēji apmeklē un tajā darbojas ap 2500 cilvēki. 

 

Nākotnes vajadzības “Dvēseles veldzes dārza” attīstībai

1. Izstrādāt projektu, izbūvēt pievadceļu un uzbūvēt 7 kempinga mājiņas, lai motivētu, iedrošinātu un saliedētu ģimenes aktīvai un kopīgai atpūtai pie dabas, pielāgotā vidē cilvēku ar invaliditāti vajadzību nodrošināšanā. 
2. Izstrādāt projektu un uzbūvēt ēku specializētām darbnīcām cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai.
3. Nodrošināt pieejamus pirts pakalpojumus, kur būtu respektēta vides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti. Pašlaik esošās publiskās pirtis šiem cilvēkiem apmeklēt ir apgrūtinoši vai visdrīzāk neiespējami, jo tās bieži atrodas pagrabos, kur nav piekļuves vai jāsaskaras ar citu apmeklētāju nelabvēlīgu attieksmi – ko tu tāds te dari? Mazsvarīgs nav arī  finansiālais jautājums, jo cilvēkiem ar ļoti maziem ienākumiem visbiežāk šāds pakalpojums nav pa spēkam. Šī iecere ir aktīva. Šobrīd ēkai uzbūvēti pamati, pievilkta kanalizācija, ūdens un elektrība, taču nepieciešams atbalsts darbu turpināšanai. Vēlamies izveidot sāls un saunas istabas veselības un labsajūtas uzlabošanai, nepieciešama dīķa paplašināšana un labiekārtošanai, lai ratiņkrēslā sēdošie varētu no pirts iekļūt dīķī, vēlamies ēkas 2. stāvā izbūvēt guļamistabas atpūtai un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. Šāda pirts būtu unikāla iespēja ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā cilvēkiem ar invaliditāti baudīt pirts pakalpojumus.

Mēs apzināmies, ka visas augstākminētās ieceres un plānus iespējams īstenot tikai ilgstošā laika periodā un ciešā sadarbībā ar dažādiem partneriem, tādēļ esam gatavi strādāt un sadarboties. Priecāsimies par Jūsu atsaucību un ieinteresētību, sniedzot finansiālu atbalstu, veidojot pirmo šāda veida centru Latvijā! Jūsu atbalsts var kļūt par nozīmīgu ieguldījumu daudzu cilvēku ar invaliditāti un viņu atbalstu personu dzīvēs, lai veicinātu viņu neatkarību un celtu dzīves kvalitāti.  

Priecājamies, ka “Dvēseles veldzes dārza” attīstībā piedalās daudz dažādi atbalstītāji, kuriem tiek piedāvātas plašas iespējas darīt dažādus vērtīgus, paliekošus un labus darbus. Aicinām arī jūs pievienoties labo darbu darīšanās un vairošanā!

Ar patiesu cieņu,
Dieva svētību vēlot,

Māris Ceirulis
valdes priekšsēdētājs

Informējam, ka ar LR Finanšu ministrijas lēmumu NR. 490., no 2005. gada 12. oktobra Liepājas Neredzīgo biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas ļauj ziedotājiem saņemt nodokļu atlaides.

Šo projektu Jūs varat atbalstīt ziedojot: 

Ziedojumu konts: LV84UNLA0012000701456 vai vienoties par cita veida atbalstu, zvanot pa tālr. +371 26544442 (Māris).
Pateicamies līdzšinējiem atbalstītājiem! 
No sirds vēlam dzīvā Dieva svētību! 


Vairāk informācijas par "Dvēseles Veldzes Dārzs" projekta realizācijas gaitu: 

Projekti / Projekts "Dvēseles Veldzes Dārzs" Ziemupē 
www.redzigaismu.lv/lat/projekti/jaunakie-projekti/projekts-dveseles-veldzes-darzs-ziemupe/ 
Par biedrību / Dvēseles veldzes dārzs
www.redzigaismu.lv/lat/par-biedribu/dveseles-veldzes-darzs-4/


Mūsu rekvizīti - Our Requisites: 
Liepājas Neredzīgo biedriba (Liepaja Society of Blind)
Reg. Nr. 40008093846 
Adrese - Address: Ganību iela 197/205, Liepāja, LV-3407, Latvia 
Banka - Bank: SEB Banka AS, 
IBAN konto: LV84UNLA0012000701456
SWIFT code: UNLALV2X 


Ziedojumi caur PayPal - Donations through PayPal: 


PayPal - The safer, easier way to pay online! Sociālas rehabilitācijas un izziņas centrs cilvēkiem ar invaliditāti "Dvēseles veldes dārzs"
Adrese: "Laivenieki", Ziemupe, Vērgale, Dienvidkurzemes novads, LV-3462, Latvija 

Atrašanās vieta Google Kartē: goo.gl/maps/MsUPN9p2NHu
Navigācijas koordinātes:  56.727867, 21.093123 (56°43'40.3"N 21°05'35.2"E)


Dvēseles veldzes dārza sociālās rehabilitācijas un izziņas centra galvenā ēka 


Dvēseles veldzes dārza galvenās mājas atklāšana

Dvēseles veldzes dārza galvenās mājas atklāšana

Galvenā ēka 2011. gada oktobrī - pirms renovācijas

Galvenā ēka 2011. gada oktobrī - pirms renovācijas

Sajūtu parks pavasarī

Sajūtu parks pavasarī

Skats no galvenās ēkas terases

Skats no galvenās ēkas terases

Skats no galvenās ēkas terases

Skats no galvenās ēkas terases


Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.