Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
30.12.2020 Autors: LNB

2021.gads ienesīs vairākas pārmaiņas sociālajā jomā, kas potenciāli uzlabos cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti. No nākamā gada 1. janvāra tiks paaugstinātas minimālās vecuma pensijas, invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma apmēri. Pārmaiņas gan neizjutīsim uzreiz, jo no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.aprīlim noteikts pārejas periods.

 

Kādas izmaiņas mūs sagaida?

1. Noteikti jauni minimālie invaliditātes pensijas apmēri, kas turpmāk būs atkarīgi no invaliditātes pensijas aprēķina bāzes 136 eiro (personām ar invaliditāti no bērnības –163 eiro):

+ III grupas invaliditātes gadījumā invaliditātes pensija tiek noteikta invaliditātes pensijas aprēķina bāzes līmenī, kas ir 136 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro;
+ II grupas invaliditātes pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par invaliditātes pensijas aprēķina bāzi 136 eiro (personām ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro), kurai piemērots koeficients 1,4. Tādējādi II grupas invaliditātes pensijas minimālais apmērs būs 190,40 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 228,20 eiro;
+ I grupas invaliditātes pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par invaliditātes pensijas aprēķina bāzi 136 eiro (personām ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro), kurai piemērots koeficients 1,6. Tādējādi I grupas invaliditātes pensijas minimālais apmērs būs 217,60 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 260,80 eiro.

Palielinoties invaliditātes pensiju apmēriem, palielināsies arī atlīdzība par darbspēju zaudējumu, kas noteikti sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai konstatēto arodslimību, minimālie apmēri, jo atlīdzību apmēri nedrīkst būt mazāki par attiecīgajai invaliditātes grupai noteikto minimālo invaliditātes pensiju.

2. Paaugstināti valsts sociālā nodrošinājuma minimālie apmēri, kā arī personām ar I un II invaliditātes grupu pabalsta aprēķinā piemērojamais koeficients no 1,3 uz 1,4. Tādējādi jaunie pabalsta apmēri ir šādi:

+ pensijas vecumu sasniegušajām personām, kuras nav ieguvušas tiesības uz vecuma pensiju – 109 eiro mēnesī (līdz šim 64,03 eiro);
+ personām ar invaliditāti vispārējā gadījumā: III invaliditātes grupai – 109 eiro (līdz šim 80 eiro), II grupai – 130,80 eiro (līdz šim 96 eiro), I grupai – 152,60 eiro (līdz šim 104 eiro. Ja persona ar invaliditāti nestrādā, pabalstam noteikta piemaksa pie attiecīgās grupas pabalsta: +30% piemaksa I grupai, +20% II grupai;
+ personām ar invaliditāti kopš bērnībās: III invaliditātes grupai – 136 eiro (līdz šim 122,69 eiro), II grupai – 163,20 eiro (līdz šim 147,23 eiro), I grupai – 190,40 eiro (līdz šim 159,50 eiro).
+ bērnam apgādnieka nāves gadījumā: līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) – 136 eiro (līdz šim 92,50 eiro un 106,72 eiro bērnam ar invaliditāti),  no septiņu gadu vecuma 163 eiro (līdz šim 111,00 eiro).

Jaunie nodrošinājuma pabalsta apmēri stāsies spēkā no 1.janvāra, taču jaunais apmērs uzreiz netiks izmaksāts, jo līdz 30.aprīlim ir noteikts pārejas periods. Tātad periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim pensijas vai atlīdzības tiks izmaksātas ierastajā apmērā, taču 2021.gada maijā personas saņems gan neizmaksāto pārrēķina starpību iepriekš minētajā periodā, gan maija mēneša pensiju vai atlīdzību.
Sākot ar jūniju, nodrošinājuma pabalsts tiks izmaksāts par iepriekšējo mēnesi. Nodrošinājuma pabalsta apmērs personai ar I un II invaliditātes grupu būs atkarīgs no iepriekšējā mēnesī fiksētajām dienām, kad persona ir bijusi nodarbināta vai nenodarbināta.

3. Tāpat no 2021.gada par bērniem ar invaliditāti neatkarīgi no tā, vai bērns turpina mācības pēc 15 gadu sasniegšanas, tiks turpināta ģimenes valsts pabalsta izmaksa līdz bērna 20 gadu vecuma sasniegšanai. Arī šim pabalstam noteikts pārejas periods – to piešķirs par periodu no 2021.gada 1.janvāra un izmaksās ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.aprīlim.

4. Papildināts to personu loks, par kurām ir tiesības piemērot attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstniecības pakalpojumiem, proti, visi tie iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, kuriem ir māsa vai brālis ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, iesniedzot 2020.gada ienākumu deklarāciju no nākamā gada 1. marta, varēs atgūt daļu no izdevumiem par viņu ārstniecību un izglītību.

Kopumā izmaņas ietekmēs aptuveni 115 000 cilvēku. Tāpēc minētajiem jauninājumiem nepieciešams pārejas periods, lai tikko pieņemtās izmaiņas likumos ieviestu VSAA administrētajās informācijas sistēmās, kur nepieciešams izstrādāt un ieviest jaunus algoritmus pensiju un pabalstu piešķiršanas un pārrēķināšanas operācijās. 

Plašāk par izmaiņām sociālajā jomā 2021.gadā lasiet šeit: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/izmainas-socialaja-joma-2021-gada.a386423/


Piemērs pārejas periodam cilvēkam ar 3.grupas invaliditāti, kurš saņems valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.

Piemērs pārejas periodam cilvēkam ar 3.grupas invaliditāti, kurš saņems valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.

Piemērs pārejas periodam cilvēkam ar 1.grupas invaliditāti no bērnības, kurš nestrādā, bet saņems valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.

Piemērs pārejas periodam cilvēkam ar 1.grupas invaliditāti no bērnības, kurš nestrādā, bet saņems valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.


Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.