Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
21.06.2021 Autors: LNB

No 2021. gada 1. jūlija stāsies spēkā jaunā asistentu pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtība. Tā paredzēs vairākas izmaiņas: invaliditātes grupu paplašināšanā, pieejamo asistenta pakalpojumu stundu piešķiršanā, asistenta atalgojumā, atskaišu iesniegšanā par sniegtajiem asistenta pakalpojumiem. Tiesības uz asistenta pakalpojumu ir cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti. 

Pilngadīgām personām asistenta piešķiršanai un stundu skaita noteikšanai būs jāizmanto vienota anketa. Veicot cilvēka ar invaliditāti izvērtējumu, tiks noteikts, vai viņam ir nepieciešams asistenta atbalsts ārpus mājokļa, piešķiramo pakalpojuma apjomu un nepieciešamo asistenta atbalsta intensitātes koeficientu:
    nepieciešams liels atbalsts – koeficients 1;
•    nepieciešams ļoti liels atbalsts – koeficients 2;
•    pakalpojuma apjoms no 15 stundām līdz 160 stundām mēnesī.

Piešķiramās stundas tiks aprēķinātas, izvērtējot Asistenta pakalpojuma nepieciešamības un atbalsta intensitātes novērtēšanas anketā iegūtos rezultātus. Anketā būs jāatzīmē personas ar invaliditāti spējas veikt dažādas ikdienišķas darbības un jānorāda mērķus, kādēļ nepieciešams asistenta pakalpojums, tas ir, kādu darbību veikšanai ārpus mājas vides. Strādājošajiem vai studējošajiem būs tiesības uz lielāku stundu apjomu. Ja darba attiecības tiek izbeigtas, asistenta pakalpojumu stundu apjoms mainās. Var būt arī otrāda situācija, ka cilvēks nestrādā, apmeklē tikai dienas aprūpes centru, pēc tam uzsāk mācības vai darba gaitas, tad viņam ir tiesības uz asistenta lielāku stundu skaitu. Jebkādu izmaiņu gadījumā Asistenta pakalpojuma un pavadoņa pakalpojuma pieprasītājam ir pienākums 5 darbadienu laikā vērsties sociālajā dienestā, lai pārskatītu līgumu. 

No 1. jūlija tiks ieviesti arī divi jauni pakalpojumi bērniem – pavadonis bērniem, kuriem nav nepieciešama īpaša kopšana, bet ir nepieciešams atbalsts, lai pārvietotos ārpus mājokļa, un aprūpe bērniem, kuriem ir nepieciešama īpaša kopšana: 
    Bērniem, kuriem ir īpašas kopšanas atzinums no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK), asistenta pakalpojums ir pieejams līdz 80 stundām mēnesī.
    Pavadoņa pakalpojums (60 stundas mēnesī), kam nepieciešams VDEĀVK atzinums, paredzēts bērniem, kuri nesaņem asistenta pakalpojumu, bet kuriem ir nepieciešams atbalsts pārvietoties ārpus mājokļa.
    Ja ir īpašas kopšanas atzinums no VDEĀVK, varēs saņemt aprūpes pakalpojumu – līdz 80 stundām mēnesī. To finansēs no pašvaldības budžeta.
Tādējādi bērniem ar invaliditāti iespējamais atbalsta apjoms ir līdz 160 stundām mēnesī – konstantas 80 stundas asistentam un aprūpe mājās. Aprūpes pakalpojums bērniem ar īpašo kopšanu no 5 līdz 18 gadiem tika iekļauts Invaliditātes likumā pēc vecāku iniciatīvas. To piešķirs, nevērtējot ģimenes materiālo situāciju.

Jaunie grozījumi paredz arī asistentu un pavadoņu atlīdzības palielināšanu uz ne mazāk kā 4,50 EUR apmērā par nostrādāto stundu pirms nodokļu nomaksas. Tiks vienkāršota arī atskaitīšanās kārtība par asistenta pakalpojuma izmantošanu. Katram tiks piešķirts konstants stundu apjoms mēnesī, ko cilvēks, kas saņem asistenta pakalpojumu, varēs izmantot pēc saviem ieskatiem. Par pakalpojuma saņemšanu apliecinājums būs jāiesniedz reizi mēnesī. Vairs nebūs nepieciešami čeki un tamlīdzīgi dokumenti. Pakalpojuma sniedzējs un saņēmējs tikai ar parakstu apliecinās iepriekšējā mēnesī sniegto pakalpojumu, norādot katrā dienā sniegto pakalpojuma stundu skaitu, stundas sadalījumā pa darbībām, kurām attiecīgajās dienās pakalpojums izmantots. Taču sociālais dienests pārbaudīs pakalpojuma saņēmēju lietas – ne mazāk kā par 10% saņēmējiem gadā. 

Tuvāk 1. jūlijam vai arī tad, kad tuvojas pašreizējā līguma perioda beigu termiņš, saziņā ar sociālo dienestu var kārtot asistenta pakalpojuma formalitātes. Sociālais dienests, saņemot iesniegumu, piemēro jauno anketu, informācijas sistēmās pārbaudīs personas atbilstību statusiem – to, vai persona ir nodarbināta, vai ir valsts izglītības informācijas sistēmas dati –, skatīs informāciju pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas programmā SOPA, kā arī Biedrību un nodibinājumu reģistrā, lai iespējami maz informācijas būtu jālūdz pierādīt pašai personai.

Ja atbilstoši iegūtajam vērtējumam asistenta pakalpojums nepienākas, bet personai ir noteiktas medicīniskas indikācijas vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumiem, un nieru mazspējas dēļ nepieciešamas hemodialīzes procedūras vai ir ļaundabīgs audzējs 4. stadijā un tā saņem simptomātisku terapiju, sociālais dienests piešķir asistenta pakalpojumu 40 stundas mēnesī.

Cilvēki, kuriem jau ir asistenta pakalpojums, var izmantot veco sistēmu līdz 31. decembrim, līdz ar to paliks spēkā vecā atskaitīšanās sistēma, kā arī asistenta atalgojums. Bet var arī pārslēgties uz jauno sistēmu, slēdzot līgumu ar pašvaldības sociālo dienestu no š.g. 1. jūlija. Plašāk par jauno kārtību aicinām konsultēties ar savas pašvaldības sociālo dienestu.

Plašāk par izmaiņām lasiet: jaunā asistentu pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtība.Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.