Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
02.12.2020 Autors: LNB

   
Liepājas pilsētas pašvaldības finansēts
Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas projekts
“Vērtīga un aktīva katra diena Liepājā”  2020
Nr. 1./20/SOC 


No šā gada pavasara līdz 31. decembrim Liepājas Neredzīgo biedrība ar Liepājas pilsētas pašvaldības finansiālo atbalstu īstenoja projektu “Vērtīga un aktīva katra diena Liepājā” (Nr.1./20/SOC.). Projekta ietvaros tika rīkotas dažādas nodarbības, pasākumi un aktivitātes cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem dzīves kvalitātes celšanai, kā arī izglītojošas aktivitātes sabiedrības izpratnes veicināšanai par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām.

“Šogad, ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, aktivitātes tika organizētas mazliet citādāk nekā citus gadus, taču kopumā izdevies realizēt lielāko daļu no ieplānotā”, par projekta norisi stāsta projektu koordinatore Zanda Krūmiņa. Sociālās iekļaušanas kursa „Dzīves skola” nodarbību ciklā katru nedēļu cilvēki ar dažāda veida invaliditāti sanāca kopā nelielās saskarsmes grupās, lai uzzinātu par dažādām interesantām un aktuālām tēmām no ielūgtajiem viesiem, darbotos radošās meistarklasēs un savstarpēji apspriestu dažādas ikdienišķas tēmas, tādejādi veidojot draudzības saites. Papildus saskarsmes grupām tika organizētas ekskursijas uz dažādām interesantām vietām Liepājas pilsētā, piemēram, Liepājas Dabas māju, “Siļķu brāķa noslēpumu”, Svētās Trīsvienības katedrāli, Amatnieku namu, kā arī vietām apkārtējos novados, piemēram, mini zoo “Atomi” Grīnvaltos un “LavenderVillu” Grobiņas novadā, lai dotu iespējas izzināt savu pilsētu un interesantas vietas ārpus tās.

Rasma Kalnīte, kura ļoti aktīvi piedalījās organizētajās aktivitātēs, par pieredzēto atklāj: “Ļoti žēl, ka patreiz nenotiek saskarsmes grupas. Saskarsmes nodarbībās pie mums viesojas dažādi cilvēki. Sociālie darbinieki stāstīja par atvieglojumiem redzes invalīdiem, jaunumiem likumdošanā. Mākslinieki stāstīja par savu dzīvi un sniedza koncertus ar kopā sadziedāšanos, deklamēja dzeju. Bijām ekskursijā uz Dabas māju Liepājā, zoodārzu u.c. Ļoti patika apmeklējums uz Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāli. Daudz uzzinājām par tās vēsturi un darbību. Liels paldies grupiņas vadītājām Zandai un Inesei par interesantajām nodarbībām”.

Tika īstenota arī aktīva “Dienas centra” darbība, kur ik dienas var satikties un jēgpilni darboties cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā seniori. Biedrības jaunajiem un mazaktīvajiem biedriem tika organizētas ekskursijas uz sociālās rehabilitācijas un izziņas centru “Dvēseles veldzes dārzs”, Ziemupē, lai motivētu viņus dažādot savu ikdienu un iesaistīties sociālās rehabilitācijas programmā lauku vidē. Projekta laikā tika rīkoti arī dažādi pasākumi, kuros piedalījās ne tikai Liepājas Neredzīgo biedrības biedri, bet arī Liepājas pilsētas iedzīvotāji. Notika divi sadraudzības pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un senioriem “Draugs, nāc draudzēsimies!”. Vienā dalībnieki varēja apskatīt “Dvēseles veldzes dārzu” un tuvāk iepazīties erudīcijas spēlē un stafešu aktivitātēs. Otrā – baudīt dzejnieka Viļņa Ezera dzejas lasījumu, Kirila Švidčenko akustiskās ģitārspēles koncertu un radoši izpausties komandās, veidojot gleznas no dabas materiāliem. Šogad nedaudz mazākā skaitā tika aizvadītas arī Starptautiskās Baltā spieķa dienas svinības, kurā ikviens varēja atskatīties uz projekta laikā paveikto, patīkami pavadīt laiku kopā un skatīt cilvēku ar invaliditāti veidoto rokdarbu izstādi. Kā jau katru gadu, tika organizēta ielu akcija “Cilvēks ar balto spieķi” (šogad Jūras ielā Liepājā), lai sabiedrībai atgādinātu par cilvēku ar redzes invaliditāti iekļaušanu ceļu satiksmē.

Sabiedrības izglītošanai un integrācijas veicināšanai kopumā tika īstenoti 4 semināri sociālajiem darbiniekiem, Liepājas bibliotēku darbiniekiem un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbiniekiem par tēmu “Emocionālā kompetence saskarsmē ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem”, lai pilnveidotu izpratni par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un kompetences saskarsmē un darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti. Mācību ekskursijās “Nāc, iepazīsti manu pasauli!” skolēniem, studentiem un dažādu iestāžu un organizāciju grupām bija iespēja gida pavadībā iepazīt Liepājas Neredzīgo biedrību, kā arī iejusties neredzīga cilvēka ikdienā, izstaigājot biedrību ar aizsietām acīm un balto spieķi. 

Informācijas pieejamības nodrošināšanai tika turpināta izdevuma „Gaisma Tumsā” izdošana, šogad papildinot to ar avīzes pielikumu, kurā lasītāji varēja iedvesmoties uzlabot savas dzīves kvalitāti un nebaidīties tiekties pēc saviem sapņiem no stāstiem par cilvēku ar redzes invaliditāti sasniegumiem Latvijā un pasaulē. Projektā iegūtais līdzfinansējums nodrošināja arī 13 subsidētas darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņi tiktu iesaistīti darba tirgū un kļūtu par noderīgiem darba ņēmējiem.

Pateicoties šim projektam, biedrībai bija iespēja turpināt nodrošināt cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem iespējas pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku, kā arī dot ieguldījumu sabiedrības izglītošanā par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, tādejādi veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā.
______________________________________________________________________________
Projektu līdzfinansēja Liepājas pilsētas pašvaldība. Par saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.

 


Saskarsmes nodarbība ar Zandas Štrausas viesošanos

Saskarsmes nodarbība ar Zandas Štrausas viesošanos


Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.