Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
[email protected],
[email protected]

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
02.05.2011 Autors: Marita Dambe

 2011.gada 29.aprīlī Rīgā Radisson BLU Hotel Latvija notika Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2004 - 2009 programmas "NVO fonds" noslēguma konference.

Pasākumu atklāja SIF padomes priekšsēdētājs A.Rāviņš, viņš atskaitījās par to, kas padarīts šajā periodā. Ir apgūti 133 projekti, projektos iesaistīti 125 tūkstoši cilvēku, 35 tūkstoši NVO biedru paaugstinājuši savu kvalifikāciju.

Pēc tam runāja Ārkārtējais un pilnvarotais Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijas Republikā V.E.Jāns Grēvstads, kurš informēja par grantu lomu, veidojot integrētu sabiedrību. Arī par to, kā NVO var palīdzēt samazināt sociālās atšķirības, nodrošinot pieejamus pakalpojumus visiem cilvēkiem. "NVO fondu'' programma Latvijā sniedz svarīgu atbalstu nevalstisko organizāciju projektu īstenošanā, lai tās varētu sekmīgi darboties sabiedrības integrācijas un izglītības jomā. NVO - tā ir būtiska sadaļa jebkurā demokrātiskā sabiedrībā. Krīze atstāj iespaidu arī uz sabiedriskām organizācijām, tāpēc donorvalstu (Norvēģijas, Beļģijas, Islandes) finansiālais atbalsts ļauj drošāk skatīties nākotnē un izdzīvot. Šo valstu valdības ir vienojušās atbalstīt nevalstiskās organizācijas arī Latvijā.

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks A.Antonovs savā runā pateicās Norvēģijas valdībai par finansējumu, no kura 10% tika izmantoti nevalstisko organizāciju vajadzībām. Šis atbalsts ticis veiksmīgi izmantots 165 projektiem, bet interese bijusi vēl lielāka. Uz nākošo periodu ir piešķirts lielāks finansējums projektu atbalstam. Tas iepriecina. 

Biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" direktore R.Pīpiķe izteica vēlējumus, lai Finašu ministrija realizējot šos projektus neieved mūs birokrātijas lamatās, jo NVO būtība ir īstenot savu misiju, nevis rakstīt neskaitāmas birokrātiskas atskaites. Viņa aicināja SIF neapstāties un turpināt savu darbu, piesaistot finansējumu visā pasaulē.

Finanšu instrumentu biroja Pilsoniskās sabiedrības sektora koordinatore P.Brandellero teica, ka NVO ir būtiska loma veidojot sapratni starp valsti un NVO. Arvien vairāk cilvēku iesaistās brīvprātīgi šajos fondos. Ir jākoncentrē finansējums uz nozarēm, kas ceļ nozares kapacitāti, un jāvienkāršo administratīvais slogs.

Pēc tam ar atskaitēm par iepriekšējo periodu uzstājās SIF sekretariāta direktore A.Bauere un SIF programmu uzraudzības nodaļas vadītāja J.Šaicāne. Pēc viņu runas tika rādīti arī fragmenti no filmas par NVO darbību Latvijā.
Nodibinājuma "Baltic Institute of Social Sciences" pārstāve O.Žabko deva grantu shēmas "NVO fonds" izvērtējumu. 

Tad sākās diskusijas par NVO fonda rezultātiem un gūtajām mācībām. Tajās piedalījās arī mūsu biedrības valdes priekšsēdētājs M.Ceirulis. Diskusijas izvērtās ļoti aktīvas un interesantas. Tika runāts par daudzajām atskaitēm, projektus beidzot, un par to, ka būtu nepieciešams šo birokrātisko situāciju mainīt.

Pēc diskusijas SIA "Latvijas fakti" direktors A.Freimanis prezentēja aptaujas "Sabiedrības viedoklis par NVO sektoru Latvijā"
datus. Šajā pētījumā aptaujāti 1000 cilvēki. Viens no jautājumiem bija, vai NVO spēj ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus Latvijā? 70% saka, ka "nē". 76,9% cilvēki neuzticas Saeimai un valdībai, visvairāk uzticas masu mēdijiem - 30,4%. Pētījuma rezultāti atklāj četras darbības jomas, kurās sabiedrības skatījumā NVO spētu ietekmēt izmaiņas pozitīvā virzienā. Tās ir - vides aizsardzībā un sociālo pakalpojumu kvalitātē un pieejamībā, cilvēktiesību aizsardzībā un reģionālās kopienas attīstībā. 
Nevalstiskās aktivitātes visbiežāk tiek identificētas ar vaļaspriekiem, labu brīvā laika pavadīšanas veidu, iespēju nodibināt jaunus kontaktus vai pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes. Vienīgās jomas, kurās pilsoņu nevalstiskās aktivitātes ir gatavas pietuvoties vai oponēt politikai ir vides aizsardzība, cilvēktiesības un sociālo pakalpojumu kvalitātes ekspertīze. Galvenais šādas pasivitātes vai atturības iemesls ir sabiedrības totālā neuzticēšanās valsts pārvaldes institūcijām.
Latvijas sabiedrībā ir nostiprinājusies pārliecība, ka valsts varas dienas kārtību nespēj iespaidot organizētas iedzīvotāju grupas. Acīmredzot, nevalstiskajām organizācijām trūkst sadarbības pieredzes, resursu un pārliecības par savām spējām ietekmēt lēmumu pieņemšanu politiskajā līmenī. (Ar pētījuma tekstu varēs iepazīties Sabiedrības integrācijas fonda interneta mājas lapā - www.sif.lv)

Pēc tam notika diskusijas otrā kārta, kurā diskutēja par NVO sektora attīstību un "NVO fonda" lomu tajā. Diskusijā piedalījās "Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" valdes priekšsēdētājs I.Balodis; Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas "Papardes zieds" valdes priekšsēdētāja I.Ķelle; Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākais referents Ē.Ajausks utt. 

Nobeigumā runāja SIF projektu nodaļas vadītāja L.Vecā par nākamajiem soļiem "NVO Fonda 2009 -2014" plānošanā.
Un noslēguma runu teica SIF sekretariāta direktore A.Bauere. 


Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.