Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
[email protected],
[email protected]

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
18.09.2019 Autors: LNB

Asistentu pakalpojumu izmantošana un pabalsta saņemšanas iespējas

Asistents sniedz atbalstu personai ar ļoti smagas vai smagas funkcionēšanas ierobežojumiem aktivitātēm ārpus mājas, kad invaliditātes dēļ cilvēks to nevar veikt patstāvīgi. 


Asistenta pakalpojumus piešķir..

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK, turpmāk – komisija) sniedz atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību personai, kura atbilst kādai no šiem kritērijiem:

1. Personai noteikta I invaliditātes grupa redzes traucējumu dēļ.
2. Personai noteikta I vai II invaliditātes grupa un ir kāds no šādiem funkcionēšanas ierobežojumiem:
2.1. ir slimības vai anatomiskie defekti, uz kuru pamata ir izsniegts atzinums par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai;
2.2. ir abu augšējo ekstremitāšu anatomiski defekti: amputācijas stumbri plaukstu pamata līmenī vai augstāk;
2.3. ir garīgās veselības traucējumi.

Spēkā esošā asistenta pakalpojuma kārtība paredz, ka vispirms tiek izsniegts komisijas atzinums – personām ar invaliditātes I grupu un redzes traucējumiem, personām ar I un II invaliditātes grupu, kurām ir indikācijas, lai saņemtu transporta pabalstu, kā arī personām ar garīga rakstura traucējumiem.


Asistenta pakalpojumu sniegšana

Asistenta pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti. Asistenta pakalpojumu persona var sniegt vairākām personām ar invaliditāti, nepārsniedzot 40 stundas nedēļā.

Pašvaldības sociālais dienests, balstoties uz VDEĀVK atzinumu, individuāli vērtē, uz kurieni un cik bieži persona dosies, un tad saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem [Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”] nosaka personai piešķirto asistenta stundu skaitu. Atbilstoši MK noteikumiem nedēļai tiek sadalīti aktivitāšu mērķi un katram mērķim maksimālais asistenta pakalpojuma stundu skaits.


Kā pieteikties asistenta pakalpojumu saņemšanai?

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis. Iesniegumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniskā dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.

Sociālais dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
1. par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, nosakot:
1.1. asistenta pakalpojuma apjomu (stundas nedēļā);
1.2. asistenta pakalpojuma ilgumu (vienreizējs, uz vienu mēnesi, vairākiem mēnešiem, līdz kārtējā gada beigām vai vienu gadu).

Pašreiz asistenta pakalpojumu nodrošināšanai valsts gadā izdod 15,8 miljonus eiro (2019. gada dati).

Plašāk par asistenta pakalpojumu izmantošanas iespējām un noteikumiem varat lasīt 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā”.

Šajos noteikumos Labklājības Ministrija vēlas ieviest grozījumus, lai atvieglotu asistentu pakalpojumu piešķiršanas kārtību, mainītu aktivitāšu un stundu sadalījumu, tādēļ sekojiet līdzi jaunākajai informācijai presē!


Asistenti kopā ar neredzīgajiem izpēta pilsētas taktilo karti.

Asistenti kopā ar neredzīgajiem izpēta pilsētas taktilo karti.


Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.